Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Mededelingen gemeente Weerselo

Datum nieuwsfeit: 07-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Weerselo
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Weerselo

Datum plaatsing: 7 februari 2002
GEMEENTEHUIS GESLOTEN
In verband met de komende Carnavalsdagen zijn het gemeentehuis te Denekamp en de werklocaties te Weerselo en Ootmarsum op maandag 11 februari a.s. de gehele dag gesloten. Er is dan ook geen telefonische bereikbaarheid. De sluiting geldt ook voor de werven in Denekamp,Ootmarsum en Weerselo.
Er is dan ook geen telefonische bereikbaarheid.

Buiten kantooruren:
bestrating,enz. melden onder telefoonnummer 0541 - 854276. Openingstijden Afvalbrengpunt te Denekamp, Hanzeweg 2 DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL STEMMEN PER BRIEF

De burgemeester van Denekamp brengt het volgende ter openbare kennis: Het stemmen per brief zal mogelijk zijn voor de volgende categoriën kiezers:


1. Nederlanders, die wonen in het buitenland;
2. Nederlanders, die wonen in de Nederlandse Antillen of Aruba, als zij ten minste tien jaar in Nederland hebben gewoond;
3. Nederlanders, die op 15 mei 2002 in het buitenland werken;
4. Een Nederlands gezinslid van 3;

5. Bovendien moeten zij op 15-05-2002 18 jaar of ouder zijn.
Bij het Taakveld Burgerzaken (locatie Ootmarsum) zijn formulieren beschikbaar, waarmee in het buitenland wonende of werkzame Nederlanders kunnen verzoeken om aan de stemming deel te nemen. Voor de kiezers genoemd onder a en b dienen de formulieren op 2 april 2002 te zijn ontvangen door burgemeester en wethouders van 's-Gravenhage.
Uiterlijk 2 april 2002 moeten de formulieren van de kiezers genoemd onder c en d ontvangen zijn ter gemeentesecretarie waar zij ingeschreven zijn.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met het Taakveld Burgerzaken (locatie Ootmarsum), telefoon 0541 - 854312 of 854314.

Invalidenparkeertkaart
Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar in het gemeentehuis te Denekamp, taakveld Sociale Zaken.
Er zijn wel kosten aan de invalidenkaart verbonden. Verdere informatie kunt u telefonische verkrijgen via telefoonnummer: 0541 - 854100 en via dit nummer kunt u het formulier ook aanvragen.

SLEUTELOVERDRACHT
Het is al vele jaren een goede gewoonte dat de burgemeester namens het gemeentebestuur tijdens de drie dolle dagen van het carnaval op een carnavaleske wijze de sleutels van de verschillende carnavals-gebieden in de gemeente overdraagt aan de verschillende regerende Hoogheden. Een goede traditie, waarmee het gemeentebestuur absoluut niet wil breken. De sleutels werden tot nu toe uitgereikt door de burgemeester in respectievelijk Weerselo, Ootmarsum en Denekamp. Door de herindeling echter is er een einde gekomen aan de sleuteloverdracht op drie verschillende locaties en heeft het gemeentebestuur ervoor gekozen om haar uitgangspunt:
"Eendrachtig verder met behoud van ieders eigenheid" ook bij deze activiteit gestalte te geven. De gemeente beseft dat de sleuteloverdracht op 1 locatie wellicht als traditiebreuk kan worden opgevat en is desondanks uitermate verheugd dat toch tien van de elf verenigingen bij de komende sleuteloverdracht aanwezig zullen zijn. Dit zijn de volgende verenigingen:
De Nachtuulkes, de Keistenen, de Nettelkörnkes, de Greune Köttelpeerkes, de Buismankeals, de Knollentrekkers, de Köttelpeer'n, 'n Lesten Stuuver, de Droadneggel en Schupp'ndrieters en de Waterpönskes.
De burgemeester zal op feestelijke wijze per vereniging een sleutel overdragen en iedere Hoogheid heeft daarna even de tijd om op de woorden van de burgemeester te reageren.
De sleuteloverdracht zal plaatsvinden op vrijdag 8 februari a.s. in zaal Hutten te Rossum.
Vanaf 18.00 uur trekken de diverse Hoogheden met hun gevolg de zaal binnen, om 18.30 uur vangt de sleuteloverdracht aan.

WIJZIGING KCA-INZAMELING OOTMARSUM
Voorheen werd het Klein Chemisch Afval (KCA) in Ootmarsum per kwartaal ingezameld, volgens het zgn. halte-systeem. In het streven naar een betere dienstverlening en om reden van een efficiëntere bedrijfsvoering is besloten om de huidige inzameling te wijzigen.

Vanaf februari 2002 zal het KCA in de gehele gemeente maandelijks worden ingezameld.
De inzameling is als volgt:


* Elke tweede vrijdag van de maand: inzameling KCA te Ootmarsum;
* Elke derde vrijdag van de maand: inzameling KCA Weerselo/Deurningen/Rossum/Saasveld;

* Elke vierde vrijdag van de maand: inzameling KCA Denekamp/Agelo/Nrd-Deurningen/ Lattrop/Tilligte.

De eerste inzameling van KCA te Ootmarsum zal plaatsvinden op 8 februari 2002.
De KCA-inzamelwagen zal op vier halteplaatsen, elk gedurende 1 uur, het aangeboden KCA in ontvangst nemen. De halteplaatsen en -tijden voor Ootmarsum zijn als volgt:

PLAATS

TIJD

Kerkplein

09.30 - 10.30 uur

Sporthal Wildehof

10.45 - 11.45 uur

Laagsestraat p.p. cafè "De Grens"
13.30 - 14.30 uur

De Wildbaan
14.45 - 15.45 uur

WIJZIGING INZAMELING WIT- EN BRUINGOED EN GROF AFVAL OOTMARSUM De inzameling van Wit- en Bruingoed (WEB) en grof huishoudelijk afval is voor de inwoners van Ootmarsum gewijzigd.
Vanaf 1 februari 2002 kunnen ook de inwoners van Ootmarsum een beroep doen op de dienstverlening van het kringloopbedrijf "de Beurs" te Oldenzaal.
Indien u Wit- en Bruingoed en/of grof afval, behoudens bouw-, sloop- en tuinafval en puin wilt aanbieden, kunt u zich telefonisch in verbinding stellen met kringloopbedrijf "de Beurs", waarna zij het afval binnen 5 dagen, gratis bij u ophalen.
Kringloopbedrijf "de Beurs" is bereikbaar onder nummer 0541- 510934. Daar het huidige afvalbrengpunt op de gemeentewerf te Ootmarsum, inzamelen van wit- en bruingoed, grof afval en KCA, is het afvalbrengpunt met ingang van 1 februari 2002 gesloten. zaterdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur.
TARIEVEN AFVALBRENGPUNT TE DENEKAMP
SOORT AFVAL

TARIEF

9,50

6,50
5,50
3,00
2,50
WEB en KCA

Klachten omtrent de inzameling van huishoudelijk afval door SITA/BFI, de inzameling van grof afval door "de Beurs" of omtrent de inname van afval op het afvalbrengpunt te Denekamp, kunt u melden via de afvalinfolijn tel. 0541 - 854276.

Chemisch afval. Hou het apart!

Klein chemische afval apart:goed voor het milieu Een deel van het huishoudelijk afval kan zo in de vuilnisbak. Afval dat kan worden hergebruikt, wordt gescheiden ingezameld, zoals papier en glas. U gebruikt thuis ook producten die gevaarlijk zijn voor het milieu, tenminste als u ze 'gewoon weggooit'. Dit wordt het 'klein chemische afval (KCA) genoemd. Vanwege de schadelijke stoffen mag het niet bij het gewone afval. En ook niet door de gootsteen, wasbak of toilet gespoeld. Het moet gescheiden worden ingezameld. Betere verbrandingstechniek, kortere inzamellijst Het meeste klein chemische afval wordt - samen met het gewone afval - onschadelijk gemaakt in speciale verbrandingsovens. De hoge temperatuur vernietigt de schadelijke stoffen en reinigingsinstallaties zuiveren de rookgassen. Door een sterke verbetering van de verbrandingstechniek kan steeds meer afval op die manier onschadelijk worden gemaakt. De inzamellijst voor klein chemische afval is daarom korter geworden. Milieu vriendelijk en toch KCA? Enkele producten op deze KCA-inzamellijst staan bekend als 'milieuvriendelijk'. Zo gebruiken spaar-en TL-Lampen veel minder energie dan gewone gloeilampen. Toch mogen ze niet in de afvalbak. Ze kunnen namelijk breken en dan komt het zeer giftige fluorescentiepoedervrij. Ook oplaadbare batterijen en verf op waterbasis dragen weliswaar bij aan een beter milieu, maar ze bevatten beide wél zware metalen. Denk aan de vuilnisman
Vuilnismannen lopen risico's omdat zij zich kunnen prikken aan gebruikte injectienaalden. Zij kunnen ook in aanraking komen met gevaarlijke stoffen uit gebroken TL-lampen en spaarlampen of met gevaarlijke vloeistoffen, zoals zoutzuur en terpentine. Gescheiden inzameling dient dus ook de veiligheid van de vuilnisman. Vandaar ook dat flessen met gevaarlijke vloeistoffen apart moeten worden ingezameld.
Ook klein chemische afval wordt hergebruikt Door de gescheiden inzameling is het mogelijk het klein chemische afval op deze inzamellijst te hergebruiken. Zo worden metaal en glas uit batterijen, accu's, TL-lampen en spaarlampen hergebruikt. Van foto-ontwikkelaar en -fixeer wordt het waardevolle zilver opnieuw gebruikt en ook olie wordt weer als brandstof benut. Inhoud telt, niet de verpakking Als op de verpakking een KCA-logo staat, slaat dat op de inhoud. Lege verfblikken, lege flessen van bijvoorbeeld wasbenzine of terpentine of lege spuitbussen hoeven dus niet apart te worden gehouden. Kwasten met uitgeharde verf kunnen zo bij het afval. Spoel echter de fles of het verfblik niet om. Het kleine beetje wat nog is achtergebleven kan geen kwaad tijdens de afvalverwijdering. Gebruik flessen en blikken tot ze leeg zijn.
Asbest, een verhaal apart Bij verbouwing in uw huis kan ook asbest vrijkomen. Asbest is geen klein chemische afval, maar er gelden voor het weggooien wél speciale regels vanwege risico's voor de gezondheid. Kleine hoeveelheden asbest kan men tegen betaling en dubbel verpakt in blank plastic op het afvalbrengpunt in de speciaal daar voor bestemde asbest container gedeponeerd worden.
Inzameling
KCA wordt steeds beter afzonderlijk gehouden. Daarmee moeten we doorgaan om te voorkomen dat dergelijke schadelijke stoffen uiteindelijk in bodem, water en lucht terechtkomen. Zo beschermen we de gezondheid van het milieu en daarmee uiteindelijk onze eigen gezondheid. De gemeente is daarbij behulpzaam, want u hebt voor het bewaren van dit afval de veilig afsluitbare rode milieubox gekregen. Verder komt elke maand de KCA-bus op verschillende plaatsen in de gemeente het chemisch afval ophalen. Daarnaast kan dit chemisch afval tijdens openingstijden van het afvalbrengpunt ingeleverd worden. Wat valt onder chemisch afval Omdat er nog wel eens twijfel is wat tot KCA gerekend moet worden, hierna een overzicht van de inzamellijst van afvalstoffen. Huishoudelijk, baterijen,spaarlampen/energiezuinige lampen,TL buizen,vloeibare
gootsteenontstopper,lampenolie,petroleum,bestrijdingsmiddelen/insectic iden.
Medicijnkastje, medicijnen, kwikthermometer, injectienaalden. Doe het zelf, verf,lak, beits, en houtverduurzamingsmiddelen, bij het verven gebruikte producten zoals terpentine, thinner,verfafbijtmiddel,verfverdunner,kwastreiniger,kwastontharder en wasbenzine.
Hobby, fotofixeer, foto-ontwikkelaar,etsvloeistoffen zoals salpeterzuur of zwavelzuur en zoutzuur. Vervoer, accu's, benzine, motorolie,afgewerkte olie,remolie en oliefilters.
RUIMTELIJKE ORDENING
Aanlegvergunning
Met ingang van 8 februari 2002 ligt gedurende een periode van vier weken ter inzage bij het taakveld Ruimtelijke Ordening, locatie Weerselo, de aanvraag om een aanlegvergunning te verlenen voor egalisatiewerkzaamheden op een perceel aan de Everlostraat te Rossum, kadastraal bekend gemeente Weerselo, sectie F, nummers 2488 en 2487. Gedurende voornoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp.

Voorgenomen vrijstelling op grond van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewerking te verlenen aan de plaatsing van een kas bij het Huis te Breckelenkamp aan de Jonkershoesweg 10 te Breklenkamp. De kas zal worden gesitueerd in de bestaande moestuin welk is gelegen rechts van het huis te Breckelenkamp.
Het voornemen ligt met ingang van 8 februari 2002 gedurende een periode van vier weken ter inzage bij het taakveld Ruimtelijke Ordening, locatie Weerselo. Gedurende voornoemde periode kan een ieder zijn zienswijze omtrent dit voornemen schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp.

Voorgenomen tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 17 Wet op de Ruimtelijke Ordening
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kinderopvang 'Nijntje Pluis' voor een periode van ten hoogste drie jaar vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan voor het in gebruik nemen van het pand Schiltstraat 2 te Ootmarsum als kinderdagverblijf. Het vrijstellingsverzoek ligt met ingang van 8 februari 2002 gedurende twee weken ter inzage bij het taakveld Ruimtelijke Ordening, locatie Weerselo. Gedurende deze termijn kan een ieder een schriftelijke zienswijze omtrent dit voornemen kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp.

Voorbereidingsbesluiten
In zijn vergadering van 24 januari 2002 heeft de gemeenteraad besloten te verklaren dat een bestemmingsplanherziening wordt voorbereid voor de percelen kadastraal bekend gemeente:


1. Ootmarsum, sectie C, nrs. 1448, 1758, 2292 en 2293 en plaatselijk bekend De Mors 65 te Ootmarsum;

2. Weerselo, sectie T, nrs. 676 en 677 en plaatselijk bekend Bornsestraat 6 te Weerselo;

3. Ootmarsum, sectie B, nr. 410 en plaatselijk bekend Nieuwe Almelosestraat 10 - 12 te Ootmarsum.

De voorbereidingsbesluiten voor De Mors 65 en Bornsestraat 6 zijn in werking getreden op 1 februari 2002. Het voorbereidingsbesluit voor de Nieuwe Almelosestraat 10 - 12 treedt inwerking op 8 februari 2002. Bovengenoemde besluiten liggen met ingang van 8 februari 2002 ter inzage bij het taakveld Ruimtelijke Ordening, locatie Weerselo. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de besluiten bezwaar worden aangetekend. Het bezwaarschrift dient binnen zes weken vanaf de eerste dag ter inzagelegging te zijn ingediend bij de gemeenteraad van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp.

Vaststelling bestemmingsplan Met ingang van 8 februari 2002 liggen bij het taakveld Ruimtelijke Ordening, locatie Weerselo gedurende een periode van vier weken ter inzage de door de gemeenteraad in zijn vergadering van 24 januari vastgestelde partiële herzieningen van het bestemmingsplan "Buitengebied" van de voormalige gemeente Weerselo:


1. De 40e partiële herziening welke voorziet in de wijziging van het agrarisch bouwperceel Beekdorpweg 3 te Weerselo;
2. De 42e partiële herziening welke voorziet in de wijziging van begrenzing van de bestemming woondoeleinden van het perceel Oude Postweg 1 te Deurningen;

3. De 45e partiële herziening welke voorziet in de wijziging van begrenzing van de bestemming woondoeleinden van het perceel Lemselosestraat 11 te Weerselo.

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder, die tijdig zijn / haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont dat hij / zij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, schriftelijk zijn of haar bedenkingen tegen het vastgestelde bestemmingsplan inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, postbus 10078, 8000 GB Zwolle.

Onherroepelijk geworden bestemmingsplannen Burgemeester en wethouders delen mee dat de volgende bestemmingsplannen onherroepelijk zijn geworden en in werking zijn getreden:


1. "Bedrijventerrein Echelpoel II", goedgekeurd door Gedeputeerde Staten bij besluit van 22 februari 2000;

2. "Buitengebied, 39e partiële herziening Roepenbeltweg 3 en 5 Rossum", goedgekeurd door Gedeputeerde Staten bij besluit van 23 november 2001.

De plannen liggen voor een ieder ter inzage bij het taakveld Ruimtelijke Ordening, locatie Weerselo.
* Van Bodelswingstraat 47 in Ootmarsum: vergroten van een woning;
* Landweerstraat 7 in Denekamp: vergroten van een woning;
* De Kievit 63 in Denekamp: plaatsen van een tuinhuisje;
* Wiefferweg 4a in Deurningen: plaatsen 2 dakkapellen;
* Hoofdstraat 1 in Deurningen: bouw berging;
* Simbroekweg 2 in Weerselo: bouw woning met injwoning en schuur t.v.v.;

* Het Wilmink 3 in Weerselo: uitbreiden woning;
* Goudkampsweg 20 in Oud Ootmarsum: vergroten van een machineberging;

* Oostwal 29 in Ootmarsum: geheel vernieuwen van een schuur en
* de Markt 6 in Ootmarsum: nieuw te bouwen winkel met 2 appartementen.

* Oostwal 25 in Ootmarsum: bouwen van een woning alsmede het artikel 22, lid 1 onder c, artikel 6, lid 15 onder d. Tevens is op grond van artikel 6, lid 15 onder k vrijstelling verleend van artikel 6, lid 6, vrijstelling van dakhelling tot 0º In de publicatie van 28-9-2001 is het voornemen voor deze vrijstelling per abuis niet vermeld (14-3-2002);
* Boschweg 10 in Rossum: plaatsen van een kap op bijgebouw (7-3-2002);

* Nordhornsestraat 188 in Denekamp: bouwen van een schuur t.v.v. (22-3-2002);

* Johanninksweg 9 in Denekamp: bouwen van een bergplaats (22-3-2002);

* Veldweg 12 in Denekamp: uitbreiden van een woonhuis (22-3-2002);
* Nordhornsestraat 157 in Denekamp: uitbreiden van een woning (22-3-2002);

* Roerdomp 24 in Denekamp: vergroten van een woning (22-3-2002);
* Kloppendijk 18 in Denekamp: veranderen en vernieuwen van voor- en achtergevel en plaatsen van dakkapel alsmede het verlenen van vrijstelling van het bestemmingsplan op grond van artikel 18, onder 2 (22-3-2002);

* Nordhornsestraat 53 in Denekamp: bouwen van een woonhuis en garage grond van artikel 3, lid C, sub 1 (22-3-2002);
* Brinkstraat 71 in Denekamp: plaatsen van een kap op een bijgebouw (22-3-2002);

* Terrein Oldenzaalsestraat 40 in Denekamp: het bouwen van een appartementencomplex en een winkel (22-3-2002) en
* de Gilderhausedijk (nabij klootschietersbaan) in Denekamp: plaatsen van een berging (22-3-2002).

* Simbroekweg 2 in Weerselo: slopen houten woning met berging en
* de Markt 6 in Ootmarsum: het slopen van een winkel en twee woonhuizen.
Verleende sloopvergunning en positieve reacties op melding sloopvoornemen
Burgemeester en Wethouders van Denekamp hebben besloten sloopvergunning te verlenen voor:


* Kerkweg 38 in Tilligte: het slopen van een schuur (22-3-2002);
* Sombeekweg 1 in Denekamp: slopen van een woonhuis en een schuur (22-3-2002);

* Brandlichterweg 83 in Denekamp: slopen van een schuur met berging (22-3-2002);

* Wilhelminastraat 12 in Denekamp: slopen van een klein gedeelte van het voormalig verzorgingshuis (22-3-2002);

* Venweg 3 in Denekamp: slopen van een varkensschuur (22-3-2002) en
* de Voltherbroekweg 4 in Agelo: het slopen van een woning en bijgebouwen (ged.) (22-3-2002).

Deze besluiten kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij het taakveld Bouw- en woningtoezicht van de cluster Ruimte, locatie Weerselo.
Krachtens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze besluiten bezwaar worden ingediend bij Burgemeester en wethouders van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp. De uiterste datum waarop uw bezwaarschrift moet zijn ontvangen staat tussen haakjes achter de vergunning genoemd.

Ter inzagelegging vergunning Op de locatie Weerselo bij het taakveld Milieu ligt vanaf 8 februari 2002 op maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en buiten kantooruren op telefonische afspraak ter inzage de onder voorschriften verleende milieuvergunning van Tuincentrum Oosterik BV, Johanninksweg 68 in Denekamp voor een tuincentrum aan de Johanninksweg, Venweg en Gravenveen in Denekamp.
In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen om de nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Tegen deze vergunning kan tot en met 22 maart 2002 schriftelijk beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage. Het beroep kan worden ingediend door:


1. degenen, die tegen de ontwerp-beschikking bedenkingen hebben ingediend;

2. degenen, die kunnen aantonen, dat zij niet eerder tegen de ontwerp-beschikking bedenkingen hebben kunnen indienen.

Degene, die beroep instelt, kan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tot en met 22 maart 2002 vragen een voorlopige voorziening te treffen. In dat geval wordt de beschikking pas van kracht, nadat deze voorzitter op dat verzoek heeft vergunningaanvragen evenementen 2002 De organisaties die in de loop van het jaar 2002 een evenement willen organiseren worden dringend verzocht hiervoor tijdig, minimaal 10 weken voor datum van het evenement, een aanvraag in te dienen bij het taakveld Burgerzaken.
Op grond van de bepalingen van de Algemene wet Bestuursrecht is het verplicht de vergunningaanvraag te publiceren in de gemeentelijke voorlichtingspagina zodat derden / belanghebbenden de gelegenheid (termijn van minimaal 4 weken) wordt gegeven hun zienswijze met betrekking tot de vergunningaanvraag kenbaar te maken. Deze schriftelijk ingebrachte zienswijzen, soms noodzakelijkerwijs later nog door deze derden-belanghebbenden nader mondeling toegelicht, alsmede de door taakveld Burgerzaken in te winnen adviezen van de politie en de taakvelden Brandweer, Milieu, Civiele Werken ,Onderhoud en Beheer, moeten worden meegewogen cq worden verwerkt in de uiteindelijke beslissing op de ingediende aanvraag. Ervaring leert dat daarom de behandelingstermijn van een vergunningaanvraag de nodige tijd vergt. Voor inlichtingen hieromtrent kunt u contact opnemen met 0541-854317 of 854311.
De afgelopen periode zijn de volgende aanvragen ontvangen:
* Het organiseren van een palmpasenoptocht te Weerselo door de Aloysiusschool op 24 maart 2002;

* Het organiseren van een palmpasenoptocht te Saasveld door de Stichting Jong Nederland op 24 maart 2002;

* Het organiseren van een auto-occasion verkoop/show op het parkeerterrein van Frans op den Bult BV te Deurningen op 6 en 7 april 2002;

* Vishandel 't Graotke voor de verkoop van vis op vrijdag 29 maart 2002 op de markt te Denekamp.
locatie Ootmarsum, Taakveld Burgerzaken In die periode kunnen
* Vergunning voor het organiseren van een carnavalsfeest in een tent op zaterdag 9 februari 2002 van 12.00 tot 19.00 uur aan de Laagsestraat te Ootmarsum.
Inlichtingen carnavalsvereniging "de Hennige Slepveent", de heer L. Heerdink, Wittebergweg 13, Oud-Ootmarsum;


* Vergunning voor het afsteken van vuurwerk op zaterdag 9 februari 2002 om 24.00 uur nabij restaurant "de Wiemsel" aan de Winhofflaan te Ootmarsum.
Inlichtingen bij de firma De Kosten Pyrotechnische Evenementen in Dronten;


* Vergunning voor het afsteken van vuurwerk op maandag 11 februari 2002 om 13.11 uur nabij café Bijen-Ossenvoort te Rossum. Inlichtingen carnavalsvereniging 'n Lesten Stuuver, Rossum, de heer T. Pegge, de Smidse 4, Rossum.

In de afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend voor het houden van een carnavalsoptocht op:


* 8 februari van 15.30- 16.30 in Agelo;

* 8 februari van 13.00- 16.00 in Saasveld;
* 9 februari van 13.30- 16.00 in Deurningen;
* 9 februari van 13.00- 16.00 in Rossum;

* 10 februari van 13.30- 16.00 in Tilligte;
* 11 februari van 13.00- 15.00 in Denekamp.
Krachtens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen tegen deze besluiten bezwaren worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken ingaande morgen zijn ontvangen.
COLLECTEN
Er is voor de week 7, van 11 t/m. 16 februari geen collectevergunning verleend.
PAPIERINZAMELING BASISSCHOOL "DE VELDKAMP" DENEKAMP A.s. zaterdag 16 februari is er weer een inzameling. Tussen 9.00- 12.00 uur kunt u het oude papier en karton bij school afgeven (inrijden vanaf de Veldkampsweg).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...