Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Industriële productie krabbelt op

Datum nieuwsfeit: 07-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
Zoek soortgelijke berichten

Centraal Bureau voor de Statistiek

CBS

CBS: Industriële productie krabbelt op

In december 2001 is de industriële productie, na seizoencorrectie, met 5 procent gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. In november was al sprake van een kleine stijging (2 procent). Dit wijst op een beginnend herstel van de productie in de industrie. Ten opzichte van een jaar eerder ligt de industriële productie in december echter nog 6,2 procent lager. Deze afname is zelfs nog iets sterker dan in november (-5,4 procent). Dit hangt samen met het relatief hoge productieniveau in december 2000. In 2001 als geheel heeft de industrie 1,8 procent minder geproduceerd dan een jaar eerder. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Industrieproductie in 2001 lager dan in 2000
In december ligt de industrieproductie voor de zesde opeenvolgende maand onder het niveau van een jaar eerder. Ook voor het jaar 2001 als geheel is sprake van een lagere productie (-1,8 procent). De dalingen zijn niet aan één specifieke branche toe te schrijven: de productie is over vrijwel de hele linie lager uitgevallen. Alleen de aardolie-, chemische- en rubberindustrie heeft in 2001 evenveel geproduceerd als een jaar eerder. In het gehele jaar 2000 kende de industrie nog een productiegroei van 4,7 procent.

Industrie lijkt voorraden niet verder te verkleinen In december lijkt de industrie de voorraden eindproduct niet veel verder te verkleinen. De productiedaling ten opzichte van een jaar eerder ligt in dezelfde orde van grootte als de daling van het omzetvolume. In oktober en november liep de productie sterker terug dan het omzetvolume, wat wees op een verkleining van de voorraden. De Conjunctuurtest van het CBS bevestigt dit beeld. In de periode juli-oktober steeg het percentage industriële ondernemers dat de omvang van de voorraden te groot vond van 10 naar 13. In november daalde dit aandeel licht tot 12 procent, om in december verder terug te lopen tot 10 procent.

Technische toelichting
De productie-index van de industrie geeft de voor prijsveranderingen geschoonde groei weer van de in deze bedrijfstak gevormde inkomens (de 'toegevoegde waarde'). De veranderingen ten opzichte van een jaar eerder zijn geschoond voor verschillen in het aantal werkdagen, uitgaande van het werkdagenpatroon per bedrijfstak. De veranderingen ten opzichte van de voorgaande maand zijn bovendien gecorrigeerd voor seizoeninvloeden.
De gegevens hebben een voorlopig karakter. Cijfers over de industriële productie van voorafgaande maanden kunnen zijn aangepast op grond van informatie die na de publicatie van het vorige persbericht beschikbaar is gekomen.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie