Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

GS-Drenthe besluiten van 5 februari 2002

Datum nieuwsfeit: 05-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Drenthe
Zoek soortgelijke berichten

Provincie Drenthe

GS-besluiten van 5 februari 2002

Assen, 5 februari 2002
Persberichtnummer 02- 010250.000 euro voor Europark GmbH
Het college van GS stellen provinciale staten voor 250.000 euro te steken in het Europark GmbH. Op dit moment wordt het Europark GmbH omgevormd naar een exploitatiemaatschappij waarin de gronden van de gemeenten en de verdere grondtransacties worden ondergebracht. Om dit te kunnen financieren is ophoging van het stamkapitaal tot 600.000 euro nodig. Bij aanvang van dit project in 1999 was deze ophoging onderdeel van de afspraken. Het college wil 250.000 euro beschikbaar stellen omdat zij meent dat dit project van belang is voor de regionale ontwikkeling. Door een directe inbreng van de provincie in het Europark zou echter een financieel belang in de resultaten van het park kunnen ontstaan. Daarom is gekozen de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) te vragen op basis van een subsidie van de provincie een belang te nemen in het Europark van 250.000 euro. De overige deelnemers (de gemeente Coevorden en de gemeente Emlichheim, de Grafschaft Bentheim en NILEG, een publieke ontwikkelingsmaatschappij in Niederschachsen) nemen het resterende bedrag voor hun rekening. Voor de deelname van de provincie aan de nieuwe GmbH zal ministeriële goedkeuring worden gevraagd.

Geld voor schaapskooi Balloërveld
GS stellen in het kader van Leader+ 10.068 euro ter beschikking aan de Stichting Schaapskooi Balloërveld. De stichting wil in de schaapskooi een kijk- en observatoriumruimte bouwen. Bezoekers, waaronder veel kinderen, kunnen vanuit de nieuw te bouwen ruimte het lammeren van schapen en de verzorging van de schapen op de voet volgen. Twee nieuwe educatiekasten en een videofilm moeten de schaapskooi voor bezoekers eveneens aantrekkelijker maken. De stichting wil met de nieuwe plannen de bezoekersfunctie van de schaapskooi verbeteren. Het ter beschikking gestelde bedrag is 33 procent van de totale projectkosten. GS volgt met het besluit het advies op van de Leader Actie Groep Oost-Drenthe.

Jaarprogramma Leren voor Duurzaamheid vastgesteld GS hebben het jaarprogramma Leren voor Duurzaamheid 2002 vastgesteld. Van de vier ingediende projecten voldoen drie aan de gestelde criteria. Het volledige programma heeft een looptijd van vier jaar (2000-2003) en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen vier ministeries, de provincies, gemeenten en waterschappen. De belangrijkste doelstellingen zijn lessen in leefbaarheid en duurzaamheid meer te integreren in de maatschappij en een verbetering en versterking van de natuur- en milieueducatie. Een van de projecten behandeld het probleem van zwerfafval. De aandacht gaat specifiek uit naar jongeren Een ander project stimuleert het gebruik van de fiets in plaats van de auto. Het derde project is gericht op de nieuw gekozen gemeenteraadsleden. Zij krijgen informatie aangereikt om met duurzaamheid aan de slag te gaan in eigen gemeente. De provincie draagt jaarlijks maximaal 32.899 euro bij aan Leren voor Duurzaamheid, verminderd met de bijdrage van gemeenten en waterschappen. Van het Rijk komt 113.445 euro per jaar. Nieuwe projecten voor 2002 en 2003 kunnen tot 1 mei ingediend worden bij de provincie.

Financiële bijdrage voor "Toekomstgericht ondernemen in de akkerbouwsector"
Gedeputeerde staten willen 69.430 euro beschikbaar stellen uit het fonds flexibel beleid voor het LTO-project TOAS (de Toekomst is Ontwikkelen, Aanpassen of stoppen). Dit project is gestart omdat de rentabiliteit van de circa 1500 Drentse akkerbouw- en vollegrondsgroenteteeltbedrijven onder druk staat. De sector is individueel en zo mogelijk collectief op zoek naar een toekomstperspectief in of buiten de landbouw. De individuele aanpak voorziet in begeleiding van ondernemers over de vraag of de bedrijfsvoering doorgezet of gestopt moet worden. Het project bestaat ook uit een collectieve aanpak. Per regio wordt hiervoor een project opgezet. Met de bijdrage van de provincie kan de NLTO het Drentse communicatietraject opzetten en uitvoeren. De uitvoering van het project is in handen van LTO en NLTO.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: (communicatie@drenthe.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie