Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Calamiteitenbestrijding in Limburg kan worden verbeterd

Datum nieuwsfeit: 08-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Limburg
Zoek soortgelijke berichten

Provincie Limburg

Voorbereiding op calamiteitenbestrijding in Limburg kan worden

verbeterd
VOORBEREIDING OP CALAMITEITENBESTRIJDING IN LIMBURG KAN WORDEN VERBETERD.

Met het gereedkomen van een uitvoerig onderzoek, uitgevoerd door bureau AVIV uit Enschede, hebben de Limburgse overheden en hulpverleningsdiensten thans een gedetailleerd beeld van de veiligheidssituatie in Limburg. Het rapport, met de titel 'Risico's in Limburg, weten waar het over gaat', bevat vele waardevolle aanbevelingen om deze situatie te verbeteren en om beter voorbereid te zijn op eventuele calamiteiten. Het rapport gaat met name over risico's die verbonden zijn aan het grootschalig gebruik in bedrijven en transport (weg, rail, binnenvaart en pijpleiding) van gevaarlijke stoffen.

Het provinciaal bestuur wilde snel na 'Enschede' een actueel beeld hebben van risicovolle situaties in Limburg. Er waren toen uitsluitend gegevens uit 1995 beschikbaar. De provincie Limburg heeft al eerder soortgelijke onderzoeken laten uitvoeren. Het eerste onderzoek vond plaats in 1989 en het tweede in 1995. Tussendoor zijn nog projecten uitgevoerd, waarbij de risico's van transportactiviteiten en de routering van gevaarlijke stoffen in kaart zijn gebracht en waarbij de eerste risicokaart van Nederland is gemaakt.

In september 2000 werd samen met de Regionale Brandweren Zuid-Limburg en Noord- en Midden-Limburg, opdracht gegeven tot een nieuw, omvangrijker en zorgvuldiger risico-onderzoek. De basisinformatie voor de uitgevoerde analyses is verkregen uit de openbare milieuvergunningendossiers bij de gemeenten en de provincie Limburg. Voor het onderdeel bedrijven, zijn analyses uitgevoerd die betrekking hebben op de voorbereiding op de rampbestrijding en naar het informatiegehalte van de milieuvergunningendossiers. De resultaten van het onderzoek moesten bruikbaar zijn voor alle partners in de vergunningverlening, handhaving en rampenbestrijding. Met het totale onderzoek was een bedrag van bijna 300.000,-- gemoeid. In samenspraak met de gemeenten en de hulpverleningsdiensten zal de Commissaris van de Koningin de uitvoering van de vele aanbevelingen coördineren en monitoren.

Op basis van aard en hoeveelheid van de in de
milieuvergunningendossiers genoemde gevaarlijke stoffen, is nagegaan welk mogelijk effect zich als gevolg van een ongewenste gebeurtenis zou kunnen voordoen in de omgeving van het betreffende bedrijf. Vervolgens is bezien hoeveel personen in de omgeving van het bedrijf aan dit effect kunnen worden blootgesteld en wat de acute gezondheidseffecten als gevolg hiervan kunnen zijn. Het onderzoeksresultaat bevat op grond hiervan aanbevelingen aan de gemeenten en hulpverleningsdiensten voor hun voorbereiding op de rampenbestrijding.

1000 bedrijven
Uit het onderzoek komen meer dan 1000 risicorelevante bedrijven naar voren. Dit zijn bedrijven waar gemeenten of provincie het bevoegd gezag zijn voor de verlening van een milieuvergunning. Voor circa 35 van deze bedrijven wordt de meest vergaande vorm van voorbereiding op de rampenbestrijding geadviseerd, namelijk een rampbestrijdingsplan (het gaat om ca. 23 LPG-stations en een twaalftal andere bedrijven met bijvoorbeeld een koelinstallatie met ammoniak). Deze plannen zijn niet in alle gevallen gereed.
De overige bedrijven worden gezien als minder risicovol, maar zijn wel relevant voor de veiligheidszorg van gemeenten en hulpverleningsdiensten. Daarvoor worden circa 100 zogenaamde multidisciplinaire coördinatieplannen (plannen waarin brandweer, politie en geneeskundige hulpverlening samenwerken) aanbevolen. Voor circa 900 bedrijven beveelt AVIV aan daarvoor door de brandweer aanvalsplannen te laten maken.

Meer bedrijven moeten veiligheidsrapporten maken Uit de informatie in de vergunningendossiers blijkt verder dat acht bedrijven, waarvan dat nog niet bekend was, vallen onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999 (BRZO). Het BRZO geeft aan dat die bedrijven een beleid moeten formuleren waarin is aangegeven hoe zij zware ongevallen zoveel als mogelijk trachten te voorkomen. Een beperkte gedeelte van deze bedrijven moet een zgn. veiligheidsrapport opstellen waarin de externe veiligheidsrisico's moeten zijn berekend, bovendien moeten deze bedrijven aangeven wat zij gedaan hebben om de risico's te beperken. Ook moet het veiligheidsrapport scenario's bevatten die de gemeente kan gebruiken voor haar voorbereiding op de rampenbestrijding.
Bij 15 bedrijven wordt vermoed dat deze eveneens vallen onder het BRZO. Daarvoor moet nog nader onderzoek plaatsvinden.

Risico's van transport
De risico's van transportactiviteiten zijn in kaart gebracht en berekend. Dit leidt tot de conclusie dat nergens in Limburg, bij transport over de weg, het spoor en binnenwateren, normen worden overschreden. Daarnaast worden aan gemeenten routes voor vervoer van gevaarlijke stoffen geadviseerd. Bijna alle gemeenten hebben te maken met het transport van gevaarlijke stoffen. Het ligt daarom voor de hand dat de gemeenten in regionaal verband komen tot een onderling afgestemd extern veiligheidsbeleid.

Informatiegehalte gemeentelijke en provinciale vergunningen AVIV constateert dat vergunningendossiers, net zoals elders in Nederland, niet in alle gevallen voldoende informatie bevatten om een goed beeld te krijgen van de risico's voor de directe omgeving. Geconcludeerd wordt dat voor opslagen van gevaarlijke stoffen in emballage in het vergunningendossier vaak de informatie ontbreekt op grond waarvan de aan te houden afstanden tot bijvoorbeeld woningen kunnen worden afgeleid. Dit geldt ook voor circa tweederde van de bedrijven met een ammoniakkoelinstallatie. Het ontbreken van deze informatie betekent overigens geensziens, dat in deze gevallen sprake is van onveilige situaties.

Voorbereiding op rampsituaties
In zijn algemeenheid komt uit het onderzoek naar voren dat 1 op de 5 Limburgers blootgesteld kan worden aan het effect van een ongewenste gebeurtenis in een bedrijf. Hierbij wordt opgemerkt dat bedrijven in het overgrote deel van de gevallen voldoen aan alle milieuvoorschriften. Dat desalniettemin burgers te maken kunnen krijgen met de effecten van een incident, heeft te maken met het feit dat de kans op zo'n gebeurtenis nooit nul is. Dat is de reden dat gemeenten en hulpverleningsdiensten zich op een georganiseerde wijze op aard en inhoud van de rampenbestrijding moeten voorbereiden.

Buitenland
Als zich bij een calamiteit grensoverschrijdende effecten kunnen voordoen, moeten gegevens met het buitenland worden uitgewisseld. De resultaten van dit onderzoek kunnen daar mede voor worden gebruikt. Op dit moment al worden gegevens omtrent risicovolle bedrijven binnen een afstand van 15 km. van de landsgrenzen geïnventariseerd

Aanvullen informatie in vergunningen
Zowel provincie als gemeenten zullen, elk vanuit hun eigen bevoegdheid, de informatie in vergunningen moeten aanvullen. Daarna kunnen eventuele noodzakelijke aanvullende risicobeoordelingen of andere vervolgacties plaatsvinden. Daarnaast zal de Provincie het initiatief nemen tot het opstellen van een handleiding vergunningen voor gemeenten.

Prioriteit in de handhaving
De Rijksoverheid heeft voor 2002 ook vanuit handhavingsoptiek aan het thema externe veiligheid prioriteit gegeven. In dit kader zullen in de loop van dit jaar gerichte handhavingsacties worden uitgevoerd. Deze acties zullen zich met name richten op de in het AVIV-onderzoek genoemde bedrijfscategorieën.

De digitale risicokaart
Het is de bedoeling de resultaten van het onderzoek, in de vorm van een digitale risicokaart, op het internet te plaatsen. Zo kunnen burgers en betrokken instanties op een overzichtelijke en interactieve manier informatie verkrijgen over de risico's in hun omgeving. Daar komt bij dat het opstellen van risicokaarten door gemeenten in de loop van 2003 verplicht zal worden.

7-2-2002 16:55

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...