Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Mededelingen gemeente Weerselo

Datum nieuwsfeit: 07-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Weerselo
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Weerselo

Datum plaatsing: 7 februari 2002
GEMEENTEHUIS GESLOTEN
In verband met de komende Carnavalsdagen zijn het gemeentehuis te Denekamp en de werklocaties te Weerselo en Ootmarsum op maandag 11 februari a.s. de gehele dag gesloten. Er is dan ook geen telefonische bereikbaarheid. De sluiting geldt ook voor de werven in Denekamp,Ootmarsum en Weerselo.
Er is dan ook geen telefonische bereikbaarheid.

Buiten kantooruren:
bestrating,enz. melden onder telefoonnummer 0541 - 854276. Openingstijden Afvalbrengpunt te Denekamp, Hanzeweg 2 DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL STEMMEN PER BRIEF

De burgemeester van Denekamp brengt het volgende ter openbare kennis: Het stemmen per brief zal mogelijk zijn voor de volgende categoriën kiezers:


1. Nederlanders, die wonen in het buitenland;
2. Nederlanders, die wonen in de Nederlandse Antillen of Aruba, als zij ten minste tien jaar in Nederland hebben gewoond;
3. Nederlanders, die op 15 mei 2002 in het buitenland werken;
4. Een Nederlands gezinslid van 3;

5. Bovendien moeten zij op 15-05-2002 18 jaar of ouder zijn.
Bij het Taakveld Burgerzaken (locatie Ootmarsum) zijn formulieren beschikbaar, waarmee in het buitenland wonende of werkzame Nederlanders kunnen verzoeken om aan de stemming deel te nemen. Voor de kiezers genoemd onder a en b dienen de formulieren op 2 april 2002 te zijn ontvangen door burgemeester en wethouders van 's-Gravenhage.
Uiterlijk 2 april 2002 moeten de formulieren van de kiezers genoemd onder c en d ontvangen zijn ter gemeentesecretarie waar zij ingeschreven zijn.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met het Taakveld Burgerzaken (locatie Ootmarsum), telefoon 0541 - 854312 of 854314.

Invalidenparkeertkaart
Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar in het gemeentehuis te Denekamp, taakveld Sociale Zaken.
Er zijn wel kosten aan de invalidenkaart verbonden. Verdere informatie kunt u telefonische verkrijgen via telefoonnummer: 0541 - 854100 en via dit nummer kunt u het formulier ook aanvragen.

SLEUTELOVERDRACHT
Het is al vele jaren een goede gewoonte dat de burgemeester namens het gemeentebestuur tijdens de drie dolle dagen van het carnaval op een carnavaleske wijze de sleutels van de verschillende carnavals-gebieden in de gemeente overdraagt aan de verschillende regerende Hoogheden. Een goede traditie, waarmee het gemeentebestuur absoluut niet wil breken. De sleutels werden tot nu toe uitgereikt door de burgemeester in respectievelijk Weerselo, Ootmarsum en Denekamp. Door de herindeling echter is er een einde gekomen aan de sleuteloverdracht op drie verschillende locaties en heeft het gemeentebestuur ervoor gekozen om haar uitgangspunt:
"Eendrachtig verder met behoud van ieders eigenheid" ook bij deze activiteit gestalte te geven. De gemeente beseft dat de sleuteloverdracht op 1 locatie wellicht als traditiebreuk kan worden opgevat en is desondanks uitermate verheugd dat toch tien van de elf verenigingen bij de komende sleuteloverdracht aanwezig zullen zijn. Dit zijn de volgende verenigingen:
De Nachtuulkes, de Keistenen, de Nettelkörnkes, de Greune Köttelpeerkes, de Buismankeals, de Knollentrekkers, de Köttelpeer'n, 'n Lesten Stuuver, de Droadneggel en Schupp'ndrieters en de Waterpönskes.
De burgemeester zal op feestelijke wijze per vereniging een sleutel overdragen en iedere Hoogheid heeft daarna even de tijd om op de woorden van de burgemeester te reageren.
De sleuteloverdracht zal plaatsvinden op vrijdag 8 februari a.s. in zaal Hutten te Rossum.
Vanaf 18.00 uur trekken de diverse Hoogheden met hun gevolg de zaal binnen, om 18.30 uur vangt de sleuteloverdracht aan.

WIJZIGING KCA-INZAMELING OOTMARSUM
Voorheen werd het Klein Chemisch Afval (KCA) in Ootmarsum per kwartaal ingezameld, volgens het zgn. halte-systeem. In het streven naar een betere dienstverlening en om reden van een efficiëntere bedrijfsvoering is besloten om de huidige inzameling te wijzigen.

Vanaf februari 2002 zal het KCA in de gehele gemeente maandelijks worden ingezameld.
De inzameling is als volgt:


* Elke tweede vrijdag van de maand: inzameling KCA te Ootmarsum;
* Elke derde vrijdag van de maand: inzameling KCA Weerselo/Deurningen/Rossum/Saasveld;

* Elke vierde vrijdag van de maand: inzameling KCA Denekamp/Agelo/Nrd-Deurningen/ Lattrop/Tilligte.

De eerste inzameling van KCA te Ootmarsum zal plaatsvinden op 8 februari 2002.
De KCA-inzamelwagen zal op vier halteplaatsen, elk gedurende 1 uur, het aangeboden KCA in ontvangst nemen. De halteplaatsen en -tijden voor Ootmarsum zijn als volgt:

PLAATS

TIJD

Kerkplein

09.30 - 10.30 uur

Sporthal Wildehof

10.45 - 11.45 uur

Laagsestraat p.p. cafè "De Grens"
13.30 - 14.30 uur

De Wildbaan
14.45 - 15.45 uur

WIJZIGING INZAMELING WIT- EN BRUINGOED EN GROF AFVAL OOTMARSUM De inzameling van Wit- en Bruingoed (WEB) en grof huishoudelijk afval is voor de inwoners van Ootmarsum gewijzigd.
Vanaf 1 februari 2002 kunnen ook de inwoners van Ootmarsum een beroep doen op de dienstverlening van het kringloopbedrijf "de Beurs" te Oldenzaal.
Indien u Wit- en Bruingoed en/of grof afval, behoudens bouw-, sloop- en tuinafval en puin wilt aanbieden, kunt u zich telefonisch in verbinding stellen met kringloopbedrijf "de Beurs", waarna zij het afval binnen 5 dagen, gratis bij u ophalen.
Kringloopbedrijf "de Beurs" is bereikbaar onder nummer 0541- 510934. Daar het huidige afvalbrengpunt op de gemeentewerf te Ootmarsum, inzamelen van wit- en bruingoed, grof afval en KCA, is het afvalbrengpunt met ingang van 1 februari 2002 gesloten. zaterdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur.
TARIEVEN AFVALBRENGPUNT TE DENEKAMP
SOORT AFVAL

TARIEF

9,50

6,50
5,50
3,00
2,50
WEB en KCA

Klachten omtrent de inzameling van huishoudelijk afval door SITA/BFI, de inzameling van grof afval door "de Beurs" of omtrent de inname van afval op het afvalbrengpunt te Denekamp, kunt u melden via de afvalinfolijn tel. 0541 - 854276.

Chemisch afval. Hou het apart!

Klein chemische afval apart:goed voor het milieu Een deel van het huishoudelijk afval kan zo in de vuilnisbak. Afval dat kan worden hergebruikt, wordt gescheiden ingezameld, zoals papier en glas. U gebruikt thuis ook producten die gevaarlijk zijn voor het milieu, tenminste als u ze 'gewoon weggooit'. Dit wordt het 'klein chemische afval (KCA) genoemd. Vanwege de schadelijke stoffen mag het niet bij het gewone afval. En ook niet door de gootsteen, wasbak of toilet gespoeld. Het moet gescheiden worden ingezameld. Betere verbrandingstechniek, kortere inzamellijst Het meeste klein chemische afval wordt - samen met het gewone afval - onschadelijk gemaakt in speciale verbrandingsovens. De hoge temperatuur vernietigt de schadelijke stoffen en reinigingsinstallaties zuiveren de rookgassen. Door een sterke verbetering van de verbrandingstechniek kan steeds meer afval op die manier onschadelijk worden gemaakt. De inzamellijst voor klein chemische afval is daarom korter geworden. Milieu vriendelijk en toch KCA? Enkele producten op deze KCA-inzamellijst staan bekend als 'milieuvriendelijk'. Zo gebruiken spaar-en TL-Lampen veel minder energie dan gewone gloeilampen. Toch mogen ze niet in de afvalbak. Ze kunnen namelijk breken en dan komt het zeer giftige fluorescentiepoedervrij. Ook oplaadbare batterijen en verf op waterbasis dragen weliswaar bij aan een beter milieu, maar ze bevatten beide wél zware metalen. Denk aan de vuilnisman
Vuilnismannen lopen risico's omdat zij zich kunnen prikken aan gebruikte injectienaalden. Zij kunnen ook in aanraking komen met gevaarlijke stoffen uit gebroken TL-lampen en spaarlampen of met gevaarlijke vloeistoffen, zoals zoutzuur en terpentine. Gescheiden inzameling dient dus ook de veiligheid van de vuilnisman. Vandaar ook dat flessen met gevaarlijke vloeistoffen apart moeten worden ingezameld.
Ook klein chemische afval wordt hergebruikt Door de gescheiden inzameling is het mogelijk het klein chemische afval op deze inzamellijst te hergebruiken. Zo worden metaal en glas uit batterijen, accu's, TL-lampen en spaarlampen hergebruikt. Van foto-ontwikkelaar en -fixeer wordt het waardevolle zilver opnieuw gebruikt en ook olie wordt weer als brandstof benut. Inhoud telt, niet de verpakking Als op de verpakking een KCA-logo staat, slaat dat op de inhoud. Lege verfblikken, lege flessen van bijvoorbeeld wasbenzine of terpentine of lege spuitbussen hoeven dus niet apart te worden gehouden. Kwasten met uitgeharde verf kunnen zo bij het afval. Spoel echter de fles of het verfblik niet om. Het kleine beetje wat nog is achtergebleven kan geen kwaad tijdens de afvalverwijdering. Gebruik flessen en blikken tot ze leeg zijn.
Asbest, een verhaal apart Bij verbouwing in uw huis kan ook asbest vrijkomen. Asbest is geen klein chemische afval, maar er gelden voor het weggooien wél speciale regels vanwege risico's voor de gezondheid. Kleine hoeveelheden asbest kan men tegen betaling en dubbel verpakt in blank plastic op het afvalbrengpunt in de speciaal daar voor bestemde asbest container gedeponeerd worden.
Inzameling
KCA wordt steeds beter afzonderlijk gehouden. Daarmee moeten we doorgaan om te voorkomen dat dergelijke schadelijke stoffen uiteindelijk in bodem, water en lucht terechtkomen. Zo beschermen we de gezondheid van het milieu en daarmee uiteindelijk onze eigen gezondheid. De gemeente is daarbij behulpzaam, want u hebt voor het bewaren van dit afval de veilig afsluitbare rode milieubox gekregen. Verder komt elke maand de KCA-bus op verschillende plaatsen in de gemeente het chemisch afval ophalen. Daarnaast kan dit chemisch afval tijdens openingstijden van het afvalbrengpunt ingeleverd worden. Wat valt onder chemisch afval Omdat er nog wel eens twijfel is wat tot KCA gerekend moet worden, hierna een overzicht van de inzamellijst van afvalstoffen. Huishoudelijk, baterijen,spaarlampen/energiezuinige lampen,TL buizen,vloeibare
gootsteenontstopper,lampenolie,petroleum,bestrijdingsmiddelen/insectic iden.
Medicijnkastje, medicijnen, kwikthermometer, injectienaalden. Doe het zelf, verf,lak, beits, en houtverduurzamingsmiddelen, bij het verven gebruikte producten zoals terpentine, thinner,verfafbijtmiddel,verfverdunner,kwastreiniger,kwastontharder en wasbenzine.
Hobby, fotofixeer, foto-ontwikkelaar,etsvloeistoffen zoals salpeterzuur of zwavelzuur en zoutzuur. Vervoer, accu's, benzine, motorolie,afgewerkte olie,remolie en oliefilters.
RUIMTELIJKE ORDENING
Aanlegvergunning
Met ingang van 8 februari 2002 ligt gedurende een periode van vier weken ter inzage bij het taakveld Ruimtelijke Ordening, locatie Weerselo, de aanvraag om een aanlegvergunning te verlenen voor egalisatiewerkzaamheden op een perceel aan de Everlostraat te Rossum, kadastraal bekend gemeente Weerselo, sectie F, nummers 2488 en 2487. Gedurende voornoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp.

Voorgenomen vrijstelling op grond van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewerking te verlenen aan de plaatsing van een kas bij het Huis te Breckelenkamp aan de Jonkershoesweg 10 te Breklenkamp. De kas zal worden gesitueerd in de bestaande moestuin welk is gelegen rechts van het huis te Breckelenkamp.
Het voornemen ligt met ingang van 8 februari 2002 gedurende een periode van vier weken ter inzage bij het taakveld Ruimtelijke Ordening, locatie Weerselo. Gedurende voornoemde periode kan een ieder zijn zienswijze omtrent dit voornemen schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp.

Voorgenomen tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 17 Wet op de Ruimtelijke Ordening
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kinderopvang 'Nijntje Pluis' voor een periode van ten hoogste drie jaar vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan voor het in gebruik nemen van het pand Schiltstraat 2 te Ootmarsum als kinderdagverblijf. Het vrijstellingsverzoek ligt met ingang van 8 februari 2002 gedurende twee weken ter inzage bij het taakveld Ruimtelijke Ordening, locatie Weerselo. Gedurende deze termijn kan een ieder een schriftelijke zienswijze omtrent dit voornemen kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp.

Voorbereidingsbesluiten
In zijn vergadering van 24 januari 2002 heeft de gemeenteraad besloten te verklaren dat een bestemmingsplanherziening wordt voorbereid voor de percelen kadastraal bekend gemeente:


1. Ootmarsum, sectie C, nrs. 1448, 1758, 2292 en 2293 en plaatselijk bekend De Mors 65 te Ootmarsum;

2. Weerselo, sectie T, nrs. 676 en 677 en plaatselijk bekend Bornsestraat 6 te Weerselo;

3. Ootmarsum, sectie B, nr. 410 en plaatselijk bekend Nieuwe Almelosestraat 10 - 12 te Ootmarsum.

De voorbereidingsbesluiten voor De Mors 65 en Bornsestraat 6 zijn in werking getreden op 1 februari 2002. Het voorbereidingsbesluit voor de Nieuwe Almelosestraat 10 - 12 treedt inwerking op 8 februari 2002. Bovengenoemde besluiten liggen met ingang van 8 februari 2002 ter inzage bij het taakveld Ruimtelijke Ordening, locatie Weerselo. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de besluiten bezwaar worden aangetekend. Het bezwaarschrift dient binnen zes weken vanaf de eerste dag ter inzagelegging te zijn ingediend bij de gemeenteraad van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp.

Vaststelling bestemmingsplan Met ingang van 8 februari 2002 liggen bij het taakveld Ruimtelijke Ordening, locatie Weerselo gedurende een periode van vier weken ter inzage de door de gemeenteraad in zijn vergadering van 24 januari vastgestelde partiële herzieningen van het bestemmingsplan "Buitengebied" van de voormalige gemeente Weerselo:


1. De 40e partiële herziening welke voorziet in de wijziging van het agrarisch bouwperceel Beekdorpweg 3 te Weerselo;
2. De 42e partiële herziening welke voorziet in de wijziging van begrenzing van de bestemming woondoeleinden van het perceel Oude Postweg 1 te Deurningen;

3. De 45e partiële herziening welke voorziet in de wijziging van begrenzing van de bestemming woondoeleinden van het perceel Lemselosestraat 11 te Weerselo.

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder, die tijdig zijn / haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont dat hij / zij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, schriftelijk zijn of haar bedenkingen tegen het vastgestelde bestemmingsplan inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, postbus 10078, 8000 GB Zwolle.

Onherroepelijk geworden bestemmingsplannen Burgemeester en wethouders delen mee dat de volgende bestemmingsplannen onherroepelijk zijn geworden en in werking zijn getreden:


1. "Bedrijventerrein Echelpoel II", goedgekeurd door Gedeputeerde Staten bij besluit van 22 februari 2000;

2. "Buitengebied, 39e partiële herziening Roepenbeltweg 3 en 5 Rossum", goedgekeurd door Gedeputeerde Staten bij besluit van 23 november 2001.

De plannen liggen voor een ieder ter inzage bij het taakveld Ruimtelijke Ordening, locatie Weerselo.
* Van Bodelswingstraat 47 in Ootmarsum: vergroten van een woning;
* Landweerstraat 7 in Denekamp: vergroten van een woning;
* De Kievit 63 in Denekamp: plaatsen van een tuinhuisje;
* Wiefferweg 4a in Deurningen: plaatsen 2 dakkapellen;
* Hoofdstraat 1 in Deurningen: bouw berging;
* Simbroekweg 2 in Weerselo: bouw woning met injwoning en schuur t.v.v.;

* Het Wilmink 3 in Weerselo: uitbreiden woning;
* Goudkampsweg 20 in Oud Ootmarsum: vergroten van een machineberging;

* Oostwal 29 in Ootmarsum: geheel vernieuwen van een schuur en
* de Markt 6 in Ootmarsum: nieuw te bouwen winkel met 2 appartementen.

* Oostwal 25 in Ootmarsum: bouwen van een woning alsmede het artikel 22, lid 1 onder c, artikel 6, lid 15 onder d. Tevens is op grond van artikel 6, lid 15 onder k vrijstelling verleend van artikel 6, lid 6, vrijstelling van dakhelling tot 0º In de publicatie van 28-9-2001 is het voornemen voor deze vrijstelling per abuis niet vermeld (14-3-2002);
* Boschweg 10 in Rossum: plaatsen van een kap op bijgebouw (7-3-2002);

* Nordhornsestraat 188 in Denekamp: bouwen van een schuur t.v.v. (22-3-2002);

* Johanninksweg 9 in Denekamp: bouwen van een bergplaats (22-3-2002);

* Veldweg 12 in Denekamp: uitbreiden van een woonhuis (22-3-2002);
* Nordhornsestraat 157 in Denekamp: uitbreiden van een woning (22-3-2002);

* Roerdomp 24 in Denekamp: vergroten van een woning (22-3-2002);
* Kloppendijk 18 in Denekamp: veranderen en vernieuwen van voor- en achtergevel en plaatsen van dakkapel alsmede het verlenen van vrijstelling van het bestemmingsplan op grond van artikel 18, onder 2 (22-3-2002);

* Nordhornsestraat 53 in Denekamp: bouwen van een woonhuis en garage grond van artikel 3, lid C, sub 1 (22-3-2002);
* Brinkstraat 71 in Denekamp: plaatsen van een kap op een bijgebouw (22-3-2002);

* Terrein Oldenzaalsestraat 40 in Denekamp: het bouwen van een appartementencomplex en een winkel (22-3-2002) en
* de Gilderhausedijk (nabij klootschietersbaan) in Denekamp: plaatsen van een berging (22-3-2002).

* Simbroekweg 2 in Weerselo: slopen houten woning met berging en
* de Markt 6 in Ootmarsum: het slopen van een winkel en twee woonhuizen.
Verleende sloopvergunning en positieve reacties op melding sloopvoornemen
Burgemeester en Wethouders van Denekamp hebben besloten sloopvergunning te verlenen voor:


* Kerkweg 38 in Tilligte: het slopen van een schuur (22-3-2002);
* Sombeekweg 1 in Denekamp: slopen van een woonhuis en een schuur (22-3-2002);

* Brandlichterweg 83 in Denekamp: slopen van een schuur met berging (22-3-2002);

* Wilhelminastraat 12 in Denekamp: slopen van een klein gedeelte van het voormalig verzorgingshuis (22-3-2002);

* Venweg 3 in Denekamp: slopen van een varkensschuur (22-3-2002) en
* de Voltherbroekweg 4 in Agelo: het slopen van een woning en bijgebouwen (ged.) (22-3-2002).

Deze besluiten kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij het taakveld Bouw- en woningtoezicht van de cluster Ruimte, locatie Weerselo.
Krachtens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze besluiten bezwaar worden ingediend bij Burgemeester en wethouders van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp. De uiterste datum waarop uw bezwaarschrift moet zijn ontvangen staat tussen haakjes achter de vergunning genoemd.

Ter inzagelegging vergunning Op de locatie Weerselo bij het taakveld Milieu ligt vanaf 8 februari 2002 op maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en buiten kantooruren op telefonische afspraak ter inzage de onder voorschriften verleende milieuvergunning van Tuincentrum Oosterik BV, Johanninksweg 68 in Denekamp voor een tuincentrum aan de Johanninksweg, Venweg en Gravenveen in Denekamp.
In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen om de nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Tegen deze vergunning kan tot en met 22 maart 2002 schriftelijk beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage. Het beroep kan worden ingediend door:


1. degenen, die tegen de ontwerp-beschikking bedenkingen hebben ingediend;

2. degenen, die kunnen aantonen, dat zij niet eerder tegen de ontwerp-beschikking bedenkingen hebben kunnen indienen.

Degene, die beroep instelt, kan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tot en met 22 maart 2002 vragen een voorlopige voorziening te treffen. In dat geval wordt de beschikking pas van kracht, nadat deze voorzitter op dat verzoek heeft vergunningaanvragen evenementen 2002 De organisaties die in de loop van het jaar 2002 een evenement willen organiseren worden dringend verzocht hiervoor tijdig, minimaal 10 weken voor datum van het evenement, een aanvraag in te dienen bij het taakveld Burgerzaken.
Op grond van de bepalingen van de Algemene wet Bestuursrecht is het verplicht de vergunningaanvraag te publiceren in de gemeentelijke voorlichtingspagina zodat derden / belanghebbenden de gelegenheid (termijn van minimaal 4 weken) wordt gegeven hun zienswijze met betrekking tot de vergunningaanvraag kenbaar te maken. Deze schriftelijk ingebrachte zienswijzen, soms noodzakelijkerwijs later nog door deze derden-belanghebbenden nader mondeling toegelicht, alsmede de door taakveld Burgerzaken in te winnen adviezen van de politie en de taakvelden Brandweer, Milieu, Civiele Werken ,Onderhoud en Beheer, moeten worden meegewogen cq worden verwerkt in de uiteindelijke beslissing op de ingediende aanvraag. Ervaring leert dat daarom de behandelingstermijn van een vergunningaanvraag de nodige tijd vergt. Voor inlichtingen hieromtrent kunt u contact opnemen met 0541-854317 of 854311.
De afgelopen periode zijn de volgende aanvragen ontvangen:
* Het organiseren van een palmpasenoptocht te Weerselo door de Aloysiusschool op 24 maart 2002;

* Het organiseren van een palmpasenoptocht te Saasveld door de Stichting Jong Nederland op 24 maart 2002;

* Het organiseren van een auto-occasion verkoop/show op het parkeerterrein van Frans op den Bult BV te Deurningen op 6 en 7 april 2002;

* Vishandel 't Graotke voor de verkoop van vis op vrijdag 29 maart 2002 op de markt te Denekamp.
locatie Ootmarsum, Taakveld Burgerzaken In die periode kunnen
* Vergunning voor het organiseren van een carnavalsfeest in een tent op zaterdag 9 februari 2002 van 12.00 tot 19.00 uur aan de Laagsestraat te Ootmarsum.
Inlichtingen carnavalsvereniging "de Hennige Slepveent", de heer L. Heerdink, Wittebergweg 13, Oud-Ootmarsum;


* Vergunning voor het afsteken van vuurwerk op zaterdag 9 februari 2002 om 24.00 uur nabij restaurant "de Wiemsel" aan de Winhofflaan te Ootmarsum.
Inlichtingen bij de firma De Kosten Pyrotechnische Evenementen in Dronten;


* Vergunning voor het afsteken van vuurwerk op maandag 11 februari 2002 om 13.11 uur nabij café Bijen-Ossenvoort te Rossum. Inlichtingen carnavalsvereniging 'n Lesten Stuuver, Rossum, de heer T. Pegge, de Smidse 4, Rossum.

In de afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend voor het houden van een carnavalsoptocht op:


* 8 februari van 15.30- 16.30 in Agelo;

* 8 februari van 13.00- 16.00 in Saasveld;
* 9 februari van 13.30- 16.00 in Deurningen;
* 9 februari van 13.00- 16.00 in Rossum;

* 10 februari van 13.30- 16.00 in Tilligte;
* 11 februari van 13.00- 15.00 in Denekamp.
Krachtens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen tegen deze besluiten bezwaren worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken ingaande morgen zijn ontvangen.
COLLECTEN
Er is voor de week 7, van 11 t/m. 16 februari geen collectevergunning verleend.
PAPIERINZAMELING BASISSCHOOL "DE VELDKAMP" DENEKAMP A.s. zaterdag 16 februari is er weer een inzameling. Tussen 9.00- 12.00 uur kunt u het oude papier en karton bij school afgeven (inrijden vanaf de Veldkampsweg).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie