Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig

Datum nieuwsfeit: 07-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
Zoek soortgelijke berichten

Centraal Bureau voor de Statistiek

CBS

CBS: Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig

De reeks van jaren met een gunstige arbeidsmarkt is in 2001 voortgezet. De groei van de werkgelegenheid ging opnieuw uit boven de groei van de beroepsbevolking zodat de werkloosheid verder daalde. De daling van de werkloosheid is ongeveer even hoog als in 2000 maar minder sterk dan in de laatste drie jaar van de vorige eeuw. Vorig jaar kwam het aantal mensen met een baan van twaalf uur of meer per week voor het eerst uit boven de zeven miljoen. De arbeidsdeelname van vrouwen en van vijftigers is in 2001 verder toegenomen. Dit blijkt uit de Enquête beroepsbevolking van het CBS.

Ruim zeven miljoen mensen aan het werk
Volgens de Enquête beroepsbevolking was in 2001 het aantal mensen met een baan van twaalf uur of meer per week gemiddeld 147 duizend hoger dan het jaar daarvoor. Deze stijging is iets lager dan die in 2000, toen het aantal werkenden toenam met 154 duizend. Enquêtes bij bedrijven laten in de loop van vorig jaar ook een licht afvlakkende groei van het aantal banen zien. Het totaal aantal mensen met een baan van twaalf uur of meer per week is vorig jaar uitgekomen op bijna 7,1 miljoen. In de afgelopen vijf jaar steeg de werkende beroepsbevolking met 880 duizend. Het aantal werkende vrouwen nam toe met 530 duizend, de toename bij de mannen lag met 340 duizend aanmerkelijk lager. Vrouwen profiteerden dus meer van de groeiende werkgelegenheid.

Arbeidsdeelname vrouwen stijgt verder
De arbeidsdeelname van vrouwen is in 2001 verder toegenomen. Vorig jaar had ruim 53 procent van alle vrouwen van 15-64 jaar betaald werk voor twaalf uur of meer per week. Tien jaar geleden lag dit percentage nog op 41. De stijging van de arbeidsdeelname van vrouwen is daarmee tweemaal zo hoog als die van mannen. Desondanks is de arbeidsparticipatie van vrouwen (53 procent) nog steeds aanzienlijk lager dan die van mannen (77 procent). De participatie van vrouwen is het hoogst onder 25-29 jarigen. Ruim driekwart van de vrouwen in deze leeftijdsgroep werkte in 2001, tien jaar eerder was dat nog 62 procent.

Stijging arbeidsdeelname bij vijftigers, stabiliteit bij zestigers De arbeidsdeelname van vijftigers is al jarenlang aan het stijgen. Voor het eerst had daardoor vorig jaar meer dan de helft (51 procent) van de 55-59 jarigen betaald werk van twaalf uur of meer per week. In de eerste helft van de jaren negentig had slechts 38 procent van deze leeftijdsgroep betaald werk. Opmerkelijk is de stijging van de arbeidsdeelname bij de mensen van 50-54 jaar. Tussen eind jaren tachtig en nu steeg de arbeidsdeelname in deze groep van 52 naar 68 procent. Bij de 60-64 jarigen schommelt de arbeidsdeelname de laatste jaren rond de vijftien procent. Dat is ongeveer even hoog als eind jaren tachtig en maar weinig hoger dan de elf procent midden jaren negentig.

Werkloze beroepsbevolking daalt onder 250 duizend Het CBS stelt over de werkloosheid verschillende cijfers samen. De werkloze beroepsbevolking bestaat uit mensen die actief zoeken naar werk van twaalf uur of meer per week en direct kunnen beginnen. De werkloze beroepsbevolking is vorig jaar met 22 duizend gedaald tot iets minder dan 250 duizend. Dit komt overeen met 3,4 procent van de beroepsbevolking. De werkloosheid onder vrouwen bleef bijna tweemaal zo hoog als onder mannen (4,7 tegenover 2,5 procent).

Potentiële arbeidsreserve daalt met 50 duizend
De potentiële arbeidsreserve is in 2001 met 50 duizend gedaald tot 661 duizend mensen. Het gaat dan om mensen die betaald werk willen hebben voor ten minste twaalf uur per week, ongeacht of men zoekt naar werk of direct in staat is in een baan te beginnen. Over een lange periode bezien is deze categorie aanzienlijk verminderd. In 1994 telde deze groep nog bijna 1,2 miljoen mensen.

Technische toelichting
Voor de Enquête beroepsbevolking (EBB) van het CBS wordt jaarlijks één op de honderd inwoners van Nederland geïnterviewd. Hoewel het dus gaat om een zeer grote enquête, blijft de EBB een steekproefonderzoek en hebben de uitkomsten een onnauwkeurigheidsmarge.

Begrippen
De werkzame beroepsbevolking bestaat uit mensen die werk hebben van twaalf uur of meer per week. De werkloze beroepsbevolking betreft mensen van 15-64 jaar die actief op zoek zijn naar betaald werk van twaalf uur of meer per week en dat nog niet gevonden hebben of nog in de nieuw gevonden baan moeten beginnen. Het ingeschreven staan bij een arbeidsbureau is hierbij niet van belang.
Cijfers over de geregistreerde werkloosheid worden maandelijks gepubliceerd. Drie weken geleden publiceerde het CBS de jaarcijfers over 2001. Omdat bij de geregistreerde werkloosheid alleen mensen meetellen die ingeschreven staan bij het arbeidsbureau, is dit cijfer lager dan dat van de werkloze beroepsbevolking. Het aantal geregistreerde werklozen lag vorig jaar op 146 duizend.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie