Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Adelmund bezoekt twee eindhovense onderwijskansenscholen

Datum nieuwsfeit: 07-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Staatssecretaris adelmund bezoekt twee eindhovense....

5 februari 2002

DIT IS EEN MEDEDELING VAN PROCESMANAGEMENT PRIMAIR ONDERWIJS

STAATSSECRETARIS ADELMUND BEZOEKT TWEE EINDHOVENSE

ONDERWIJSKANSENSCHOLEN

Op 7 februari a.s. brengt staatssecretaris Adelmund (onderwijs) een bezoek aan twee onderwijskansenscholen in Eindhoven. Het gaat om de openbare basisschool De Zevensprong en Pleincollege De Burgh (VMBO). Beide scholen heeft een grote groep leerlingen die extra ondersteuning bij het onderwijs kunnen gebruiken. Het onderwijskansenbeleid biedt een aantal mogelijkheden om de achterstand bij deze leerlingen te voorkomen.

De Zevensprong
De Zevensprong is een multiculturele school, die zich zeer nadrukkelijk manifesteert als .Brede School.. Dat wil zeggen dat de school nauw samenwerkt met andere instellingen in de wijk. Deze samenwerking moet een positief effect hebben op de ontwikkelingskansen voor de leerlingen. Samenwerkingspartners zijn onder andere de peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang, Op Stap en de volwasseneneducatie. De meeste partners van de school zitten onder hetzelfde dak. De samenwerking is zeer intensief. Zo heeft men onder meer een gezamenlijke pedagogische visie ontwikkeld, van waaruit alle betrokkenen werken.
Het soort leerlingen van De Zevensprong stelt hoge eisen aan de manier waarop leerkrachten de lesstof aanbieden en met de leerlingen werken. Het geld dat beschikbaar is gekomen dankzij het Onderwijskansenbeleid gebruikt De Zevensprong daarom onder andere voor extra scholingstrajecten en coaching van de eigen leerkrachten.

Pleincollege De Burgh
Deze VMBO-school is de laatste vijftien jaar geconfronteerd met een enorme terugloop in het aantal leerlingen. De leerlingen die De Burgh op dit moment op school heeft, behoeven over het algemeen veel zorg en aandacht. Dit vraagt een grote investering van de school.

Pleincollege De Burgh is één van de drie Eindhovense Onderwijskansenscholen in het voortgezet onderwijs. Het Onderwijskansenbeleid van deze school heeft een aantal speerpunten: taalbeleid, voorkomen van voortijdig schoolverlaten en intensieve zorg & begeleiding van leerlingen. De praktijk van alledag staat echter deze ambities nogal eens in de weg. Zaken als grote werkdruk, groepsgrootte, de gebrekkige motivatie van leerlingen en niet ingevulde vacatures werken vanzelfsprekend belemmerend.

Onderwijskansen
Het onderwijskansenbeleid is erop gericht om de kansen te verbeteren van de kinderen die het meeste risico lopen om achter te blijven in het onderwijs. Van de

1,6 miljoen kinderen in het basisonderwijs, behoren er ongeveer 450.000 tot de doelgroep van het achterstandenbeleid. Het gaat om 250.000 autochtone leerlingen en 200.000 allochtone leerlingen. Om de optimale ontplooiing van deze leerlingen daadwerkelijk dichterbij te brengen, gaan betrokken scholen, gemeenten en Rijk samen aan de slag. Op alle afzonderlijke scholen worden de problemen in kaart gebracht en worden er op maat gesneden oplossingen bedacht en instrumenten ingezet. Bijvoorbeeld extra taalonderwijs, uitbreiding van voorschoolse educatie, programma.s voor het verbeteren van sociale vaardigheden, inschakeling van leerling-mentoren en intensieve coaching van leerkrachten.
Onlangs heeft staatssecretaris Adelmund een convenant gesloten met de vier grote steden (Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht). Voor de vier steden komt er 48 miljoen gulden extra beschikbaar om de noodzakelijke verbeteringen in de scholen te realiseren. Ook met alle andere grotere gemeenten in Nederland zijn inmiddels (financiële) afspraken gemaakt, net als met een viertal regio.s In Eindhoven zijn 9 onderwijskansenscholen (6 in het basisonderwijs en 3 in het voortgezet onderwijs). Elk van deze scholen heeft inmiddels een op maat gesneden ontwikkelingsplan geschreven, waarin de school aangeeft op welke wijze zij de achterstandsbestrijding vorm wil geven.

Programma voor het werkbezoek d.d. 07/02/02

10.00 uur: Aankomst op openbare basisschool De Zevensprong.
Heezerweg 347
5643 KG Eindhoven
040 . 211 24 83
11.00 . 10.20: Dhr. Lou Bakker (directeur De Zevensprong) geeft een beknopte mondelinge toelichting op het onderwijskansenbeleid van zijn school.
10.20 . 11.00: Uitgebreide rondgang door de school. De staatssecretaris zal (op hun eigen werkplek) kennismaken met medewerkers van de peuterspeelzaal, de volwasseneneducatie, OALT en Op Stap.
11.00 . 11.30: Afsluitend gesprek/discussie over het onderwijskansenbeleid van De Zevensprong en de kansen en beperkingen die dit beleid met zich meebrengt.

11.30: Vertrek naar tweede school.

11.45: Aankomst op Plein College De Burgh.
Piuslaan 93
5604 PT Eindhoven
040 . 211 46 80
11.45 . 12.00: Dhr. M. Langenhuijsen geeft een toelichting op zijn school en het onderwijskansenbeleid.
12.00 . 12.30: Rondgang door de school.
12.30 . 13.00: Gesprek tussen de staatssecretaris en een aantal personeelsleden van De Burgh plus een vertegenwoordiger van de ouders. Er zal onder meer gesproken worden over de knelpunten waar deze VMBO-school zich in de dagelijkse praktijk mee geconfronteerd ziet. 13.00: Einde programma

Noot voor de redactie,

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie