Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Resultaat 2001 newconomy

Datum nieuwsfeit: 08-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Newconomy
Zoek soortgelijke berichten

Newconomy

Resultaat 2001 (08-02-2002)

Amsterdam, 8 februari 2001

Newconomy N.V. (Euro.NM: NEWY) maakt bekend dat het netto resultaat over het boekjaar 2001
§ 27,2 miljoen negatief is. Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2001 § 3,3 miljoen. Het aantal uitstaande aandelen is per balansdatum 31,2 miljoen. Het eigen vermogen per aandeel bedraagt § 0,10.
Tevens maakt Newconomy bekend dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) zal worden gehouden op 26 februari 2002. Naast de vaststelling van de jaarrekening 2001, zal de voogenomen participatie door Pall Mall Capital Netherlands het belangrijkste agendapunt zijn, met de daaraan gekoppelde voordracht tot de benoeming van de heer W.J.M. van den Dijssel tot bestuurder van Newconomy.

Resultaat 2001

In het verslagjaar werd door Newconomy een nettoverlies geboekt van § 27,2 miljoen (2000: § 69,4 miljoen negatief), opgebouwd uit een operationeel verlies van § 3,5 miljoen (2000: § 16,1 miljoen negatief) en een negatief resultaat op venture activiteiten van § 22,9 miljoen (2000: § 53.3 miljoen). De rentelast bedroeg § 0,8 miljoen (2000: § 0,4 miljoen).

Het operationele resultaat

In 2001 is geen van de participaties geheel of gedeeltelijk geconsolideerd. De in eerdere jaren gerapporteerde omzet had in belangrijke mate betrekking op meegeconsolideerde omzet van meerderheidsdeelnemingen. In 2001 bestond de `omzet' in belangrijke mate uit leaseopbrengsten voor een internetplatform dat door Newconomy Publishing BV was ontwikkeld. De totale omzet bedroeg § 0,2 miljoen, de totale operationele kosten § 3,7 miljoen, waardoor het operationele bedrijfsresultaat uitkwam op § 3,5 miljoen negatief.

Resultaat uit venture activiteiten

In het verslagjaar is per saldo een afwaardering doorgevoerd van § 21,9 miljoen (waarvan § 19,2 miljoen over de eerste helft van het verslagjaar). Grootste posten hierbij waren de afboekingen op verstrekt werkkapitaal aan Wish/NokNok (§ 3,3 miljoen) en het faillissement Macropolis (§ 2,7 miljoen). Bij meerdere participaties moesten substantiŽle afboekingen worden doorgevoerd omdat de preferenties die financiers bedongen bij nieuwe financieringsrondes, resulteerde in een zeer grote verwatering voor de initiŽle investeerders. De gemiddelde afwaardering per participatie bedroeg in het verslagjaar (exclusief Wish/NokNok en Macropolis) § 0,6 miljoen.
Naast de post voor afwaardering bestaat het resultaat uit venture activiteiten uit een gerealiseerd verlies van § 1,5 miljoen op de verkoop van participaties en overige baten van § 0,5 miljoen.

Het volledige jaarverslag van Newconomy is te raadplegen op de site: www.newconomy.com

Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA)

De AVA zal worden gehouden op 26 februari 2002 om 10.30 uur in het Meeting Plaza, Olympisch Stadion te Amsterdam. De agenda voor de AVA luidt als volgt:


1. Opening.

2. Behandeling van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2001.

3. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2001.
4. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid in 2001.

5. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het uitgeoefende toezicht in 2001.

6. Benoeming van accountants belast met het onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2002.

7. Toelichting op de herfinanciering van de vennootschap.

8. Benoeming van de heer W.J.M. van den Dijssel tot lid van de Raad van Bestuur en mededeling over aftreden van de heren C.J.J. van Steijn en P. Kuipers als lid van de Raad van Bestuur.

9. Bezoldiging leden van de Raad van Commissarissen.
10. Rondvraag.

11. Sluiting.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie