Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Officiële publicaties Gemeente Eindhoven

Datum nieuwsfeit: 06-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Eindhoven


nieuws | officiële publicaties
Eindhoven Actueel

Eindhoven, 6 februari 2002

Bouwvergunningen, aanvragen

Bouwvergunningen, beslissingen

Aanvragen exploitatievergunningen

Verkeersmaatregelen

Wet Milieubeheer

Wet bodembescherming

Bestemmingsplannen

Kapvergunningen

Algemeen

Bouwvergunningen, aanvragen
De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande meldingen, bouw- en sloopaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 132/02 Krommenbeemd 7, bouwen van een carport 23.01.2002 130/02 Markiezaatpad 5, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 23.01.2002
136/02 Van der Werffstraat 3, plaatsen van een tuinhuisje/berging 23.01.2002
138/02 Olympialaan 24, bouwen van een berging 24.01.2002 140/02 Leistraat 27, uitbreiden van een woning door middel van een aanbouw 24.01.2002
42/01 Fransebaan 117, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 25.01.2002
155/02 Spoorstraat 5, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 25.01.2002
162/02 Roompot 25, uitbreiden van een woning door middel van een aanbouw 28.01.2002
159/02 Barrierweg 13, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 28.01.2002
164/02 Udinestraat 25, plaatsen van een blokhut 29.01.2002 168/02 Poeijersstraat 74d, bouwen van een hobbyruimte/berging 29.01.2002
169/02 Poeijersstraat 74c, bouwen van een hobbyruimte/berging 29.01.2002

Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 135/02 Gasthuisstraat 1, uitbreiden van een personeels-/rokersruimte 23.01.2002
134/02 Esp 120, uitbreiden van een kantoor/bedrijfsruimte 23.01.2002 133/02 Spaaihoefweg 62, uitbreiden van een woning 23.01.2002 894/01 Generaal Marshallweg 66, plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak 23.01.2002
1564/01 Sint Christoffelstraat 2, verbouwen en uitbreiden van een woning 23.01.2002
1563/01 Sint Christoffelstraat 1, verbouwen en uitbreiden van een woning 23.01.2002
139/02 Roverbruidegom 35, uitbreiden van een woning 24.01.2002 1888/01 Pastoor Harkxplein 24, bouwen van een tuinkas op dakterras 24.01.2002
1496/00 Esp, op het bedrijventerrein Bokt West, kavel 065, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van een bedrijfspand 25.01.2002
150/02 Milaanstraat 28, verbouwen en uitbreiden van een dakkapel in het voorgeveldakvlak en het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 25.01.2002
144/02 Ruysdaelbaan 106, verbouwen van een kantoorpand 25.01.2002 145/02 Thorvaldsenlaan 4, plaatsen van diverse reclame-uitingen 25.01.2002
146/02 Perzikstraat 33, verbouwen en uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van woonruimte 25.01.2002 147/02 Gerard Davidstraat 13, verbouwen en uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 25.01.2002 148/02 Turfveldenstraat 13, uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van woonruimte 25.01.2002
149/02 Oberto 38, bouwen van een garage/berging 25.01.2002 835/01 Rubensteinlaan, bouwen van 7 wooneenheden 25.01.2002 153/02 Zeelsterstraat 93i, verbouwen en uitbreiden van een woning 25.01.2002
152/02 Heezerweg 268-270, aanpassen voorgevel ten behoeve van Gea-ruimte 25.01.2002
158/02 Fransebaan 55, verbouwen en uitbreiden van een woning 28.01.2002
156/02 Herentalsweg 4b, plaatsen van een gevelreclame-object 28.01.2002
163/02 Fransebaan 532 en 534, bouwen van een puntdak op 2 garages 28.01.2002
166/02 Reiskameraad 20, bouwen van een garage/berging 29.01.2002 903/01 Oirschotsedijk 7u en 7t, verbouwen en uitbreiden van een woning 29.01.2002
887/00 Rechtestraat 7, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het verbouwen van een winkelpui 29.01.2002
888/00 Markt 22, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het verbouwen van een winkelpui 29.01.2002
1481/95 Alberdingk Thijmlaan 1, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het uitbreiden van een café/restaurant 30.01.2002 120/02 Agaat 8, uitbreiden van een woning 22.01.2002 1422/01 DAF-terrein, uitbreiden van een woning, bouwkavel f6 30.01.2002

Ingekomen sloopaanvragen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst SL02/0011 Karel de Grotelaan 4, slopen van asbesthoudende materialen van de luchtbehandelingskanalen 24.01.2002
SL02/0012 Tegenboschweg 7, slopen van een voormalige sportkantine 25.01.2002

De ingekomen meldingen, bouw- en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen bouwvergunningen/vrijstellingen
Van 7 februari tot en met 20 februari 2002 liggen bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
* tijdelijke verbouwen van een winkel tot informatiepunt/kantoor, Celsiusplein 28 (892/01). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen dit voornemen schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders.

* wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van 85 woningen, Meerhoven (1618/99).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 4, lid 4.3, sub b van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Meerhoven.

* bouwen van een bedrijfsruimte met kantoren, Flight-Forum, kavel 2b (1231/01).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 6, lid 6.3, sub b van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Meerhoven. Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid om zijn/haar zienswijze met betrekking tot deze voornemens schriftelijk naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders.

Van 7 februari tot en met 6 maart 2002 ligt bij bovengenoemde locaties tevens voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en), behorende bij het plan tot het:

* verbouwen van portieken/entree, Pastoor Petersstraat (1575/01). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Van 7 februari tot en met 6 maart 2002 liggen bij bovengenoemde locaties eveneens voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en), alsmede de ruimtelijke onderbouwing behorende bij het plan tot het:

* bouwen van een woonhuis, Doolstraat 5 (2019/99);
* bouwen van een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang, Gerretsonlaan achter 1b (723/01).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

* bouwen van een fietsenstalling in kelder, Smalle Haven (1899/01);
* uitbreiden van een fietsenstalling, Keizer Karel V Singel 8 (1067/01).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders.
De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.


---

Bouwvergunningen, beslissingen
De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Toegestane meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
130/02 Markiezaatpad 5, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 28.01.2002
99/02 Offenbachlaan 7, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 28.01.2002
4/02 Gelaarsde Kat 21, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 28.01.2002
128/02 Ella Fitzgeraldlaan 94, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 28.01.2002
2/02 Gascognehof 50, bouwen van een tuinkamer 30.01.2002 46/02 Ruwenberg 43, uitbreiden van een woning met betrekking tot de keuken 30.01.2002
43/02 Verbernestraat 29, bouwen van een serre en berging 30.01.2002
Geen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
1892/01 Simplonpas 14, plaatsen van een tuinhuisje 25.01.2002 65/02 Lemmenslaan 47, uitbreiden van een woning 30.01.2002
Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 1531/01 Jacques Perkstraat 37, uitbreiden van een woning door middel van aanbouwen van een serre 24.01.2002
1198/01 Sagittalaan 23, bouwen van een trap naar balkon, een klimplantenlijst en een plantenkas 25.01.2002
1597/01 Kronehoefstraat 21-29, plaatsen van een gevelreclame 25.01.2002
1549/01 Gestelsestraat 59, verbouwen van een woning/magazijn tot woning/atelier 25.01.2002
1571/01 Stratumseind 47, aanbrengen van 2 reclamelantaarns en een
-uithangbord 28.01.2002
1535/01 Heezerweg 237, bouwen van een serre 28.01.2002 1619/01 Zandstraat 15, bouwen van een praktijkruimte/berging 29.01.2002
1031/01 Schweitzerlaan 26, verbouwen van een woning 29.01.2002 1640/01 Normandiëlaan 4, plaatsen van dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 29.01.2002
1608/01 Floresstraat 6, uitbreiden van een woning door middel van bouwen van een zwembad 30.01.2002
1765/01 Seinelaan 81, uitbreiden van een woning 30.01.2002 1718/01 Leenderweg 163, verbouwen van een bedrijfspand 30.01.2002 1351/01 Mainelaan 99, verbouwen en uitbreiden van een woning 30.01.2002
1983/00 Hastelweg 218, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het uitbreiden van een kantoorgebouw 30.01.2002
1217/01 Ds. Theodor Fliednerstraat 1, bouwen van een tijdelijk interim huisvestingscentrale huisartsenpost en centrale dienstenapotheek 30.01.2002
1084/01 Kalverstraat 7, verbouwen en uitbreiden van een woning 30.01.2002
688/01 Esp, op bedrijventerrein Bokt West, bouwen van een kantoor en magazijn 30.01.2002
520/01 Molierelaan 13, uitbreiden van een garage tot garage/studeerkamer 30.01.2002
519/01 Molierelaan 15, uitbreiden van een garage 30.01.2002 1026/01 Esp, op bedrijventerrein Bokt-West, bouwen van een bedrijvenverzamelgebouw 30.01.2002
1060/01 Maan Wijzenbeeklaan 1, verbouwen en uitbreiden van een woning 31.01.2002

Van rechtswege verleende vergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
1569/01 Martin Luther Kingstraat 32, verbouwen en uitbreiden van een woning 30.01.2002
1589/01 Leenderweg 254, verbouwen van een voorgevel van een bankfiliaal 30.01.2002

Niet in behandeling genomen bouwaanvragen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
543/00 Heezerweg 235, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het verbouwen en uitbreiden van een woning 28.01.2002 1887/01 Frederiklaan 213, aanbrengen van 2 reclame-objecten 28.01.2002 1898/01 Tongelresestraat 105, verbouwen en uitbreiden van een woning 28.01.2002
1912/01 Laagstraat 352, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 28.01.2002
1868/01 Lisven 16, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 30.01.2002
1606/01 Tongelresestraat 343, wijzigen gebruik woonruimte begane grond in kantoorfunctie ten behoeve van uitzendburo 30.01.2002 1930/01 Bourgognelaan 84, uitbreiden van een woning door middel van een serre 30.01.2002

Intrekken verleende bouwvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
657/00 Jan van Lieshoutstraat 28, verbouwen van een cafetaria 25.01.2002
5/01 hoek Jan van Lieshoutstraat/Ten Hagestraat, verplaatsen van een bestaande reclamezuil 25.01.2002
2283/98 Poirterslaan 8, verbouwen en uitbreiden van een woning 29.01.2002

Gedeeltelijk intrekken verleende bouwvergunning Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
2237/99 Hooghuisstraat 31a-b-c, verbouwen c.q. renoveren van de achtergevel en entree van kantoorpand 25.01.2002
Verleende sloopvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
SL01/0078 Vogelkerslaan 2, slopen van een woning 30.01.2002
Verleende kamerverhuurvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
KV01/0078 Floralaan West 218 24.01.2002

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1, (4e etage, van 9.00 tot 16.00 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier.
Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager, bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Naast dit bezwaarschrift kunt u, indien u een spoedeisend belang heeft, bij de president van de Arrondissementsrechtbank s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch, eventueel een verzoek om voorlopige voorziening indienen.


---

Aanvragen exploitatievergunningen

Ingevolge artikel 2.3.1.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven is een vergunning nodig van de burgemeester voor het exploiteren van een horecabedrijf.
In de maand januari 2002 zijn de volgende aanvragen om een exploitatievergunning ingediend:

* Markt 7 voor een hotelcafé-restaurant ten name van Queen B.V.;
* Stationsplein 33 voor een café-restaurant ten name van de heer J.G.H. van Hout;

* Begijnenhof 25a voor een broodjesbar/lunchroom ten name van de heer W.A.T. Derks;

* Tongelresestraat 181 voor een cafébedrijf ten name van mevrouw H.O.C.M. van Oorschot-van Hout;

* Tinelstraat 12 voor een cafetaria ten name van de heer X.X. Fu;
* Strijpsestraat 118 voor een lunchroom ten name van V.O.F. Kuiper en Zoon;

* Wijnpeerstraat 15 voor een afhaalcentrum ten name van V.O.F. Lora Donner;

* Narcisstraat 4 voor een cafébedrijf ten name van V.O.F. Two Moons;
* Needestraat 24a voor een cafetaria ten name van V.O.F. Grillroom Eren;

* Stratumseind 58 voor een café/bar ten name van Basta B.V. i.o.;
* Floralaan West 250 voor een cafetaria ten name van mevrouw J.K. Gielis-Jessop;

* Tongelresestraat 232 voor een cafébedrijf ten name van de heer S. Capoglu.

De aanvragen met de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf heden dagelijks, gedurende vier weken, ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor, Stadhuisplein 10 te Eindhoven. Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid zijn/haar zienswijze met betrekking tot deze voornemens schriftelijk naar voren brengen bij de burgemeester. De zienswijzen moeten worden gezonden aan het hoofd van de afdeling Binnenstadsmanagement, dienst Algemene en Publiekszaken, Postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven.


---

Verkeersmaatregelen Boschdijktunnel/18-Septemberplein
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende verkeersmaatregelen te nemen:
In verband met bouwwerkzaamheden in het kader van de herontwikkeling Piazza die langer dan vier maanden duren worden delen van de openbare weg aan de Boschdijktunnel en het 18-Septemberplein onttrokken aan de verkeersfunctie.
Teneinde de overlast door deze werkzaamheden tot een absoluut minimum te beperken, worden omrijroutes geregeld. Door deze omrijroutes kan worden bewerkstelligd dat de niet-woonfuncties/centrumfuncties tijdens deze werkzaamheden bereikbaar blijven.
Een toelichting op de plannen en de tekeningen waarop de te nemen verkeersmaatregelen, waaronder de omleidingsmaatregelen, nummer 165132-1A01-1, ligt ter inzage op kamer C.763 van het gebouw Technische Diensten.
Belanghebbenden kunnen, tot uiterlijk zes weken na heden, tegen deze besluiten schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

* de naam en het adres van de indiener,

* de dagtekening,

* een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht,
* de gronden van het bezwaar.

Het bezwaar schorst niet de werking van het besluit. Wel kan binnen dezelfde termijn een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de president van de rechtbank te 's-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te voldoen aan dezelfde eisen die gelden voor een bezwaarschrift.


---

Wet bodembescherming

Melding
Ter informatie delen burgemeester en wethouders van Eindhoven mede dat door hen een melding is ontvangen ingevolge artikel 28, lid 1 van de Wet bodembescherming, met het voornemen de bodem te saneren van: melder: A.M.J. Roestenburg
locatie: Schootsestraat 53-55.
Indien deze melding ontvankelijk wordt verklaard, zal te zijner tijd de ontwerpbeschikking en/of definitieve beschikking worden gepubliceerd, waarop dan zienswijzen kunnen worden ingebracht.


---

Wet Milieubeheer

Meldingen
Ter informatie delen wij mede dat de volgende bedrijven zich hebben gemeld omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij wijzigingen aanbrengen:

* Cafetaria Grillroom Deniz, Marconilaan 74, horecabedrijf;
* The Grasshoper Coffeeshop V.O.F., Rouenlaan 12, horecabedrijf;
* Brede School Tafelbergplein, Tafelbergplein 8, woon- en verblijfs-gebouw;

* Brabant Tegelwerken-Tegelverkoop, Croy 34, detailhandel en ambachtsbedrijf;

* Rasenberg Wegenbouw, Beukenlaan ten opzichte van Evoluon, propaan in de bouw;

* DOM 13, Dommelstraat 13, horecabedrijf;
* Café Clinique, Grote Berg 12, horecabedrijf;
* Café Mensfort, Boschdijk 432, horceabedrijf;
* Chinees Indisch Kantonese Specialiteiten Restaurant, Ardechlaan 25-27, horecabedrijf;

* Café Toedeloe, Stratumsedijk 21d, horecabedrijf;
* Grieks Restaurant Hollas, De Stoutheuvel 4, horecabedrijf;
* T. Yalem, Frankrijkstraat 74, horecabedrijf.
Informatie over de meldingen kunt u elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur krijgen bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven.


---

Bestemmingsplannen

Uitwerking globaal plan ter inzage
Van donderdag 7 februari tot en met woensdag 6 maart 2002 ligt ingevolge het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening op werkdagen tijdens openingsuren ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor en bij de sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw Technische Diensten het ontwerp van de 5e Uitwerking bestemmingsplan Gijzenrooi.
Dit ontwerp is een gedeeltelijke uitwerking van het globale bestemmingsplan Gijzenrooi en heeft betrekking op een perceel grond aan het Bunderkensven, kadastraal bekend Stratum, sectie F, nummer 3848, gedeeltelijk. In het ontwerp wordt het planologisch mogelijk gemaakt om ter plaatse een kinderdagverblijf te realiseren. Gedurende genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk bedenkingen tegen het ontwerp kenbaar maken. De bedenkingen dienen te worden gericht aan burgemeester en wethouders en te worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.


---

Kapvergunningen

De directeur van de dienst Algemene en Publiekszaken maakt bekend, dat voor het rooien van onderstaande bomen kapvergunning is verleend:

Stadsdeel Gestel

* 8 maal Robinia aan de Christinastraat i.v.m. ziekte, mechanische gebreken en schade die wordt veroorzaakt aan eigendommen.
Verzenddatum vergunning 30 januari 2002.

Stadsdeel Stratum

* 1 boom in de voortuin aan de Poemastraat1 i.v.m. lichtreductie, de grootte van de boom in verhouding tot de tuin en overlast;
* 1 boom in de achtertuin aan de Van Coothstraat 14 i.v.m. de grootte van de boom in verhouding tot de tuin, groeibelemmering en overlast.

Verzenddatum vergunningen 29 januari 2002.

Stadsdeel Strijp

* 1 eikenboom in de achtertuin van de woning aan de Tobias Asserstraat 32 i.v.m. de grootte van de boom in verhouding tot de tuin.

Verzenddatum vergunning 29 januari 2002.

* 1 boom in de Rodenburgweg i.v.m. het aanleggen van parkeerhavens en het herplanten van 1 boom in de directe omgeving van de boom die wordt gerooid.

Verzenddatum vergunning 31 januari 2002.

* 1 esdoorn in de achtertuin van de Hendrik Druckerstraat 13 i.v.m. de grootte van de boom in verhouding tot de tuin en schade aan eigendommen;

* 1 boom in de voortuin van Koenraadlaan 11 i.v.m. de grootte van de boom in verhouding tot de tuin en schade aan eigendommen;
* 2 bomen op het terrein aan de Parmentierweg/Antony Fokkerweg: de reden voor de aanvraag is dat op de plaats waar de bomen staan bebouwing wordt gerealiseerd.

Verzenddatum vergunningen 1 februari 2002.

Stadsdeel Tongelre

* 1 Sierkers in de achtertuin van Kaapseweg 78 i.v.m. lichtreductie, de grootte van de boom in verhouding tot de tuin, schade aan eigendommen en overlast;

* 1 boom in de voortuin van Herzenbroekenweg 88 i.v.m. overlast;
* 1 den in de voortuin van Johan de Wittlaan 30 i.v.m. groeibelemmering.

Verzenddatum vergunningen 29 januari 2002.

Stadsdeel Woensel-Noord

* 2 coniferen in de achtertuin aan de Wegastraat 1: de reden voor de aanvraag is dat op de plaats waar de bomen staan bebouwing wordt gerealiseerd in de vorm van een schutting;

* 1 boom in de voortuin van de woning Kleine Beerpad 60 i.v.m. overlast.

* 1 boom aan de Vijfkamplaan en 1 boom op het Sportpark Woensel ter hoogte van Hoofdveld ESV i.v.m. stormgevaar en ziekte van de bomen.

Verzenddatum vergunningen 29 januari 2002.

Stadsdeel Woensel-Zuid

* 1 boom op de begraafplaats Oude Toren i.v.m. stormgevaar door ernstige scheefstand, zwamvorming en stamrotting;
* 1 boom in de voortuin van Humboldtplein11 i.v.m. lichtreductie, de grootte van de boom in verhouding tot de tuin en de zeer slechte vitaliteit van de boom;

* 1 conifeer in de achtertuin van M. Layenslaan 45 i.v.m. de grootte van de boom in verhouding tot de tuin;

* 1 boom aan de noord-oostzijde van het flatgebouw aan de Montgomerylaan 408 t/m 454 i.v.m. lichtreductie en schade aan eigendommen.

Verzenddatum vergunningen 29 januari 2002.

De vergunningen liggen vanaf heden, gedurende zes weken, ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor en aan de balie van het betreffende Stadsdeelkantoor. Belanghebbenden kunnen, binnen zes weken na de dag volgend op de verzenddatum van de betreffende vergunning, gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven. Dit bezwaar schorst niet het gebruik van de vergunning. Daarvoor moet de indiener van een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van de Arrondissementsrechtbank, Postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch.


---

Dit is een officiële publicatie van het gemeentebestuur van Eindhoven.
De openbare nota's, besluiten, tekeningen e.d, die betrekking hebben op de vermelde onderwerpen, liggen ter lezing in het gemeentelijk Informatiecentrum. In sommige gevallen liggen de stukken ook ter inzage bij een gemeentelijke dienst (zoals vermeld in de desbetreffende rubriek).
Het Informatiecentrum bevindt zich in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10. U bent er welkom op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur.
De dienst Algemene en Publiekszaken bevindt zich eveneens in het Stadskantoor. Bij deze dienst bent u welkom op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur.
Ook de afdeling Binnenstadsmanagement (BMT) van de dienst Algemene en Publiekszaken bevindt zich in het Stadskantoor. Deze afdeling is voor publiek geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur, telefonisch van 9.00-16.30 uur.
De diverse sectoren van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer zijn gehuisvest in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1. Deze dienst is voor het publiek geopend op werkdagen van 9.00-16.00 uur.
De Milieudienst Regio Eindhoven is gehuisvest aan de Keizer Karel V Singel 8. U bent er welkom van 9.00-17.00 uur.
De openingstijden van de Stadsdeelkantoren Strijp, Tongelre en Woensel-Zuid zijn op maandag van 15.00-19.00 uur en op dinsdag t/m vrijdag van 9.00-13.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek mogelijk op afspraak: telefonisch zijn zij op maandag van 9.00-19.00 uur en op dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur bereikbaar. Het postadres van alle Stadsdeelkantoren is Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.
Het Stadsdeelkantoor Gestel is gevestigd aan het Kastelenplein 168a, tel. 238 49 49. Het stadsdeel omvat de postcodes 5615 DA t/m DC en GA t/m SZ, 5616 CA t/m CS en EB t/m EV, 5644 RS t/m RZ en 5653 t/m 5656. Het Stadsdeelkantoor Tongelre is gevestigd aan de Generaal Bothastraat
1, 5642 NJ Eindhoven, tel. 238 45 00. Het stadsdeel omvat de postcodes 5613, 5631, 5641 en 5642.
Het Stadsdeelkantoor Strijp is gevestigd aan het Sint Trudoplein 6, 5616 GZ Eindhoven, tel. 238 47 00. Het postadres is vooralsnog Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Het stadsdeel omvat de postcodes 5616, 5651, 5652 en 5658.
Het Stadsdeelkantoor Woensel-Noord is gevestigd aan de Ouverture 85, tel. 238 43 43. Het stadsdeel omvat de postcodes 5624, 5625, 5626 AA t/m JA, 5627, 5628, 5629, 5632 en 5633.
Het Stadsdeelkantoor Woensel-Zuid is gevestigd aan de Kronehoefstraat 19 (ingang: Van Brakelstraat 2), 5612 HK Eindhoven, tel. 238 45 45. Het stadsdeel omvat de postcodes 5612, 5621, 5622, 5623, 5626 (AA/AB/NA/NC/ND) en 5631.
De vergunningen en andere zaken, met betrekking tot de hierboven genoemde postcodes, liggen ter inzage c.q. na afspraak ter inzage (bouwvergunningen) gedurende de in de tekst vermelde termijn in het betreffende Stadsdeelkantoor.
De overige Stadsdeelkantoren zijn voorlopig nog gevestigd in het Stadskantoor.

Telefoonnummers:

* Informatiecentrum, Stadskantoor, algemene informatie 238 20 25
* Informatiebalie sector Bouw- en Woningtoezicht 238 64 46
* Tekstbeeld-telefoon voor doven en slechthorenden 238 72 89
* Milieuklachtencentrale voor vragen en klachten over milieuzaken 259 45 00

* Klachten en algemene informatie voormalige dienst Openbare Werken, tevens alle vragen over (chemisch) afval 238 60 00
* Afd. Binnenstadsmanagement, algemene informatie 238 25 00
* Stadsdeelkantoor Gestel, algemene informatie 238 49 49
* Stadsdeelkantoor Stratum, algemene informatie 238 43 50
* Stadsdeelkantoor Strijp, algemene informatie 238 47 00
* Stadsdeelkantoor Tongelre, algemene informatie 238 45 00
* Stadsdeelkantoor Woensel-Zuid, algemene informatie 238 45 45
* Stadsdeelkantoor Woensel-Noord, algemene informatie 238 43 43

---

Eindhoven, 6 februari 2002

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie