Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Tweede Kamer 07-02-2002

Datum nieuwsfeit: 07-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten Generaal
Zoek soortgelijke berichten

Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.donderdag 7 februari 2002

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint om 10.15 uur.

Na enkele hamerstukken debatteert de Kamer over het wetsvoorstel dat in overweging geeft de Grondwet te wijzigen om een regeling te treffen voor de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraad, in verband met zwangerschap, bevalling of ziekte.

Vervolgens spreekt de Kamer over het capaciteitsprobleem in huizen van bewaring en gevangenissen door toename van het aantal drugskoeriers (bolletjesslikkers). Tevens wordt gesproken over het verblijf van in bewaring gestelde verdachten alsmede arrestanten in een politiecel.

Hierna debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissies voor Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de ministers Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) en Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over diverse milieuaspecten met betrekking tot de aanleg van de Hogesnelheidslijn Zuid (HSL), waaronder de toepassing van de slakken van Afval Verbrandings Installaties, de zogenoemde AVI-slakken (dit overleg had plaats op donderdag 31 januari jongstleden).

Ten slotte debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissies voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Brinkhorst (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over het vernietigingsbeleid ten aanzien van kadavers (dit overleg had plaats op 6 februari jongstleden).

· Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.
· Aan het einde van de vergadering hebben stemmingen plaats.
OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 10.00 tot ca. 12.00 uur Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met minister Brinkhorst (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over het advies van de Commissie structuurversterking veenkoloniën. De commissie heeft tot doel om de sociaal-economische situatie van de Drents-Groningse veenkoloniën te analyseren.

Buitenlandse Zaken: 10.00 tot ca. 12.30 uur Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) en Herfkens
(Ontwikkelingssamenwerking) over het
voorkomen en beheersen van gewelddadige conflicten en uitgangspunten bij humanitaire interventie.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 11.00 tot ca. 12.30 uur Thorbeckezaal

Agenda: presentatie door de heer Van der Aa, wethouder onderwijszaken te Amsterdam over het gemeenschappelijk onderwijs achterstandenbeleid

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
11.00 tot ca. 13.00 uur Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) en Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de kernreactor te Petten.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 13.00 tot ca. 14.00 uur Groen van Prinstererzaal
Agenda: gesprek met leden van de Commissie Vogtländer over de Co2 emissiehandel.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Verkeer en Waterstaat: 13.00 tot ca. 14.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) en staatssecretaris Verstand-Bogaert (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over het actieplan Emancipatietaakstellingen Departementen.

Europese Zaken en Financiën: 14.00 tot ca. 15.00 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Zalm (Financiën) en de staatssecretarissen Bos (Financiën) en Benschop (Buitenlandse Zaken) over vergaderingen van de ministers van Financiën van de lidstaten van de Europese Unie.

Europese Zaken en Buitenlandse Zaken: 14.00 tot ca. 15.30 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met minister Van Aartsen en staatssecretaris Benschop (beiden Buitenlandse Zaken) over vergaderingen van de ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten van de Europese Unie.
Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 14.30 tot ca. 16.30 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: algemeen overleg met minister Vermeend (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over de Wet Sociale Werkvoorziening.

Economische Zaken: 14.30 tot ca. 17.30 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Ybema (Economische Zaken) over de versterking van de positie van de consument en de Nederlandse reactie op het Groenboek inzake consumentenbescherming in de Europese Unie.

Buitenlandse Zaken: 15.30 tot ca. 17.30 uur - Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met minister Herfkens (Ontwikkelingsssamenwerking) over de notitie Ondernemen tegen Armoede. De notitie heeft onder meer betrekking op het bevorderen van de lokale werkgelegenheid in ontwikkelingslanden.
Europese Zaken en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 16.30 tot ca. 17.30 uur Suze Groenewegzaal
Agenda: algemeen overleg met minister Brinkhorst (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) en staatssecretaris Benschop (Buitenlandse Zaken) over vergaderingen van de ministers van Landbouw van de lidstaten van de Europese Unie.
BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Verkeer en Waterstaat en Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 10.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Rijksuitgaven, Justitie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 11.00 tot ca. 12.00 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: briefing door ambtenaren van de Algemene Rekenkamer over het gebruik van Europese subsidies door ministeries (ESF3-geld ministeries
1994-1999).

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 11.15 uur Aletta Jacobszaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Europese Zaken: 12.00 uur Kappeyne van de Coppellozaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Buitenlandse Zaken: 13.00 uur Suze Groenewegzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken: 13.45 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
WERKBEZOEK

Leden van de vaste Commissie voor Economische Zaken brengen vanaf 10.30 uur een bezoek aan de Economische Voorlichtingsdienst (EVD) te Den Haag. De EVD geeft een overzicht van producten en diensten op het terrein van de exportbevordering en de eerste ervaringen met betrekking tot de agentschapstatus Aan dit bezoek nemen de volgende leden deel: Biesheuvel (CDA), Stroeken (CDA), Hessing (VVD), Hindriks (PvdA), Voûte-Droste (VVD) Van Walsem (D66) en Ten Hoopen (CDA).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie