Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

EU subsidieert Euregionale samenwerking Duitsland en Nederland

Datum nieuwsfeit: 06-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: European Commission
Zoek soortgelijke berichten

European Commission

IP/02/205

Brussel, 6 februari 2002

Interreg-programma: de Europese Unie levert een bijdrage van 98 miljoen euro aan de transnationale samenwerking tussen Duitsland en Nederland

Michel Barnier, Europees Commissaris voor regionaal beleid, heeft bekendgemaakt dat de Europese Commissie een grensoverschrijdend programma tussen Duitsland en Nederland zal goedkeuren ("EUREGIO, Euregio Rijn-Waal, Euregio Rijn-Maas-Noord"). Voor dit programma in het kader van het communautair initiatief INTERREG III(1) wordt door de Europese Unie 98 miljoen euro aan financiële steun beschikbaar gesteld. De nationale en regionale overheden en particulieren dragen nog eens 113 miljoen euro bij, waarmee in totaal 211 miljoen euro beschikbaar komt. Het ligt in de bedoeling met het programma 1 000 nieuwe banen te scheppen. Er worden activiteiten ter versterking van economische ontwikkeling, innovatie, cultuur en toerisme in de betrokken regio gefinancierd.

Bij de aankondiging van dit besluit zei de heer Barnier: "De Commissie verwacht dat dit programma een wezenlijke bijdrage zal leveren aan de toekomstige ontwikkeling van de grensoverschrijdende samenwerking. Ik vind het een belangrijke verworvenheid dat voor drie Duits-Nederlandse programma's waarvan al vóór de start van het INTERREG-initiatief is gebleken dat ze over een grensoverschrijdend elan beschikken, nu is besloten in de toekomst in een gemeenschappelijke programmastructuur te werken. Ik hoop dat de projecten in deze regio als voorbeeld van goede praktijken zullen dienen voor andere INTERREG-programma's."

In het betrokken programmagebied wonen ongeveer 7,7 miljoen mensen, waarvan 4.9 miljoen in Duitsland en 2,8 miljoen in Nederland. In het betrokken gebied is het MKB de overheersende economische factor. De betrokken bedrijven zullen over de nationale grenzen heen samenwerken, bijvoorbeeld om de resterende obstakels voor grensoverschrijdende economische samenwerking uit de weg te ruimen.

De programmaprioriteiten zijn gebaseerd op een analyse van de sterke en de zwakke punten van de regio. De partners hebben vijf actieprioriteiten vastgesteld:

* Bevordering van de aanpak van problemen op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling. De belangrijkste acties betreffen maatregelen ten behoeve van natuurgebieden, bevordering van culturele activiteiten, landbouw, toerisme en milieubescherming (bijdrage van de Gemeenschap: 8 miljoen euro);
* Bevordering van economie, technologie en innovatie. De belangrijkste acties zijn gericht op netwerkvorming van middelgrote en kleine bedrijven, de toegang tot innovatie, en het economisch belang van het toerisme in het gebied (bijdrage van de Gemeenschap: 41 miljoen euro).

* Bevordering van de verbetering van het milieu (met inbegrip van landbouw). De belangrijkste acties betreffen de verbetering van de levenskwaliteit, de aantrekkelijkheid van het gebied en de grote rol van de landbouw. Er wordt speciale aandacht besteed aan voorkoming van overstromingen (bijdrage van de Gemeenschap: 9 miljoen euro).

* Verbeteringen op het gebied van kwalificaties en arbeidsmarkt. Met dit programma wordt gezocht naar alternatieve oplossingen voor structurele problemen, in bijvoorbeeld de staalindustrie en de mijnbouw (bijdrage van de Gemeenschap: 19 miljoen euro).
* Bevordering van de sociaal-culturele integratie. De belangrijkste activiteiten zijn gericht op versterking van de regionale identiteit (bijdrage van de Gemeenschap: 13 miljoen euro).

In het kader van de technische bijstand wordt nog eens 8,3 miljoen euro aan communautaire middelen verstrekt.

Net als alle andere INTERREG-programma's zal dit programma worden gefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), onder verantwoordelijkheid van de heer Barnier.

Achtergrond

Met een budget van 4 875 miljoen euro voor de periode 2000-2006 wil het communautair initiatief INTERREG III de interregionale samenwerking in de EU en in de grensregio's van de EU stimuleren. Het initiatief wordt gefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Met de Interreg-programma's worden grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking, en gezamenlijke projecten ter verbetering van economie, infrastructuur, werkgelegenheid en milieu gefinancierd. De Commissie keurt bilaterale of multilaterale programma's goed die door de aangewezen nationale en regionale autoriteiten moeten zijn voorgesteld.

Beheersautoriteit

De beheersautoriteit voor het programma is het ministerie van Economie, energie en vervoer van de deelstaat Nordrhein-Westfalen. Het programma wordt uitgevoerd op basis van een nauw partnerschap tussen de nationale, regionale en plaatselijke overheden en de sociale en economische partners en niet-gouvernementele organisaties aan weerszijden van de grens.

Ministerium für Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen

Herr Karl Schulze-Althoff

D-40190 Düsseldorf

Tel: +49 (0) 211 837 24 10

Fax: +49 (0) 211 837 27 18

E-mail: (karl.schulzealthoff@mwmev.nrw.de)

Op deze websites vindt u gedetailleerde informatie over het programma:

Secretariaat van het programma Euregio: www.euregio.nl

Secretariaat van het programma Euregio Rijn-Waal: www.euregio.org

Secretariaat van het programma Euregio Rijn-Maas-Noord: www.euregio-rmn.de

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie over het Communautaire Initiatief INTERREG is te vinden in MEMO 01/280 van 25 juli 2001 of op de volgende website:

Europese Commissie : www.inforegio.cec.eu.int/interreg3/

(1)
Het communautaire initiatief INTERREG III is gericht op de ondersteuning van trans-Europese samenwerking met het oog op een harmonische en evenwichtige ontwikkeling van het Europese grondgebied. Onderdeel A van het initiatief betreft grensoverschrijdende samenwerking en bevordering van een geïntegreerde regionale ontwikkeling voor aan elkaar grenzende regios.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie