Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Nieuwegein 05-02-2002

Datum nieuwsfeit: 05-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Nieuwegein
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Nieuwegein

Collegebesluiten van dinsdag 5 februari 2002 B&W-Belicht bevat samenvattingen van de openbare besluiten uit de wekelijkse collegevergadering. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: deze geven immers een beknopt beeld van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten.

Portefeuille van burgemeester Cor de Vos

Bestuursdienst/Strategie en Onderzoek (2002/917) De gemeente Nieuwegein heeft voor de twee keer op acht thema's statistische- en onderzoeksgegevens op wijkniveau verzameld, geanalyseerd en in kaart gebracht.
Er is een analyse gemaakt voor de gehele gemeente Nieuwegein en een wijkvergelijking. Daarnaast is puntsgewijs een beeld geschetst van de Nieuwegeinse wijken. De Wijkmonitor 2001 wordt gebruikt als signaleringsinstrument en ter onderbouwing van beleid. De Wijkmonitor wordt ter kennisname aangeboden aan de raadscommissie voor Algemene en Bestuurlijke Zaken (ABZ). Zie ook het separate persbericht over dit onderwerp.

Bestuursdienst/Strategie en Bestuur (2002/911)
De resultaten van de Leefbaarheidsmonitor zijn door de gemeente Nieuwegein uitgewerkt in 10 aandachtspunten met bijbehorende acties. De aandachtspunten liggen op het terrein van leefbaarheid en veiligheid. Met deze notitie laat de gemeente Nieuwegein in samenwerking met de Politie District Lekstroom zien wat zij met de resultaten van het onderzoek heeft gedaan. De notitie wordt ter kennisname aangeboden aan de raadscommissie ABZ. Zie ook het separate persbericht over dit onderwerp

Brandweer(2001/914)
Nieuwegein heeft in 2001 vier nieuwe brandweerautos besteld die in 2002 worden afgeleverd. Deze auto s moeten volgens landelijke normen worden ingericht, waarbij veiligheidseisen ten behoeve van het brandweerpersoneel via Arbo-wetgeving van groot belang zijn. Ook de samenleving is zich de laatste jaren anders gaan voorbereiden op mogelijke gevaren. Brandweerautos werden sterker, woningen en bedrijven veranderden in inbraakbestendige vestingen e.d. Voor de brandweer houdt dit in dat brandweergereedschap jaarlijks moet worden gekeurd en bestaand gereedschap steeds vaker wordt afgekeurd. Daarnaast moet het gereedschap om autos en woningen te openen steeds geavanceerder zijn.
Omdat deze ontwikkelingen niet binnen het budget vallen van de aanschaf van de vier brandweerautos, vraagt het college de raad (vergadering van 28-02-2002) hiervoor 214.759,00 beschikbaar te stellen. Het voorstel wordt besproken in de raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ) van 20 februari en de raadscommissie voor Financiën, Regionale Zaken en Automatisering (FRA) van 21 februari. De raad besluit er op 28 februari over.

Portefeuille van wethouder Riet van der Nat

Welzijnszaken/Welzijn (2002/1129)
In het afgelopen jaar is veel tijd en energie gestoken in het overleg met SWN, De Kom en de bibliotheek over de invulling van de taakstelling R U I M T E maken. Dit heeft er toe geleid dat een deel van de taakstelling is ingevuld. Een groot deel van de taakstelling is echter nog niet gehaald. Ook zijn de consequenties van bezuinigingsopties niet volledig in beeld. De taakstelling is echter al wel verwerkt in de meerjarenbegroting 2002 e.v. Vooral in de eerste jaren (waaronder 2002) leidt dit tot een tekort. Het college heeft daarom besloten om akkoord te gaan met het al ingevulde deel van de taakstelling en voor 2002 de rest van het bedrag voor eigen rekening te nemen. De instellingen wordt gevraagd de invulling van de resterende taakstelling met ingang van 2003 aan te geven. Het college wil hiermee de implementatie van R U I M T E maken zo snel mogelijk afronden, zodat aandacht besteed kan worden aan nieuwe ontwikkelingen.

Portefeuille van wethouder Margreet Steenhuisen-Kuipers

Stadsbeheer (2001/3813)
Bij verkeersbesluit van 27 maart 2001 heeft het college besloten tot verhoging van de maximumsnelheid op de Zandveldseweg tot 70 km/uur. Tegen dit besluit zijn een aantal bezwaarschriften ingediend. Eén van de bezwaarmakers heeft de gemeente gewezen op het ontbreken van een akoestisch onderzoek. Dit akoestisch onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden. Conclusie is dat een verhoging van de maximum snelheid zonder geluidwerende maatregelen wettelijk niet mogelijk is. De betreffende bezwaarschriften zijn hierdoor dus gegrond en het verkeersbesluit van 27 maart 2001 wordt ingetrokken. De maximum snelheid wordt (voorlopig) op 50 km/uur gehandhaafd.

Portefeuille van wethouder Herman Idema

Stadsontwikkeling/Werkgelegenheid en Economische Zaken(2001/13510) De heer R. Broeshart van Lucky Flowers heeft bezwaar gemaakt tegen de standplaatsvergunning voor de heer A.P.A. Hessing bij het winkelcentrum Galecop ten behoeve van de verkoop van bloemen en planten. Het college heeft dit bezwaar ongegrond verklaard en verleent alsnog de beoogde vergunning aan de heer Hessing.

Stadsontwikkeling/Werkgelegenheid en Economische Zaken (2002/904) In het kader van de procedure Wensen Nieuw Beleid 2002 zijn middelen gereserveerd voor deelname aan het project Rivierenland Holland. Dit project is beëindigd.
De gemeente Nieuwegein wil blijven samenwerken met omliggende gemeenten en is hierover ambtelijk in gesprek met de gemeente Vianen. Hieruit kunnen activiteiten voortvloeien waarvoor financiële middelen nodig zijn. Derhalve wordt voorgesteld het overleg met Vianen voort te zetten en de voor Rivierenland Holland gereserveerde middelen niet af te ramen. Dit voorstel wordt besproken in de raadscommissie FRA van 21 februari 2002.

Bestuursdienst/Bedrijfsvoering (2002/908)
Er is een afsluitende rapportage opgesteld over het europroject. Hierin wordt geconcludeerd dat met de invoering van de euro het gemeentelijk europroject kan worden afgesloten. De algemene conclusie van de rapportage is dat er na de invoering in en door de Nieuwegeinse ambtelijke organisatie geen problemen zijn gemeld als gevolg van die invoering. Hiermee kan vastgesteld worden dat de voorbereidende werkzaamheden voor die invoering afdoende zijn geweest.

Bestuursdienst/Bedrijfsvoering/Beleid, Planning en Control (2002/983) Jaarlijks wordt de gemeentelijke administratie door de accountant gecontroleerd. Naar aanleiding van een tussentijdse controle in de periode oktober/november 2001 heeft de accountant een zogenaamde managementletter uitgebracht. Deze managementletter omvat een scala aan onderwerpen en is primair bedoeld voor het management van de gemeente. In een reactie op de managementletter geeft het college van B&W aan, welke acties te verwachten zijn naar aanleiding van op- en aanmerkingen van de accountant. Deze reactie wordt besproken in de raadscommissie Financiën, Regionale Zaken en Automatisering (FRA) van 21 februari 2002. Een van de onderwerpen gaat over de gemeentelijke organisatie en de bedrijfsvoering. Op dit moment worden door de gemeentelijke organisatie allerlei instrumenten ontwikkeld die de gemeentelijke bedrijfsvoering moeten verbeteren. Voorbeelden van deze instrumenten zijn bijvoorbeeld de productbegroting en de managementrapportages. De accountant geeft aan, dat duidelijk moet worden geformuleerd hoe deze instrumenten het best ingezet kunnen gaan worden. B & W geeft aan dat belang wordt gehecht aan een heldere visie over het gebruik en de toepassing van de genoemde instrumenten en zal daarom in de loop van 2002 hierover een voorstel doen. De accountant rapporteert daarnaast over een aantal andere onderwerpen. Het college geeft een reactie op de onderwerpen en doet waar nodig voorstellen tot verbetering van de bestaande situatie.

Portefeuille wethouder Bert Lubbinge

Welzijnszaken/Sport & Recreatie (2002/1130)
Het college stelt voor dat de zwembaden Merwestein en De Pinguin met ingang van 16 maart 2002 hun tarieven kunnen afronden op 0,10 euro. Daarbij zijn zowel afrondingen naar boven als naar beneden mogelijk. Per saldo mogen de zwembaden geen extra opbrengsten genereren door deze afrondingen. Voordeel van de prijsaanpassing is dat de doorstroom aan de kassa en dus de dienstverlening worden bevorderd. De afrondingen op 0,10 euro mogen geen aanleiding mogen vormen voor extra prijsverhogingen. Het voorstel wordt op 19 februari besproken door de raadscommissie Personeel en organisatie, Sport en recreatie en Onderwijs (PSO). De raad besluit erover op 28 februari.

Portefeuille wethouder Evert van Linge

Stadsontwikkeling/Bouw- en Woningtoezicht(2002/907) Het college heeft een lijst met te verlenen bouw- en sloopvergunningen vastgesteld. Deze lijst verschijnt in principe volgende week donderdag als openbare bekendmaking in de Molenkruier.

---

Invoerdatum 9-2-2002

---

Copyright © Gemeente Nieuwegein Martinbaan 2
3439 NN Nieuwegein

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...