Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Herzien verslag Raad voor het Openbaar Bestuur, december 2001

Datum nieuwsfeit: 05-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Raad voor het openbaar bestuur
Zoek soortgelijke berichten

Raad voor het openbaar bestuur


Nieuws Rob

Het nieuws van de Rob is op 5 februari 2002 bijgewerkt.
---

In december 2001 heeft de Raad het advies Water in orde. Bestuurlijk-organisatorische aspecten van integraal waterbeleid uitgebracht. Het advies over waterbeleid gaat in op de bestuurlijk-organisatorische inrichting van het waterbeleid in Nederland. Centraal in het advies staat de noodzaak tot integraal waterbeleid en het advies van commissie Waterbeleid in de 21e eeuw alsmede de Europese Kaderrichtlijn Water (EKRW). Het bestuurlijk-organisatorische krachtenveld is aan verandering onderhevig. De Raad ziet in de provincies de drager van integraal waterbeleid. De waterschappen zouden zich moeten ontwikkelen tot een interactieve waarborgdemocratie. Verder denkt de Raad dat het invoeren van een integrale waterwet een goede manier is om water een duidelijk plek te geven in de besluitvorming. Het advies Water in orde is hier te downloaden.
Op 30 januari 2002 vond het Algemeen Overleg van de Tweede Kamer over het adviesstelsel plaats. Het Rob-advies over het adviesstelsel kreeg daarbij de nodige aandacht. De Kamer was zeer positief over het advies en onderschreef de pleidooien voor ongevraagde advisering, voor een scherpere profilering van de adviesraden en voor adviesaanvragen vanuit de Kamer. Minister De Vries van BZK reageerde vrij terughoudend op het Rob-advies. Hij ziet niet veel in adviesraden met een scherp profiel en houdt vast aan een klassieke opvatting van het primaat van de politiek.Het advies Evaluatie Kaderwet Adviescolleges is hier te downloaden. Op 3 januari 2002 reageerde de Raad op de adviesaanvraag van de vaste kamercommissie BZK over het wetsvoorstel 'Bestuur in stedelijke regio's'. De Raad overwoog of er een wettelijke voorziening moet worden getroffen om de huidige samenwerking in de kaderwetgebieden te continueren. Een eindperspectief voor het regionaal en bovenregionaal bestuur dat op voldoende draagvlak kan rekenen is echter nog niet in zicht. De Raad acht het daarom ongewenst de zaak te doen 'stollen' door het treffen van een definitieve wettelijke regeling. De Raad heeft aangeboden mee te denken over het formuleren van verschillende opties voor de vormgeving van het bestuur in stedelijke regio's.

Op 31 januari 2002 was de 48e vergadering van de Raad voor het openbaar bestuur. De Raad besprak een adviesaanvraag van de Tweede Kamer der Staten-Generaal over de benoeming van de burgermeester en de commissaris van de Koningin. Op de 49e vergadering (14 maart 2002) zal de Raad een plan van aanpak vaststellen.

Tevens besprak de Raad het concept advies 'Primaat in de polder' over de veranderende spanning tussen interactief bestuur en politiek primaat. Het ligt in de bedoeling dit advies op de 49e vergadering vast te stellen. Eveneens in een vergevorderd stadium is het voorgenomen advies over het nieuwe integraal veiligheidsprogramma ('IVP2').

Daarnaast werd ingegaan op raadsnota's over de volgende drie onderwerpen: Modernisering hoofdstuk 7 van de Grondwet; Bestuurlijke inbedding van veligheidsregio's; en benchmarking in interbestuurlijke betrekkingen.

Verder is in voorbereiding een symposium samen met de Vereniging Bestuurskunde waarin zal worden nagedacht over de bestuurlijke agenda van het nieuwe kabinet. Het symposium zal plaatsvinden op 22 mei in Den Haag. Op korte termijn volgt hierover meer informatie.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie