Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Voorshoten 05-02-2002

Datum nieuwsfeit: 05-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Voorschoten
Zoek soortgelijke berichten

Voorlichtingspagina week 5 februari - 11 februari Gemeente Voorschoten


mailen naar Afdeling ,Voorlichting


* Wat te doen als u niet zelf kunt gaan stemmen?
* Wet milieubeheer

* Verleende vergunningen op grond van de APV 1994
* Collectes

* Burgerlijke stand

* Bouwzaken


---

Wat te doen als u niet zelf kunt gaan stemmen?

Op 6 maart worden er weer gemeenteverkiezingen gehouden. De komende weken vindt u op deze pagina en op www.voorschoten.nl informatie hoe dat gaat en waar u eigenlijk voor stemt.

1. Als u niet zelf kunt gaan stemmen, bijvoorbeeld omdat u ziek bent of de kinderen niet alleen wilt laten, kunt u iemand anders vragen om voor u te stemmen.
2. Niet iedereen kan voor u gaan stemmen. Iemand anders kan dit alleen doen als hij zelf ook een oproepingskaart gekregen heeft en tegelijkertijd zijn eigen stem uitbrengt.
3. Het makkelijkste is iemand te vragen die op hetzelfde stembureau moet stemmen als u, bijvoorbeeld uw echtgeno(o)t(e) of buurvrouw. Of u beiden op hetzelfde bureau moet stemmen, kunt u controleren door de adressen van de stembureaus op uw oproepingskaarten met elkaar te vergelijken.
4. Voor de mensen op het stembureau moet duidelijk zijn dat iemand anders uw stem mag uitbrengen. Daarom kan uw oproepingskaart ook als 'volmachtbewijs' dienen. U bent zelf de 'volmachtgever'. De persoon die voor u gaat stemmen is de 'gemachtigde'. 5. Op de achterzijde van uw oproepingskaart schrijft u achter 'gemachtigde' in blokletters de naam en het adres van degene die voor u gaat stemmen.
U zet vervolgens linksonder, onder 'handtekening volmachtgever', uw handtekening. Degene die voor u gaat stemmen zet zijn of haar handtekening rechtsonder op de kaart, onder 'handtekening gemachtigde'.
6. Vervolgens vertelt u aan deze persoon op welke partij hij voor u moet stemmen, en op welke kandidaat. Bijvoorbeeld op de lijsttrekker, de kandidaat die altijd bovenaan de lijst staat. 7. Wanneer deze persoon zelf gaat stemmen, levert hij tegelijk met zijn eigen oproepingskaart de uwe in. Hij krijgt dan een extra stemformulier dat hij volgens uw stemadvies invult. Zo wordt uw stem toch uitgebracht, ook al bent u zelf verhinderd. 8. Het kan gebeuren dat u iemand wilt machtigen die op een ander stembureau moet stemmen dan u. In dat geval moet u 14 dagen voor de verkiezingen een volmachtformulier aanvragen bij de gemeente. Dit kan bij de afdeling: Burgerzaken, tel. 071-5600786. 9. Op dit formulier vult u achter 'volmachtgever' uw eigen naam, adres en woonplaats in. Daarnaast vult u achter 'gemachtigde' de naam en het adres in van de persoon die voor u gaat stemmen. Tot slot zet u beiden uw handtekening onder het formulier. 10. Wanneer deze persoon zelf gaat stemmen, levert hij tegelijk met zijn eigen oproepingskaart uw volmachtformulier in. Hij krijgt dan een extra stemformulier dat hij volgens uw stemadvies invult. Zo wordt uw stem toch uitgebracht, ook al bent u zelf verhinderd.

---

Wet milieubeheer

Kennisgeving incidentele festiviteiten

Het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer geeft normen voor geluid- en lichthinder. Van deze normen mag worden afgeweken op door burgemeester en wethouders vastgestelde dagen voor collectieve festiviteiten. Voor incidentele festiviteiten mogen inrichtingen (binnen redelijke grenzen) op acht dagen per jaar de geluidnormen overschrijden. Sportverlichting mag op twee dagen per jaar na 23.00 uur worden gebruikt.

Incidentele festiviteiten moeten minstens twee weken voor aanvang worden gemeld. Burgemeester en wethouders ontvingen van Restaurant De Knip (Kniplaan 22) kennisgeving van een feest op zaterdag 9 januari 2002 met discomuziek binnen en buiten tot 02.00 uur.

---

Verleende vergunningen op grond van de APV 1994

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

De volgende vergunningen zijn verleend:

* 22 januari 2002 Fabian promotions Holland B.V. voor het plaatsen van 10 aankondigingsborden in de periode van 6 maart 2002 tot en met 19 maart 2002 voor een te houden collecte voor het Nationaal Reumafonds.

* 22 januari 2002: V&R Ateliers voor het plaatsen van 10 aankondigingsborden in de periode van 21 mei 2002 tot en met 1 juni 2002 en 10 aankondigingsborden in de periode van 2 september 2002 tot en met 12 september 2002 voor de open dag Streekmuziekschool Leiden.

* 29 januari 2002: V&R Ateliers voor het plaatsen van 10 aankondigingsborden in de periode van 11 februari 2002 tot en met 2 maart 2002 voor de campagne restauratie van de Pieterskerk.
* 29 januari 2002: G&D Promotions voor het plaatsen van 10 aankondigingsborden in de periode van 4 februari tot en met 10 februari 2002 voor de budgetbeurs, 11 februari tot en met 17 februari 2002 voor de crea Weekend/Mineralenbeurs, 18 februari 2002 tot en met 24 februari 2002 voor de Platen & CD-beurs/Kamasutrabeurs.

* 31 januari 2002: Chr. Oratorium Ver. Exultate Deo voor het houden van een rommelmarkt op zaterdag 27 april 2002 op het plein voor de Gereformeerde Kerk "het Kruispunt".

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de afdeling Infrastructuur en Milieu, telefoon: 5600 722.


---

Collectes


---

Burgerlijke Stand

Geboren:

* 29jan02 Jarno Justin, z.v. G.J. Platenburg en H.P.A. Kootwijk
* 25jan02 Fleur Sofie d.v. D.S. Vermeulen en D. de Vries;
* 25jan02 Jasper Jos, z.v. J.C. Elbers en M.T.J. Hendrickx;
* 24jan02 Kiora Maureen d.v. M.A. Peters en I.H.J. Nabben;
* 23jan02 Kevin, z.v. E. Kranenburg en M. v. Dorp;
* 21jan02 Jasper Thijs z.v. R.F. Bos en I. van Overveld;

Huwelijksaangifte / aangifte van partnerschapsregistratie:
* 29jan02 G.J. Ligtenberg en D. Gips;

Gehuwd/geregistreerde partners:


Overleden:

* 27jan02 H.M. van den Heuvel e/v Sanders, oud 73 jaar;
* 24jan02 M. van Damme e/v Verhoef, oud 88 jaar;
* 24jan02 T.M. Mooten w.v. Anker, oud 86 jaar;
* 24jan02 G. van Woersum w/v de Reus, oud 81 jaar;
* 23jan02 C.M. Schreuder, oud 76 jaar;

* 20jan02 S. Bastiaans, oud 64 jaar;---

Bouwzaken

Aanvraag om bouwvergunning:

* Kniplaan 12; voor het vergroten van een jachtwerf;
* Prof vd Waalslaan 1, 2 en 3; voor het vergroten van 3 woningen;
* Van Slingelandtplantsoen 15; voor het vergroten en vernieuwen van een dakkapel;

* Wilgenlaan 6; voor het oprichten van een woning met berging;
* Wijngaardenlaan 11; voor het oprichten van een berging;

Melding tot bouwvoornemen:

* Brahmslaan 30; voor het wijzigen van een berging;
Aanvraag om sloopvergunning:

* Chopinlaan 84-124; voor het slopen van borstweringspanelen van balkons;

Bovenvermelde aanvragen en meldingen kunnen bij de afdeling Bouw en Milieu van de gemeente (kamer 036) op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur worden ingezien. 's Middags en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur op afspraak. Indien een vrijstelling op grond van het bestemmingsplan noodzakelijk is, vindt een aparte publicatie plaats. Dat is de eerste gelegenheid om uw zienswijze over de aanvraag gemotiveerd en schriftelijk in te dienen. Indien een bouwvergunning is verleend vindt eveneens een publicatie plaats. Dan biedt de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen.

Verleende bouwvergunning:

dd 31-01-2002;

* Koperwieklaan 104; voor het vergroten van de woning;
* Koperwieklaan 106; voor het vergroten van de woning;
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending of uitreiking van de vergunning (zie bovenstaande datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Gelijktijdig kan aan de president van de rechtbank te 's-Gravenhage (sector bestuursrecht), worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dat vereist. Inwilliging van dit verzoek kan betekenen dat de bouwactiviteiten onmiddellijk stopgezet dienen te worden.

Nadere inlichtingen omtrent deze procedures kunt u verkrijgen bij de heer mr H. Wester van de afdeling Bestuurlijke Juridische Zaken van onze gemeente, (telefoon 071- 5600 622).


Toegestane melding:

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending of uitreiking van de vergunning (zie bovenstaande datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Gelijktijdig kan aan de president van de rechtbank te 's-Gravenhage (sector bestuursrecht), worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dat vereist. Inwilliging van dit verzoek kan betekenen dat de bouwactiviteiten onmiddellijk stopgezet dienen te worden.

Nadere inlichtingen omtrent deze procedures kunt u verkrijgen bij de heer mr H. Wester van de afdeling Bestuurlijke Juridische Zaken van onze gemeente, (telefoon 071- 5600 622).


---

Leidseweg 25
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Telefoon (071) 5 600 600
Telefax (071) 5 22 65 87

Openingstijden :
ma-vr. 8:30-12:30 uur
's middags op afspraak
do. 18:00-20:00 uur
burgerzaken geopend
overige afdelingen op afspraak

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...