Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarverslagen Orange Fund, ODF en OLF

Datum nieuwsfeit: 07-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Kempen & Co
Zoek soortgelijke berichten

KEMPEN EN CO

Jaarverslagen Orange Fund, ODF en OLF

Jaarverslagen Orange Fund, Orange Deelnemingen Fund en Orange Largecap Fund

In het boekjaar 2001, dat de periode omvat van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2001, hebben het Orange Fund, het Orange Deelnemingen Fund en het Orange Largecap Fund - de Orange Funds die beleggen in Nederlandse aandelen - een resultaat op basis van intrinsieke waarde behaald van respectievelijk -17,1%, -22,2% en -19,5%.

De intrinsieke waarde per aandeel Orange Fund N.V. (OF) daalde van EURO 35,18 (na winstbestemming 2000) tot EURO 29,15 ultimo december 2001, een daling van 17,1%. De Orange Index, graadmeter voor Nederlandse smallcaps, vertoonde in 2001 een daling van 15,4%. De underperformance ten opzichte van de benchmark bedroeg hierdoor 1,7%. De beurskoers van het OF daalde in de verslagperiode van EURO 35,25 naar EURO 29,00 per 31 december 2001. Inclusief het in april 2001 uitgekeerde dividend van EURO 0,72 per aandeel komt het totale resultaat op basis van de beurskoers uit op - 16,7%. In de verslagperiode nam het aantal uitstaande aandelen Orange Fund af van 11.448.500 tot 10.757.500, een daling van 6%. Het eigen vermogen per 31 december 2001 bedroeg EURO 313,5 miljoen (voor winstbestemming 2001). Voorgesteld wordt een contant dividend van EURO 0,50 per aandeel uit te keren, hetgeen -afgerond- overeenkomt met de fiscale uitdelingsverplichting.

De intrinsieke waarde per aandeel Orange Deelnemingen Fund N.V. (ODF) daalde van EURO 61,74 tot EURO 48,02 ultimo december 2001, een daling van 22,2%. De beurskoers ging terug van EURO 58,00 naar EURO 45,00, een daling van 22,4%. De discount van de beurskoers van het ODF ten opzichte van de intrinsieke waarde per aandeel bleef per saldo nagenoeg ongewijzigd op 6,3% ultimo 2001. Het aantal uitstaande aandelen Orange Deelnemingen Fund bleef ongewijzigd met 3,25 miljoen. Het eigen vermogen van het ODF daalde van EURO 200,6 miljoen naar EURO 156,1 miljoen.

De intrinsieke waarde per aandeel Orange Largecap Fund N.V. (OLF) daalde met 19,5%, van EURO 11,30 tot EURO 9,10 ultimo december 2001. De benchmark voor het OLF, de AEX op herbeleggingsbasis (dat wil zeggen alle bruto dividenden herbelegd in de AEX), vertoonde in de verslagperiode een daling van 18,7%. De underperformance bedroeg daarmee 0,8%. De beurskoers van het OLF daalde van EURO 11,60 naar EURO 9,10 per 31 december 2001, hetgeen een rendement betekende van -21,6%. Tussentijds werd geen dividend uitgekeerd. In de verslagperiode nam het aantal uitstaande aandelen Orange Largecap Fund toe van 5,4 miljoen tot 5,7 miljoen, een stijging van 5,6%. Het eigen vermogen daalde van EURO 61,3 miljoen naar EURO 52,1 miljoen. Voorgesteld wordt een contant dividend van EURO 0,10 per aandeel uit te keren, hetgeen -afgerond- overeenkomt met de fiscale uitdelingsverplichting.

De jaarverslagen per 31 december 2001 zijn naar verwachting beschikbaar op 28 februari aanstaande.

Amsterdam, 7 februari 2002

De Directie Kempen Capital Management N.V.

EINDE PERSBERICHT

- De jaarverslagen zijn verkrijgbaar bij mevrouw N. Koenen (e-mail: (nkoe@kempen.nl)) of bij mevrouw M. van de Pas (e-mail: (mpas@kempen.nl)), telefoon (020) 557 13 53/ 557 13 50. - Voor nadere informatie inzake de fondsen kunt u contact opnemen met de heer W.F. Burgers (Orange Fund), de heer F. Tuin (Orange Deelnemingen Fund) en de heer H.Th. Luttenberg (Orange Largecap Fund), telefoon (020) 557 13 71. - Achtergrondinformatie over de fondsen vindt u op www.orangefunds.nl

Profiel Orange Fund

Het Orange Fund is een beleggingsfonds met een breed gespreide portefeuille van circa 60 kleine en middelgrote Nederlandse ondernemingen, die vrijwel allemaal beursgenoteerd zijn en die een beurswaarde hebben van minder dan EURO 1 miljard. De doelstelling van het Orange Fund is een structureel betere performance te realiseren dan de benchmark: de Orange Index. Het Orange Fund is een (semi-) open-end beleggingsfonds en heeft de status van fiscale beleggingsinstelling. Het fonds is genoteerd aan Euronext Amsterdam. De beurskoers zal zich onder normale omstandigheden rond de intrinsieke waarde per aandeel Orange Fund bewegen, met een bandbreedte van maximaal 1,5% erboven respectievelijk 1,5% eronder.

Profiel Orange Deelnemingen Fund

Het Orange Deelnemingen Fund is een beleggingsfonds met een gespreide portefeuille van beursgenoteerde kleine en middelgrote Nederlandse ondernemingen. Uitgangspunt daarbij is om ten minste 5% van het aandelenkapitaal in de desbetreffende ondernemingen te verwerven. De doelstelling van het Orange Deelnemingen Fund is het behalen van een zo hoog mogelijk netto beleggingsresultaat voor aandeelhouders, op lange termijn. Het Orange Deelnemingen Fund is onderhevig aan het gangbare vennootschapsbelastingtarief en doet voor zijn 5%-deelnemingen een beroep op de deelnemingsvrijstelling. Het fonds keert in beginsel geen dividend uit, maar herbelegt de inkomsten, na aftrek van kosten. Het fonds is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Omdat het fonds closed-end is, kan de beurskoers soms enkele procenten hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde per aandeel Orange Deelnemingen Fund.

Profiel Orange Largecap Fund

Het Orange Largecap Fund is een beleggingsfonds met een gespreide portefeuille van beursgenoteerde grote Nederlandse ondernemingen die deel uitmaken van de AEX (Amsterdam Exchanges-indeX en/of een beurswaarde hebben van meer dan EURO 2,6 miljard. De doelstelling van het Orange Largecap Fund is een structureel betere performance te realiseren dan de benchmark: de AEX op herbeleggingsbasis. Het Orange Largecap Fund is een (semi-) open-end beleggingsfonds en heeft de status van fiscale beleggingsinstelling. Het fonds is genoteerd aan Euronext Amsterdam. De beurskoers zal zich onder normale omstandigheden rond de intrinsiek waarde per aandeel Orange Largecap Fund bewegen, met een bandbreedte van maximaal 2,0% erboven respectievelijk 1,0% eronder.

Voor bovengenoemde Orange Funds wordt de Directie gevoerd door Kempen Capital Management N.V., een 100% dochteronderneming van Dexia Bank Nederland N.V. Dexia Bank Nederland N.V. maakt onderdeel uit van de Dexia groep.

Kempen & Co

08 feb 02 09:01

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie