Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Betere opvang voor jonge kinderen in Groningen

Datum nieuwsfeit: 06-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Groningen
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Groningen

6
FEB
10.33

Persbericht

Optimale kansen voor jonge kinderen en meer samenwerking tussen opvangorganisaties
05-02-2002

B&W vinden dat elk kind optimale kansen moet krijgen, ouders zorg en arbeid goed moeten kunnen combineren door goede opvangvoorzieningen en dat de onderlinge scheidingen tussen de verschillende opvangsoorten zoveel mogelijk weggehaald moeten worden.

Dit staat in de concept-nota 'De barrières geslecht!' die B&W hebben vastgesteld. In deze nota staat op hoofdlijnen het gemeentelijk beleid voor de kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar in de komende 4 jaar. Wethouder Robbert Jan Bron (van jeugdbeleid) heeft bij de totstandkoming van dit beleidsplan met diverse betrokkenen gesproken in de vorm van een discussiebijeenkomst en rondetafelgesprekken.

De komende 4 jaar
Belangrijk onderdeel binnen het gemeentelijk beleid is een doorlopende opvang voor kinderen van 0-6 jaar. Naast basisschool, kinderopvang en peuterspeelzaal moet deze vorm ook consultatiebureau, jeugdzorg en opvoedingsondersteuning omvatten. De voorzieningen die de doorlopende opvang vormgeven zouden wat het College betreft ook zoveel mogelijk in
1 gebouw moeten zitten. Deze opzet komt overeen met de Vensterschool-gedachte. Het College vindt het belangrijk dat zo vroeg mogelijk ontwikkelingsachterstanden bij kinderen worden opgemerkt. De peuterspeelzaal is hiervoor een goed instrument bij kinderen tussen 2 en 4 jaar. In 2005 wil men 70% van de kinderen met een achterstand hebben bereikt.

Ontwikkelingen op rijksniveau
Het rijk is momenteel bezig met de nieuwe Wet basisvoorziening kinderopvang. Ondanks het feit dat deze wet niet eerder dan in 2004 van kracht wordt is de inhoud op hoofdlijnen al bekend. Een belangrijke verandering is dat ouders de kinderopvang in eerste instantie zelf moeten betalen. In sommige gevallen kunnen zij een vergoeding aanvragen bij hun werkgever, het rijk of de gemeente. Opvallend is verder dat het peuterspeelzaalwerk buiten de nieuwe wet wordt gelaten. In de nieuwe wet vervallen de gesubsidieerde opvangplaatsen. Daardoor zal de gemeente jaarlijks ongeveer 1,8 miljoen euro minder ontvangen.

De Groningse situatie
Met de invoering van de nieuwe wet zal de gemeente andere taken en verantwoordelijkheden krijgen rond kinderopvang. Minder toewijzend en bepalend en meer regisserend. Om die nieuwe taak zo goed mogelijk te kunnen vervullen willen B&W een Platform Kinderopvang Groningen in te stellen, waaraan alle organisaties rond kinderopvang deelnemen. Het Platform moet voorzien in informatie-uitwisseling en afstemming onderling. Ook wil het College een Stimuleringsfonds in het leven roepen. Met zon fonds willen B&W initiatieven die anders moeilijk tot stand zouden komen een financieel steuntje in de rug geven. De criteria en de omvang van dit fonds moeten nog verder worden uitgewerkt. Wethouder Robbert Jan Bron wil proberen de dreigende korting van de rijksmiddelen van 1,8 miljoen euro om te zetten in een storting in het nieuwe Stimuleringsfonds.
Als gevolg van de nieuwe wet zullen ouders meer administratieve verplichtingen krijgen. B&W zijn van mening dat er voor ouders zo weinig mogelijk administratieve of financiële drempels moeten zijn. Daarom wil men in de toekomst een steunpunt oprichten, waar ouders terecht kunnen voor ondersteuning bij het organiseren van hun kinderopvang.

Het concept-Beleidsplan Kinderopvang 0-12 wordt binnenkort in de raadscommissie Jeugdbeleid, Onderwijs en Sport (JOS) besproken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie