Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Haarlemmermeer

Datum nieuwsfeit: 08-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Haarlemmermeer
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Haarlemmermeer


* Besluiten B&W


+ 8 februari 2002

... B & W-nieuws week 6

Bestuursdienst
Omnibus 2001
Het college heeft kennis genomen van het Omnibusrapport 2001. De raadscommissie ABM ontvangt het rapport ter advisering aan het college.
Het is goed wonen in Haarlemmermeer, zowel in Hoofddorp en Nieuw-Vennep als in de kleinere kernen. Het groene en ruime woonklimaat speelt daarbij een grote rol. Goed onderhoud van dat groen vindt men heel belangrijk. Wel willen mensen meer uitgaansgelegenheden, waaronder een bioscoop en is het winkelcentrum in Hoofddorp niet aantrekkelijk om recreatief te winkelen. Over gemeentebestuur en de organisatie zijn mensen kritisch. Zo zouden politici en ambtenaren beter moeten luisteren naar de inwoners en meer betrokken moeten zijn. Dit zijn een paar conclusies uit het pas verschenen Omnibus-onderzoek. Daarin zijn de meningen van inwoners van de gemeente onderzocht over vrije tijd, openbare ruimte, wonen en voorzieningen, winkelen in Hoofddorp Centrum, relaties tussen inwoners en bestuur en ICT.

In tegenstelling tot andere jaren is dit keer niet met een enquête gewerkt. In plaats daarvan zijn groepen inwoners uitgenodigd om een avond over een bepaald thema te komen praten. In totaal hebben zo'n 115 mensen aan deze gesprekken deelgenomen.
Deze werkwijze maakt het mogelijk dieper op opvattingen en ideeën in te gaan. Met sommige uitkomsten is de gemeente al aan de slag. Zo wordt het Hoofddorpse winkelcentrum aangepakt en wordt bekeken wat een goede plek voor een bioscoop is. Andere uitkomsten krijgen de komende maanden aandacht. De gemeente verandert bijvoorbeeld haar beleid ten aanzien van vrije tijd en de onderzoeksuitkomsten krijgen daarin een plaats. Verder bekijkt de gemeenteraad mede naar aanleiding van de resultaten op welke manieren de relaties tussen de gemeente en de inwoners te verbeteren zijn. De gemeentekrant besteedt de komende tijd aandacht aan de resultaten en vervolgacties van de omnibus.

Dualisering
De raad zal vanaf 14 maart in nieuwe samenstelling en nieuwe werkwijze van start gaan. Dit betekent de werkwijze van het gemeentebestuur aanpassen aan de Wet Dualisering Gemeentebestuur en besluiten nemen over de nieuwe mogelijkheden voor ondersteuning van de raad. De werkgroep dualisering (bestaande uit de burgemeester en vier fractievoorzitters) heeft enkele producten voor deze nieuwe werkwijze opgesteld en aan de hand daarvan een aantal raadsvoorstellen voorbereid. Het college stelt de raad voor om in haar vergadering van 14 maart deze voorstellen vast te stellen. Het gaat hierbij om:

* het reglement van orde voor de raadsvergaderingen waarbij het recht van interpellatie, de griffier en de rol van wethouders als gasten van de raad nieuw is,

* een geactualiseerde verordening op de raadscommissies waarbij raadscommissies niet langer adviesorgaan zijn voor het college maar de besluitvorming van de raad voorbereiden en verder het aantal fractie-assistenten wordt teruggebracht tot één per fractie,

* een geactualiseerd delegatiebesluit 2002, waarin de nieuwe taakverdeling tussen college en raad tot uitdrukking komt.

Het college heeft kennis genomen van de stand van zaken rond het instellen van een raadsgriffie en de werving van een griffier. Een uitgewerkt functieprofiel wordt op 14 maart aan de raad voorgesteld. De raadscommissie ABM behandelt de onderwerpen ter advisering aan de raad.

Het college heeft besloten de vrijdagen 10 mei en 27 december 2002 als verplichte vrije dagen aan te wijzen. De gemeentelijke organisatie is dan gesloten.

Het college stelt de raad voor het Bijlagenboek bij de Meerjarenbeleidsbegroting 2002-2005 en de tweede wijziging van de begroting 2002 vast te stellen. De raadscommissie ABM ontvangt het voorstel ter advisering aan de raad.

Brandweer
Het college heeft kennis genomen van het eindrapport 'Periodieke Bedrijfsdoorlichting Brandweer Haarlemmermeer' en het 'implementatieplan verbeterpunten'. Bij de doorlichting is gebruik gemaakt van een inmiddels beproefd model, waarin zes aspecten worden beoordeeld: organisatie en aansturing, personeelsmanagement, beleidsproces, bedrijfsprocessen, financieel proces en kwaliteitszorg.

De bedrijfsdoorlichting of audit is allereerst een instrument om processen door te lichten, vooral gericht op procesverbetering om in de toekomst beter te kunnen sturen. Het gaat dan om vragen als: welke processen en procedures zijn beschreven, wordt er in de praktijk naar gewerkt, en zijn de processen doelmatig en doeltreffend? Dit heeft een lijst sterke en zwakke punten opgeleverd, die uiteindelijk vertaald zijn in vijf, concrete verbeterpunten die de Brandweer voor de korte termijn (2002 en begin 2003) het meest urgent acht. Het gaat dan om:
1. Het vaststellen van een toekomstvisie Brandweer De toekomstvisie vormt het kader waarlangs de Brandweer de komende jaren haar activiteiten zal uitvoeren. Deze richt zich onder meer op vrijwilligheid nu en in de toekomst, de ontwikkelingen op Schiphol en de inzet op preventie en handhaving.
2. Het ontwikkelen van de aansturing van de Brandweer Voor een duidelijke en transparante aansturing van de dienst zijn goed ontwikkelde plannen nodig, zoals een sturingsvisie, personeelsbeleidsplan, automatiseringsplan en samenwerkingsovereenkomsten met DOW en FAD.
3. Het communiceren over toekomstvisie en wijze van aansturing De toekomstvisie en wijze van aansturing zijn van groot belang. Daarom is een overall in- en extern communicatieplan voor de Brandweer noodzakelijk.

4. Het realiseren van werkplannen
Een van de concrete uitwerkingen van punt 2 is het maken van werkplannen voor de sectoren. Hierin zijn de activiteiten per sector voor de komende jaren op gestructureerde wijze vastgelegd.
5. Het beschrijven van (risicovolle) werkprocessen Een tweede belangrijke, concrete uitwerking van punt 2 is het beschrijven van de meest risicovolle (financiële, juridische en politieke) werkprocessen. Dit vormt een van de waarborgen voor het rechtmatig en doelmatig handelen van de Brandweer.

Elk kwartaal rapporteert de Brandweer aan het college over de ontwikkeling, voortgang en uitvoering van de verbeterpunten. Voor de begeleiding en uitvoering vraagt zij externe ondersteuning, alsook ondersteuning van de afdeling Communicatie. De Brandweer is de eerste dienst (van de zes) die de audit heeft afgerond. Elke dienst van de gemeente wordt eens in de vier jaar doorgelicht. De raadscommissie ABM ontvangt de nota en het implementatieplan ter kennisname.

Ruimte, Wonen en Economie
Het college heeft een aanpassing in de Regeling voor het toewijzen van kavels voor individuele woningbouw vastgesteld. In de regeling is in 1978 een bepaling opgenomen dat diegene die al eerder een kavel aangekocht hebben niet binnen een termijn van 3 jaar weer in aanmerking kunnen komen voor een bouwkavel. In 1994 is de termijn gewijzigd in 6 jaar. Nu de inschrijving voor bouwkavels in Floriande start doet zich de vraag voor of deze bepaling nog steeds van kracht is c.q. zou moeten zijn. De 6-jaars bepaling is destijds in de regeling opgenomen omdat het aanbod van kavels lagers was dan de vraag. Inmiddels is door onder andere stijging van het prijsniveau de verhouding tussen het uiteindelijk aantal geïnteresseerden en het aanbod niet meer zo scheef. Reden voor het college om de 6-jaarsbepaling te laten vervallen.

Welzijn, Onderwijs en Cultuur
Het college heeft kennis genomen van de jaarrekening en het jaarverslag 2000 van Stichting De Meerse, centrum voor kunst en cultuur. Het college stelt de subsidie definitief vast op ¤ 2.471.967,72. De raadscommissie WOC ontvangt de rekening en het verslag ter kennisname.

Het college heeft besloten een subsidie van ¤ 3.516,80 toe te kennen aan kunstenaar B. Nieuwenhuysen voor de promotie van zijn werk.

Openbare Werken
Het college verleent haar medewerking aan de planontwikkeling van de locatie hoek Venneperweg/ Beinsdorpstraat in Nieuw-Vennep (14 tot 16 woningen) en de locatie Venneperweg in Beinsdorp (20 woningen).

Het college heeft besloten om percelen grond met een oppervlakte van 5077 m² in Lisserbroek te verkopen aan Timpaan Zuid voor 25 grondgebonden koopwoningen voor een grondprijs van ¤ 2.823.390,00 en voor 16 koopappartementen voor een grondprijs van ¤ 1.479.820,76.

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...