Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Samenvatting rapport Breedbandstructuur in Appingedam

Datum nieuwsfeit: 07-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Appingedam
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Appingedam

7-2-2002 Breedbandstructuur in Appingedam. Sneller internetten.

Breedbandinfrastructuur in Appingedam
Samenvatting van het rapport dat op 1 februari 2002 is aangeboden aan burgemeester Emme Groot
"Haalbaarheids onderzoek breedbandige infrastructuur Appingedam".

Doel van dit onderzoek is het bepalen van de haalbaarheid van een breedbandige communicatie infrastructuur in de gemeente Appingedam. Tegen een achtergrond waarin bestaande leveranciers van infrastructuur KPN en Essent voorlopig geen investeringen in voorzieningen in Appingedam van plan zijn. En Appingedam net als vele andere gebieden buiten de randstad niet of pas veel later zou kunnen profiteren van nieuwe mogelijkheden en toepassingen.

Het onderzoek is uitgevoerd door WebWays B.V. in samenwerking met vertegenwoordigers van de gemeente Appingendam, instellingen en bedrijven uit Appingedam.

Onderzoek is gedaan naar de markt in Appingedam en naar de ontwikkelingen op maatschappelijk, technisch en toepassingsgebied en naar de bestaande situatie.

Aan de hand van de uitgangspunten: keuzevrijheid voor gebruikers, open toegang tot het netwerk, scheiding tussen infrastructuur en diensten, sturing bij de gebruikers, geen winstoogmerk en stimulering van het dienstenaanbod op het netwerk is gekeken naar mogelijkheden. De mogelijkheden op het gebied van techniek, financiën, beheer, organisatie en exploitatie zijn onderzocht.

Op basis van het marktonderzoek, maatschappelijke en technische ontwikkelingen kan worden geconcludeerd dat de belangstelling voor breedbandige infrastructuur reeds breed aanwezig is in Appingedam. Het beschikbaar komen van een groot scala aan nieuwe toepassingen en gebruiksmogelijkheden zal deze belangstelling in de toekomst alleen maar doen toenemen.

Voor wat betreft de techniek is uitgegaan van gestandaardiseerde, op dit moment verkrijgbare en betrouwbare systemen. Uitgangspunt is het exploitabel kunnen krijgen van breedbandig netwerk, niet het pionieren met de laatste technische ontwikkelingen.

Voor de kenners volgt kort het concept:
Alle zakelijke en particuliere voordeuren van Appingedam (+/- 5.200) worden vanuit een zestal sterpunten (Wijk Technische Ruimtes WTR) voorzien van een buis met daarin een tweetal glasvezels. De zes sterpunten zijn doormiddel van een glasvezel ring met een uitkoppelpunt verbonden. Aansluitingen worden geactiveerd middels een zogenaamd Ethernet netwerk met een maximale capaciteit van 100Mb per aansluiting. Achter de voordeur wordt het signaal van glasvezel omgezet naar koperkabel waarop in huis met voordelige apparatuur kan worden aangesloten. Vanaf het uitkoppelpunt kunnen aanbieders van diensten (Internet, Video, Zorg, Educatie, etc) in heel Appingedam hun klanten bereiken.

De capaciteit van het netwerk is voldoende voor een breed scala aan toepassingen variërend van meerdere kanalen DVD kwaliteit video per huis tot het op afstand plaatsen van informatiesystemen van bedrijven. Met de capaciteit van het 100 Mb Ethernet kan naar verwachting zo'n 8 tot 10 jaar aan de vraag naar bandbreedte worden voorzien. De capaciteit van de glasvezel zelf laat staan het buizenstelsel (de kostbaarste component van de infrastructuur) kan veel langer in de vraag voorzien met andere apparatuur.

Op basis van voorgaand concept is aan een twaalftal gerenommeerde leveranciers van glasvezelnetten en actieve (ethernet) systemen om een budgettaire begroting gevraagd. Elf van hen zijn zeer serieus op ons verzoek ingegaan. Op basis van de prijs opgaven en meerdere gesprekken per leverancier is een exploitatiebegroting opgesteld voor een periode van 5 jaar.

Omdat dit soort netwerken in Nederland nog weinig voorkomen is de component beheer een inschatting op basis van ervaringen in zowel telecomnetwerken als datanetwerken.

Bij de exploitatiebegroting is uitgegaan een gemiddeld kosten niveau op basis van de opgaven. Optimalisaties door combinaties met ander graafwerk, zelfwerkzaamheid, prijsdalingen van apparatuur, kortingen, efficiency door uitbesteding, etc. zijn voorzichtigheidshalve niet meegenomen.

Uit de exploitatiebegroting blijkt dat een glasvezelnetwerk in Appingedam, met een beperkte investering en financiering uit de markt in een periode van 3 tot 4 jaar kostendekkend moet kunnen opereren. De prijs van een aansluiting plus een Internet dienst zou dan op het niveau liggen van een kabel- of een ADSL aansluiting in de grotere steden.

Gedurende het onderzoek is gebleken dat er in Appingedam al een flinke groep mensen enthousiast is voor initiatieven voor een betere infrastructuur. Dit enthousiasme is een belangrijke voorwaarde voor succes. Een infrastructuur alleen levert namelijk geen voordelen. Een infrastructuur is slechts drager voor toepassingen. De realisatie van infrastructuur moet dan ook gepaard gaan met het stimuleren en initiëren van toepassingen. Hiervoor zijn enthousiaste mensen in clubs, bedrijven, instellingen, de Gemeente en gewoon thuis nodig.

We zien goede mogelijkheden voor een DamsterNet dat voor Appingedam vruchten zal afwerpen in de vorm van een toegenomen aantrekkelijkheid van de stad als woon- en vestigingsplaats, hoogwaardige kennisopbouw en arbeidsplaatsen en een tijdige beschikbaarheid van een groot scala aan toepassingen.

Aan de Gemeente Appingedam en de locale betrokkenen is nu de afweging over de rol die ze op zich willen nemen bij het realiseren van DamsterNet.

Een achterstand kan je oplopen, maar een voorsprong neem je zelf!

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Okko Sprey
(okko@webways.nl)
06-22403037

Hugo Esveldt
(hugo@webways.nl)
06-51980486

Johannes Post
(j.h.post@appingedam.nl)
(0596) 691107

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie