Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Voorshoten 05-02-2002

Datum nieuwsfeit: 05-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Voorschoten
Zoek soortgelijke berichten

Voorlichtingspagina week 5 februari - 11 februari Gemeente Voorschoten


mailen naar Afdeling ,Voorlichting


* Wat te doen als u niet zelf kunt gaan stemmen?
* Wet milieubeheer

* Verleende vergunningen op grond van de APV 1994
* Collectes

* Burgerlijke stand

* Bouwzaken


---

Wat te doen als u niet zelf kunt gaan stemmen?

Op 6 maart worden er weer gemeenteverkiezingen gehouden. De komende weken vindt u op deze pagina en op www.voorschoten.nl informatie hoe dat gaat en waar u eigenlijk voor stemt.

1. Als u niet zelf kunt gaan stemmen, bijvoorbeeld omdat u ziek bent of de kinderen niet alleen wilt laten, kunt u iemand anders vragen om voor u te stemmen.
2. Niet iedereen kan voor u gaan stemmen. Iemand anders kan dit alleen doen als hij zelf ook een oproepingskaart gekregen heeft en tegelijkertijd zijn eigen stem uitbrengt.
3. Het makkelijkste is iemand te vragen die op hetzelfde stembureau moet stemmen als u, bijvoorbeeld uw echtgeno(o)t(e) of buurvrouw. Of u beiden op hetzelfde bureau moet stemmen, kunt u controleren door de adressen van de stembureaus op uw oproepingskaarten met elkaar te vergelijken.
4. Voor de mensen op het stembureau moet duidelijk zijn dat iemand anders uw stem mag uitbrengen. Daarom kan uw oproepingskaart ook als 'volmachtbewijs' dienen. U bent zelf de 'volmachtgever'. De persoon die voor u gaat stemmen is de 'gemachtigde'. 5. Op de achterzijde van uw oproepingskaart schrijft u achter 'gemachtigde' in blokletters de naam en het adres van degene die voor u gaat stemmen.
U zet vervolgens linksonder, onder 'handtekening volmachtgever', uw handtekening. Degene die voor u gaat stemmen zet zijn of haar handtekening rechtsonder op de kaart, onder 'handtekening gemachtigde'.
6. Vervolgens vertelt u aan deze persoon op welke partij hij voor u moet stemmen, en op welke kandidaat. Bijvoorbeeld op de lijsttrekker, de kandidaat die altijd bovenaan de lijst staat. 7. Wanneer deze persoon zelf gaat stemmen, levert hij tegelijk met zijn eigen oproepingskaart de uwe in. Hij krijgt dan een extra stemformulier dat hij volgens uw stemadvies invult. Zo wordt uw stem toch uitgebracht, ook al bent u zelf verhinderd. 8. Het kan gebeuren dat u iemand wilt machtigen die op een ander stembureau moet stemmen dan u. In dat geval moet u 14 dagen voor de verkiezingen een volmachtformulier aanvragen bij de gemeente. Dit kan bij de afdeling: Burgerzaken, tel. 071-5600786. 9. Op dit formulier vult u achter 'volmachtgever' uw eigen naam, adres en woonplaats in. Daarnaast vult u achter 'gemachtigde' de naam en het adres in van de persoon die voor u gaat stemmen. Tot slot zet u beiden uw handtekening onder het formulier. 10. Wanneer deze persoon zelf gaat stemmen, levert hij tegelijk met zijn eigen oproepingskaart uw volmachtformulier in. Hij krijgt dan een extra stemformulier dat hij volgens uw stemadvies invult. Zo wordt uw stem toch uitgebracht, ook al bent u zelf verhinderd.

---

Wet milieubeheer

Kennisgeving incidentele festiviteiten

Het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer geeft normen voor geluid- en lichthinder. Van deze normen mag worden afgeweken op door burgemeester en wethouders vastgestelde dagen voor collectieve festiviteiten. Voor incidentele festiviteiten mogen inrichtingen (binnen redelijke grenzen) op acht dagen per jaar de geluidnormen overschrijden. Sportverlichting mag op twee dagen per jaar na 23.00 uur worden gebruikt.

Incidentele festiviteiten moeten minstens twee weken voor aanvang worden gemeld. Burgemeester en wethouders ontvingen van Restaurant De Knip (Kniplaan 22) kennisgeving van een feest op zaterdag 9 januari 2002 met discomuziek binnen en buiten tot 02.00 uur.

---

Verleende vergunningen op grond van de APV 1994

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

De volgende vergunningen zijn verleend:

* 22 januari 2002 Fabian promotions Holland B.V. voor het plaatsen van 10 aankondigingsborden in de periode van 6 maart 2002 tot en met 19 maart 2002 voor een te houden collecte voor het Nationaal Reumafonds.

* 22 januari 2002: V&R Ateliers voor het plaatsen van 10 aankondigingsborden in de periode van 21 mei 2002 tot en met 1 juni 2002 en 10 aankondigingsborden in de periode van 2 september 2002 tot en met 12 september 2002 voor de open dag Streekmuziekschool Leiden.

* 29 januari 2002: V&R Ateliers voor het plaatsen van 10 aankondigingsborden in de periode van 11 februari 2002 tot en met 2 maart 2002 voor de campagne restauratie van de Pieterskerk.
* 29 januari 2002: G&D Promotions voor het plaatsen van 10 aankondigingsborden in de periode van 4 februari tot en met 10 februari 2002 voor de budgetbeurs, 11 februari tot en met 17 februari 2002 voor de crea Weekend/Mineralenbeurs, 18 februari 2002 tot en met 24 februari 2002 voor de Platen & CD-beurs/Kamasutrabeurs.

* 31 januari 2002: Chr. Oratorium Ver. Exultate Deo voor het houden van een rommelmarkt op zaterdag 27 april 2002 op het plein voor de Gereformeerde Kerk "het Kruispunt".

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de afdeling Infrastructuur en Milieu, telefoon: 5600 722.


---

Collectes


---

Burgerlijke Stand

Geboren:

* 29jan02 Jarno Justin, z.v. G.J. Platenburg en H.P.A. Kootwijk
* 25jan02 Fleur Sofie d.v. D.S. Vermeulen en D. de Vries;
* 25jan02 Jasper Jos, z.v. J.C. Elbers en M.T.J. Hendrickx;
* 24jan02 Kiora Maureen d.v. M.A. Peters en I.H.J. Nabben;
* 23jan02 Kevin, z.v. E. Kranenburg en M. v. Dorp;
* 21jan02 Jasper Thijs z.v. R.F. Bos en I. van Overveld;

Huwelijksaangifte / aangifte van partnerschapsregistratie:
* 29jan02 G.J. Ligtenberg en D. Gips;

Gehuwd/geregistreerde partners:


Overleden:

* 27jan02 H.M. van den Heuvel e/v Sanders, oud 73 jaar;
* 24jan02 M. van Damme e/v Verhoef, oud 88 jaar;
* 24jan02 T.M. Mooten w.v. Anker, oud 86 jaar;
* 24jan02 G. van Woersum w/v de Reus, oud 81 jaar;
* 23jan02 C.M. Schreuder, oud 76 jaar;

* 20jan02 S. Bastiaans, oud 64 jaar;---

Bouwzaken

Aanvraag om bouwvergunning:

* Kniplaan 12; voor het vergroten van een jachtwerf;
* Prof vd Waalslaan 1, 2 en 3; voor het vergroten van 3 woningen;
* Van Slingelandtplantsoen 15; voor het vergroten en vernieuwen van een dakkapel;

* Wilgenlaan 6; voor het oprichten van een woning met berging;
* Wijngaardenlaan 11; voor het oprichten van een berging;

Melding tot bouwvoornemen:

* Brahmslaan 30; voor het wijzigen van een berging;
Aanvraag om sloopvergunning:

* Chopinlaan 84-124; voor het slopen van borstweringspanelen van balkons;

Bovenvermelde aanvragen en meldingen kunnen bij de afdeling Bouw en Milieu van de gemeente (kamer 036) op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur worden ingezien. 's Middags en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur op afspraak. Indien een vrijstelling op grond van het bestemmingsplan noodzakelijk is, vindt een aparte publicatie plaats. Dat is de eerste gelegenheid om uw zienswijze over de aanvraag gemotiveerd en schriftelijk in te dienen. Indien een bouwvergunning is verleend vindt eveneens een publicatie plaats. Dan biedt de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen.

Verleende bouwvergunning:

dd 31-01-2002;

* Koperwieklaan 104; voor het vergroten van de woning;
* Koperwieklaan 106; voor het vergroten van de woning;
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending of uitreiking van de vergunning (zie bovenstaande datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Gelijktijdig kan aan de president van de rechtbank te 's-Gravenhage (sector bestuursrecht), worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dat vereist. Inwilliging van dit verzoek kan betekenen dat de bouwactiviteiten onmiddellijk stopgezet dienen te worden.

Nadere inlichtingen omtrent deze procedures kunt u verkrijgen bij de heer mr H. Wester van de afdeling Bestuurlijke Juridische Zaken van onze gemeente, (telefoon 071- 5600 622).


Toegestane melding:

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending of uitreiking van de vergunning (zie bovenstaande datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Gelijktijdig kan aan de president van de rechtbank te 's-Gravenhage (sector bestuursrecht), worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dat vereist. Inwilliging van dit verzoek kan betekenen dat de bouwactiviteiten onmiddellijk stopgezet dienen te worden.

Nadere inlichtingen omtrent deze procedures kunt u verkrijgen bij de heer mr H. Wester van de afdeling Bestuurlijke Juridische Zaken van onze gemeente, (telefoon 071- 5600 622).


---

Leidseweg 25
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Telefoon (071) 5 600 600
Telefax (071) 5 22 65 87

Openingstijden :
ma-vr. 8:30-12:30 uur
's middags op afspraak
do. 18:00-20:00 uur
burgerzaken geopend
overige afdelingen op afspraak

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie