Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws 's-Gravenzande

Datum nieuwsfeit: 07-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente 's-Gravenzande


Verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders van s-Gravenzande maken bekend, dat zij op 22 januari 2002 hebben besloten dat:

1. door het aanbrengen van gele onderbroken strepen op de trottoirband, als bedoeld in artikel 24, eerste lid, onder e, van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, aan de noordzijde van de Fultonstraat voor het gedeelte vanaf de uitrit van de gemeentewerf, Fultonstraat 3 tot aan de uitrit van Fultonstraat 1, het verboden wordt te parkeren;
2. door het plaatsen van de borden B4, B5 en B6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en door het aanbrengen van haaientanden bij de kruising van het Graaf Florisplein met de Pastorielaan de voorrang wordt geregeld. Het verkeer komend uit de Pastorielaan moet nu voorrang verlenen aan het verkeer rijdend op het Graaf Florisplein.

Tegen deze besluiten kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na heden een gemotiveerd bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders, Postbus 207, 2690 AE s-Gravenzande worden ingediend. Belanghebbenden, die een bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen tevens de President van de Arrondissementsrechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen als onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen vereist. Dit verzoek dient te worden gericht aan de President van de Arrondissementsrechtbank te s-Gravenhage, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 Den Haag.

Gedurende die termijn liggen de besluiten voor een ieder ter inzage in het stadhuis, kamer 201.

Kapvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen een kapvergunning te verlenen aan:

* De heer J. Haaring voor het kappen van een dennenboom in de achtertuin van zijn woning aan de Zeestraat 152;
* De heer C.J. van der Bunt voor het kappen van een Abeel in de achtertuin van de woning aan de Monsterseweg 52.
Over dit voornemen kan een ieder binnen vier weken na publicatie schriftelijk of mondeling zijn/ haar zienswijze kenbaar maken. De stukken liggen ter inzage in het stadhuis bij de balie van kamer 201 op de 2e etage.

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 207, 2690 AE 's-Gravenzande.

Stadsjournaal december 2001 beschikbaar

Het Stadsjournaal over de maand december 2001 is klaar. U kunt de videoband lenen bij de bibliotheek aan het Zandeveltplein. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek.

De Video- en Journaalgroep 's-Gravenzande heeft de volgende onderwerpen op de videoband vastgelegd:

* Bijzondere internationale prijs Quilten voor onze stadsgenoot Ted Storm

* Culturele Raad organiseert een declamatiewedstrijd voor de schooljeugd.

* Markant pand aan de Noordwind wordt gesloopt.
* Eerste lustrumviering van Maesemunde.

* Eerste paal voor het nieuwe De Driekleur -schoolgebouw Wilhelmina
* Muziek-workshop voor de basisscholen georganiseerd door De Glazen Stad.

* Nieuwe tuin rondom verzorgingshuis Sonnevanck.
* Intocht van Sint Nicolaas

* Laatste fase renovatie van de korenmolen aan de Naaldwijkseweg.
* Garage Beukers opent nieuw pand aan de Monsterseweg
Ken uw Stadsgenoot

In deze vaste rubriek maken wij kennis met Dirk Tholen. Meer dan 30 jaar heeft de heer Tholen met veel plezier gewerkt bij de gemeentereiniging van s-Gravenzande. In december veegde hij voor de laatste maal, samen met zijn vaste collega Martin, het Marktplein schoon.

Bouwplannen

Aangemelde bouwplannen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

P. Pronk

Dakkapel

Eikenlaan 113

Westland Materiaal B.V.

Transformatorstation

Franklinstraat naast nr 2

Aangevraagde bouwvergunningen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

P.D. Visser

Verbouwen artsenpraktijk

Obrechtlaan 169

P. Pronk

Dakkapel (voorzijde)

Eikenlaan 113

A.A.M. Tolboom

Verbouwen woonhuis

Prof. Van Arkelstraat 8

W. van Dalen

Dakkapel (voorzijde)

Ahornplein 32

Aangevraagde sloopvergunningen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

Camping Jagtveld

Koelcel

Nieuwlandsedijk 41

A. Swaneveld

Loods, werkplaats,fundatie

Galgepad 22

Verleende bouwvergunningen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

P.H.M. Bakker

2 dakkapellen

Naaldwijkseweg 245A

J.D. Krijgsman

Verbouwen woning

Noordwind 20

Van der Knaap Amarylles C.V.

Vernieuwen warenhuis

Groeneweg 3

Van der Knaap Amarylles C.V.

Bouw bedrijfsruimte

Groeneweg 3

M. Plasmans

Vergroten woning

Noordlandseweg 25

Dutchtone

Tijdelijke antennemast (1jaar)

Naaldwijkseweg 378

Telfort Mobiel

Antennemast

Naaldwijkseweg nabij 388

Verleende sloopvergunningen/meldingen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

J.H. de Jong

Sloop konijnenhok (10m² asbest)

Komkommerlaan 1

Bio Star Tuinkers B.V.

Sloop warenhuis

Maasdijk 196

Wijziging bestemming

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

J. Boers

Perceel

Maasdijk 53

Informatie over aangemelde bouwplannen en aangevraagde bouwvergunningen kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen en Milieu in het stadhuis, kamer 112. Op deze afdeling liggen ook gedurende zes weken de verleende bouwvergunningen ter inzage. Binnen deze periode kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten schriftelijk gemotiveerd bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande. In de linkerbovenhoek van de enveloppe moet de aanduiding 'bezwaarschrift Awb' zijn vermeld.

Wet milieubeheer

Actualisatievergunningen

Burgemeester en wethouders van s-Gravenzande maken bekend, dat zij actualisatie-vergunningen op grond van artikel 8.22 Wet milieubeheer hebben verleend aan de volgende bedrijven.

1. Glastuinbouwbedrijf N. Cakin, Noordlandseweg (achter) 27, actualisatie oprichtingsvergunning van 1 november 1994;
2. Glastuinbouwbedrijf Maatschap Boers Van Dam., Monsterseweg 38, actualisatie oprichtingsvergunning van 21 december 1993;
3. Glastuinbouwbedrijf Firma M. van Zanten, Parallelweg 39, actualisatie oprichtingsvergunning van 11 oktober 1994.
De beschikkingen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 7 februari 2002 gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Bouwen en Milieu in het stadhuis (kamer 112). Inzage kan iedere werkdag van 9.00 uur tot 16.00 uur en elke maandag van 9.00 uur tot 19.00 uur. Bij inzage op maandagavond dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met mevrouw W. van Wijk op telefoonnummer 43 01 84.

Degenen die bedenkingen hebben ingediend naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerp-beschikking, alsmede degenen die aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen binnen vermelde periode een beroepsschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij vóór deze datum beroep is ingediend én een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van een beroepsschrift, alsmede voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd. Voor de exacte bedragen kunt u bellen met de Raad van State (telefoon 070-4264426).

Afvalwijzer

Gemeentewerf
Fultonstraat 3.
Openingstijden: maandag van 13.00 tot 15.00 uur en iedere eerste zaterdag van de maand van 8.30 tot 11.30 uur.Informatie: 416286

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...