Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Commissievergaderingen gemeente Weerselo

Datum nieuwsfeit: 04-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Weerselo
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Weerselo

Volgende week vergaderen de raadscommissies in het gemeentehuis te Denekamp. Onderstaand van enkele commissies de agenda met de te behandelen punten. Waar (nog) geen agenda voorhanden was kunt u bij de genoemde commissiesecretaris informatie inwinnen. Voor de geplaatste agenda's geldt dat deze kunnen worden gewijzigd, dat betekent dus dat er punten kunnen worden afgevoerd en dat de agenda kan worden aangevuld.
Voor alle commissies geldt: u bent van harte welkom de beraadslagingen bij te wonen.

Commissie Welzijn
De vergadering van de commissie Welzijn op maandag 4 februari 2002 vindt geen doorgang wegens onvoldoende agendapunten.

Commissie Toerisme, Recreatie, Onderwijs en sport (TROS) De vergadering van de commissie Toerisme, Recreatie, Onderwijs en Sport op maandag 4 februari 2002 vindt geen doorgang wegens gebrek aan agendapunten en ziekte van de voorzitter.

Commissie Algemene en Bestuurszaken (ABZ)
Dinsdag, 5 februari aanvang 19.00 uur:
Voorzitter: burgemeester Mr. F.P.M. Willeme.
Waarnemend secretaris: G.H.M. Flinkers, telefoon: 0541- 854181.

Agenda:


1. Opening;

2. Vaststelling notulen van de openbare vergadering van de commissie ABZ van 27-11-2001;

3. Ingekomen en ter inzage liggende stukken en mededelingen;
4. Jaarplan 2002 Arrondissementsparket Almelo;
+ Gedragslijn ingekomen anonieme post
+ rapportage situatie per november 2001 nav de terroristische aanslagen in de VS

+ presentatie gemeentewapen in de officiele versie
5. Raadsvoorstel Verordening op het raadgevend correctief referendum;
6. Raadsvoorstel Instemming met toedeling taken aan Bestuurscommissie Veiligheid van de Regio Twente;

7. Vacature programmaraad KTMO (Kabel Televisie Midden Overijssel);
8. Rondvraag.

9. Sluiting

Commissie Economische Zaken (EZ)
Dinsdag, 5 februari aanvang 21.00 uur:
Voorzitter: de heer J.G. Johannink.
Plv. Secretaris: Mevr.R.H.R. Droste, telefoon: 0541- 854265.

Agenda:


1. Opening;

2. Vaststelling notulen van de openbare vergadering van 27 november 2001;

3. Ingekomen en ter inzage liggende stukken en mededelingen;
+ Nota opdracht actualisatie bestaande gemeentelijke rioleringsplannen (GRP's)

+ Verkeersongevallen 2001 t/m derde kwartaal (t.k.n.)
+ Verkeer en vervoer in beweging Regio Twente (t.k.n.)
4. Situatieschets De Schil Rossum (t.k.n.)
5. Nota "samenwerken aan stedelijk water" (toelichting wordt gegeven door de heeer H. Meek, lid van het Dagelijks bestuur van het Waterschap).

6. Rondvraag.

7. Sluiting.

Commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Financiën (VROM/FIN)
Woensdag 6 februari 2002, aanvang 19.00 uur: Voorzitter: Mevrouw A.M.B. Mentink- Groener. Secretaris de heer W. Valk, tel. 0541- 854205.

Agenda:


1. Antennemastenbeleid;

2. Overeenkomst financiële dienstverlening;
3. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen;
4. Fusie WMO.

Commissie voor de Bezwaarschriften Donderdag 7 februari 2002, aanvang 19.45 uur, gemeentehuis Denekamp. Secretaris is de heer J.M.A. Engelbertink.

Agenda:


* (19.45 uur) bezwaarschrift van 1 november 2001 van de heer Barenbrug mede namens J. Westra tegen het besluit van burgemeester en wethouders van Denekamp van 24 september 2001inhoudende het verlenen van een bouwvergunning voor de bouw van een kap op een werkplaats aan de Oostwal te Ootmarsum.


* (20.30 uur) bezwaarschrift van 24 november 2001 namens de heer Damhuis, van 6 december 2001 namens de heer Hesselink en mevrouw Hesselink- Massink en het bezwaarschrift van 27 mei 2001 namens de heer Harberink tegen het besluit van burgemeester en wethouders van Denekamp van 13 november 2001 inhoudende de bouwvergunning voor het vergroten van een kantoorgebouw aan de Denekamperstraat te Ootmarsum.

Inlichtingen bij de gemeentesecretaris, de heer J.M.A. Engelbertink, gemeentehuis Denekamp,
telefoon: 854186.

BESLUITEN VAN DE GEMEENTERAAD De gemeenteraad heeft in de vergadering van 24 januari jl. onder andere de volgende besluiten genomen:

De volgende gedeeltelijke herzieningen van het bestemmingsplan "buitengebied" van de voormalige gemeente Weerselo zijn vastgesteld:


1. 40 (perceel Beekdorpweg 3, Weerselo

2. 42 (perceel Oude Postweg 1, Deurningen) en
3. 45 (Perceel Lemselosestraat 11, Weerselo)
Voorts heeft de raad de volgende voorbereidingsbesluiten vastgesteld voor de percelen:


1. De Mors 65 te Ootmarsum.

2. Nieuwe Almelosestraat 10-12 te Ootmarsum.
3. Bornsestraat 6 te Weerselo.

Het verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan "Buitengebied" van de voormalige gemeente Weerselo t.b.v. de bouw van drie burgerwoningen aan de Deurningerstraat te Deurningen is afgewezen.

De raad heeft een krediet beschikbaar gesteld voor het Ondernemingsplan van het Werkvoorzieningsschap Oost Twente (WOT) 2002 en aflossing van reorganisatiekosten.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie