Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verbeteren van het aanbestedingsproces bij bouwprojecten

Datum nieuwsfeit: 09-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Centrum voor Kennis Communicatie
Zoek soortgelijke berichten
Centrum voor Kennis Communicatie (BR>

VERBETEREN VAN HET AANBESTEDINGSPROCES BIJ BOUWPROJECTEN

Dinsdag 19 februari 2002
't Spant te Bussum
logo0012-kl.jpg (4947 bytes)

---


* Beoordelen van integriteit van aannemers
* Instrumenten bij fraude- en corruptiebestrijding in de bouw
* Een voorstel voor een nieuw aanbestedingsmodel belicht
Uw dagvoorzitter:
Prof.mr. W.G.Ph.E. Wedekind
Hoogleraar aanbestedingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en Of Counsel bij Landwell, advocaten en notarissen te Amsterdam

Voor dit congres zijn 4 punten van de Nederlandse Orde van Advocaten te behalen.

---

Het aanbesteden van bouwprojecten
De laatste tijd is het aanbestedingsproces bij bouwprojecten veelvuldig in het nieuws geweest. Er wordt gesproken over schaduwboekhoudingen, illegale prijsafspraken, de staat voor honderden miljoenen opgelicht en corrupte ambtenaren. De zaak heeft zich ontwikkeld tot een heuse affaire die 'bouwfraude' is gaan heten. Een parlementaire enquete is gestart en de tijd is nu aangebroken om het proces van aanbesteding van bouwprojecten eens onder de loep te nemen en concrete oplossingen te zoeken. De problematiek van de overheidsopdrachten heeft in de laatste jaren al veel aandacht gekregen op verschillende niveaus, maar wat zijn nu eigenlijk de mogelijkheden waar álle partijen tevreden mee kunnen zijn?

Instrumenten bij corruptiebestrijding
Het wetsontwerp BIBOB (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) werd eind 1999 ingediend bij de Tweede Kamer, waarbij het onderzoeken van de integriteit van (rechts-)personen centraal staat. Het gaat dus om het zoeken naar aanwijzingen voor het bestaan van - risico's voor - criminaliteit in bepaalde maatschappelijke sectoren. Een dergelijk onderzoek kan uitmonden in een advies dat erop is gericht besluitvorming door de overheid met integere partijen te bevorderen.
De gemeente Amsterdam is al jaren aan de slag met de bestrijding van de verwevenheid van de georganiseerde criminaliteit met de bouwsector. Het bureau SBA (Screenings- en Bewakingsaanpak) screent ondernemingen op financieel economische stabiliteit en integriteit voordat zij in aanmerking komen voor een opdracht ten gevolge van een (Europese) aanbesteding. Er moet aan veel voorwaarden worden voldaan voordat een screening kan plaatsvinden en voordat er bewakingsactiviteiten in een contract kunnen worden opgenomen. Het SBA brengt uiteindelijk een advies uit aan de verantwoordelijke bestuurder en de aanbestedende dienst.

Voorstel voor nieuw aanbestedingsmodel
Met name grote infrastructurele bouwprojecten staan op dit moment negatief in het nieuws. Er verwezenlijken zich tal van kostbare risico's waarmee geen rekening is gehouden tijdens de contracteerfase. Dat leidt tot aanzienlijke kostenoverschrijdingen, juridisering van het realisatieproces en negatieve politieke aandacht. Oorzaak van deze problemen is de bestaande aanbestedingsmethodiek. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat met een andere manier van aanbesteden risico's in een veel eerder stadium dan nu vaak het geval is, aan het licht kunnen worden gebracht. Die nieuwe aanbestedingsmethode gaat tevens uit van de premisse dat aannemers zelf in hun aanbieding een risicoverdeling opnemen. Het nieuwe aanbestedingsmodel bevat voldoende prikkels om de aannemer 'scherp' te houden en biedt zowel aanbesteders als aannemers een aantal voordelen ten opzichte van de huidige situatie. Indirect draagt het nieuwe model ertoe bij dat problemen worden voorkomen en opgelost in de verticale verhouding tussen aanbesteder en aannemers. Eventuele horizontale bouwkartels tussen aannemers onderling worden daarmee voorkomen.

Het congres
Tijdens het congres staat het aanbestedingsproces bij bouwprojecten centraal. In het ochtendprogramma zal worden ingegaan op het wetsontwerp BIBOB, de aanpak van de screening van georganiseerde criminaliteit bij aanbestedingen in de gemeente Amsterdam en de visie van het College Bescherming Persoonsgegevens met betrekking tot de in acht te nemen spelregels bij het doorlichten van potentiele zakenpartners. In het middagprogramma komt een nieuwe methode van aanbesteden aan de orde alsook de visie vanuit de bouwwereld.

Voor wie is het congres van belang?

* Advocaten;

* Leden van de Rechterlijke Macht;

* Directeuren, bedrijfsjuristen en juridisch adviseurs van bouwbedrijven, projectontwikkelaars, adviesbureaus in de bouw, architecten- en ingenieursbureaus;

* Hoofden inkoop en aanbesteding, hoofden juridische zaken en (juridische) beleidsmedewerkers van de afdelingen bouwzaken, bouw- en woningtoezicht, ruimtelijke ordening, stedenbouw en volkshuisvesting, van ministeries, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat en waterschappen.

---

PROGRAMMA
9.30 Ontvangst en registratie deelnemers

10.00 Opening door de dagvoorzitter
Prof.mr. W.G.Ph.E. Wedekind, hoogleraar aanbestedingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en Of Counsel bij Landwell, advocaten en notarissen te Amsterdam

10.15 Het wetsontwerp BIBOB (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) belicht
Mr. P.P. Reimer, plv. juridisch adviseur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

* Uitleg van het wetsontwerp in grote lijnen
* BIBOB in Europa: artikel 46 van het wetgevend pakket
* Criminaliteitsbestrijding bij aanbestedingen
10.55 Koffie-/theepauze

11.15 De aanpak van de georganiseerde criminaliteit bij (Europese) aanbestedingen in Amsterdam
L. van der Wielen, Manager Bureau Screenings- en Bewakingsaanpak (SBA) te Amsterdam

* Stand van zaken

* Wat is de taak van het bureau Screenings- en Bewakingsaanpak (SBA)
11.55 Screening op betrouwbaarheid van (integere) zakenpartners Mr. J. de Zeeuw, senior juridisch beleidsmedewerker, College Bescherming Persoonsgegevens

* (On)mogelijkheden tot het doorlichten van toekomstige relaties
* Privacyregels bij de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van een integere aanpak van de georganiseerde criminaliteit
* Rechtswaarborgen van de betrokkenen

12.35 Mogelijkheid tot het stellen van vragen en discussie

13.00 Lunch

14.15 Efficiënter aanbesteden van infrastructurele projecten Mr.dr. C.E.C. Jansen, universitair hoofddocent privaatrecht en Centrum voor Aansprakelijkheidsrecht, KU Brabant, alsmede part-time bedrijfsjurist Koninklijke Volker Wessels Stevin N.V.
* Informatiegebreken op het moment van contracteren als oorzaak van de huidige problemen (kostenoverschrijdingen, claims, ongeoorloofde afspraken)

* Ideaalmodel voor een efficiëntere manier van aanbesteden
* Positieve prikkels voor bouwers, voordelen voor aanbesteders
14.55 Kofie-/theepauze

15.15 Visie van de AVBB
E. Brinkman, voorzitter Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB)
* Wat is het optimale proces voor openbare aanbestedingen bij grote bouwprojecten?

15.55 Mogelijkheid tot het stellen van vragen en discussie

16.30 Afsluiting van het seminar en uitnodiging voor de borrel
---

Datum en plaats
Dinsdag 19 februari 2002 in 't Spant te Bussum.

Aanmelding
U kunt zich aanmelden door het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier in te vullen en te e-mailen. Twee weken voor aanvang van het congres ontvangt u van ons een bewijs van inschrijving en een routebeschrijving.

Kosten
De kosten voor deelname aan dit congres bedragen EUR. 450,- (Hfl. 991,67) excl. BTW per persoon. Bij deze prijs zijn koffie/thee, lunch en uitgebreide congresdocumentatie inbegrepen.

Verhinderd?
Als u zich reeds heeft ingeschreven en u bent door omstandigheden alsnog verhinderd, dan is uw eventuele vervanger van harte welkom. Indien u uw inschrijving wilt annuleren dient u rekening te houden met de volgende regelingen: U kunt tot 2 weken voor de datum van plaatsvinden van het congres annuleren. Annulering dient per aangetekend schrijven te geschieden. Bij annulering tot 2 weken voor de datum van plaatsvinden van het congres, berekenen wij u 50,- (Hfl. 110,20) excl. BTW aan administratiekosten. Bij latere annulering bent u echter het volledige bedrag verschuldigd. De documentatie wordt u dan automatisch toegezonden.

Voor meer informatie:
Aukje Bovend'eerdt
Postbus 984
5600 AZ Eindhoven
Telefoon 040-212 94 99
Fax 040-212 94 07
E-mail aukje@ckc-seminars.nl

---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...

GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening
GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening BRUSSEL -(BUSINESS WIRE)- De GSMA maakt zich ernstige zorgen om de herziene...