Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Zelfanalyse Grotestedenbeleid Amsterdam

Datum nieuwsfeit: 05-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Amsterdam
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Amsterdam

|
Zelfanalyse Grotestedenbeleid Amsterdam

Zie ook

Zelfanalyse Grotestedenbeleid Amsterdam (PDF-bestand, 843 Kb)

Download Acrobat Reader

Informatie over het Grotestedenbeleid van de gemeente

Zelfanalyse Grotestedenbeleid Amsterdam

Sinds mei 2001 evalueren Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam (G4) het Grotestedenbeleid van de afgelopen twee jaar. Dit om inzicht te krijgen in de voortgang van de plannen en tevens als ervaringsuitwisseling tussen stadsdelen, diensten en de centrale stad. Door de vier steden is een toetsingskader opgesteld. Een drietal onderwerpen wordt hierbij uitgewerkt. Voor Amsterdam heeft het bureau Onderzoek & Statistiek het onderzoek uitgevoerd en de conclusies begin januari 2002 vastgelegd in het zelfanalyserapport Grotestedenbeleid dat u hier kunt downloaden (zie hiernaast of klik hier). Deze conclusies werden begin dit jaar aangeboden aan een hiervoor in het leven geroepen visitatiecommissie. Tijdens het bezoek aan Amsterdam op 16 januari 2002 heeft de commissie dit rapport als leidraad voor de toetsing gebruikt.

Tijdens de periode dat de overeenkomst tussen de steden en de minister van Grotestedenbeleid loopt (1999/2004) voeren de steden twee maal een toetsing uit. De eerste keer kijkt men voornamelijk naar het proces van uitvoering met de nadruk op kwaliteit en effectiviteit. Belangrijk is van elkaar te leren. Het onderzoek bevat drie thema's.
1. Algemene beschrijving GSB
Het verbeteren van achterstandswijken in fysiek (o.a. nieuwe, grotere en betere woningen), sociaal (o.a. buurthuizen, brede scholen, activiteiten voor jongeren) en economisch (o.a. werkgelegenheid en bedrijfsruimtes) opzicht.
2. Jeugd en Veiligheid
Hoe vindt de uitvoering plaats van dit GSB thema en wat is de meerwaarde van het GSB bij dit thema? Voorop staat het voorkomen en terugdringen van vandalisme en criminaliteit door jongeren. Een hechte samenwerking tussen lokale overheid, politie, justitie, scholen en welzijnsinstanties is hierbij van groot belang.
3. Twee GSB thema's

+ Integraliteit, problemen worden niet vanuit een sector bekeken maar er wordt gestreefd naar samenwerking tussen de 3 verschillende pijlers (sociaal, fysiek en economisch).
+ Publiek en Privaat, het grotestedenbeleid gaat er van uit dat de gemeente niet alles zelf kan en moet doen. In dit kader zoekt men samenwerking met de private sector. Veelal in de vorm van co-financiering.

Uitkomst onderzoek is basis voor visitatiecommissie De uitkomst van dit onderzoek waarin vooral de sterke en zwakke punten van het GSB besproken worden vormt de basis voor de onderlinge toetsing tussen de 4 steden. De daarvoor in het leven geroepen commissie bestaat uit acht leden, vier uit de vier grote steden en vier onafhankelijke leden. De leden die namens de steden in de commissie zitten nemen niet actief deel aan de toetsing in hun eigen stad. Tijdens haar bezoek aan de steden let de commissie op verschillen tussen de steden in aanpak en omgevingsfactoren, gemeenschappelijke knelpunten en het gebruik van het analyse-instrument.

Gezamenlijke notitie voor minister
Tijdens een slotbijeenkomst van de visitatiecommissie met de wethouders GSB van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht en de GSB-coördinatoren wordt een rapport opgesteld. Deze rapportage vormt belangrijke informatie voor de gezamenlijke G4-notitie aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksbetrekkingen.

^


-

© gemeente Amsterdam - 5-02-2002

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie