Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamer steunt biotechnologie

Datum nieuwsfeit: 07-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Productschap Margarine
Zoek soortgelijke berichten

Productschap Margarine


Kamer steunt biotechnologie

Na drie dagen debatteren is afgelopen dinsdag in de Tweede Kamer het debat over de Integrale beleidsnota Biotechnologie afgesloten. Van de 20 ingediende moties zijn er 15 door de Tweede Kamer aangenomen. In grote lijn staat een meerderheid van de Tweede Kamer achter de opvatting van het kabinet dat geen blokkade moet worden opgeworpen voor de verdere ontwikkeling van biotechnologische toepassingen, als nut en noodzaak daarvan duidelijk zijn en keuzevrijheid gewaarborgd is.

Verschillende moties van de Kamer hadden betrekking op het in stand houden van een ggo-vrije keten met het oog op keuzevrijheid. De Kamer verzoekt daarom het kabinet zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie alles in het werk te stellen opdat de gescheiden aanvoer van GGO-vrij en GGO-houdend veevoer kan worden verwezenlijkt. Tevens wordt de regering verzocht onderzoek te doen naar de financiële consequenties van maatregelen die nodig zijn om een adequate scheiding van GGO-vrije en GGO-houdende ketens in stand te houden. Tot slot wordt het kabinet verzocht, voor als dat onverhoopt nodig is, fiscale en andere stimulerende en/of regulerende maatregelen te ontwikkelen die zich richten op de instandhouding van een GGO-vrije keten. Minister Brinkhorst gaf tijdens de debatten aan dat keuzevrijheid een norm is voor het kabinet maar dat realisatie een taak voor de markt is. De overheid kan alleen zorgen voor een goede infrastructuur voor gewenste ketens en inspelen op de wensen van de consument o.a. door etikettering en traceerbaarheid te verzorgen. Bovendien moet men zich realiseren dat men te maken heeft met een mondiaal vraagstuk, waarbij maatregelen betrouwbaar, uitvoerbaar en haalbaar moeten zijn. De ministers van LNV en VWS hebben toegezegd een verdiepend onderzoek tot stand te brengen dat inzicht geeft in de kosten die gepaard gaan met de invoering van een traceerbaarheidssysteem dat de scheiding van ggo-vrije en ggo-houdende ketens mogelijk maakt.

Veel fracties waren van mening dat het kabinet te weinig aandacht besteedt aan de ethische toetsing van genetische modificatie. In dat kader werd een motie van de Kamer aangenomen voor het opstellen van een integraal toetsingskader voor biotechnologische ontwikkelingen.

De Tweede Kamer dringt aan op een eenduidig beleid door het kabinet. Minister Pronk diende zich dan ook te verantwoorden aan de Tweede Kamer over het afkeuren van een aantal aanvragen voor een proefveldvergunning medio 2001. De Kamer verzoekt het kabinet zoveel mogelijk transparantie te bevorderen bij het afgiftebeleid voor vergunningen. Tevens dient de betrokken minister bij verandering van het beleid voor vergunningverlening de Tweede Kamer en vergunningaanvragers hierover tijdig en adequaat te informeren. Er bestaat bij het kabinet weinig animo om de aanbeveling van de Commissie Terlouw op te volgen om grotendeels af te zien van de teelt van ggo-gewassen in Nederland. Minister Brinkhorst heeft toegezegd de Kamer dit voorjaar te informeren over beleidsmaatregelen die mogelijk en wenselijk zijn om de gevolgen van uitkruising zoveel mogelijk te beperken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie