Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

ABU overhandigt flexparagraaf aan SER voorzitter Wijffels

Datum nieuwsfeit: 12-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

ABU

ABU overhandigt flexparagraaf aan SER voorzitter Wijffels

Vandaag neemt de heer dr. H.H.F. Wijffels het rapport Beheersing van ziekteverzuim en WAO-instroom in de uitzendbranche van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) in ontvangst. Dit rapport bevat voorstellen voor de aanpak van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid onder flexwerkers en sluit aan op het SER-advies over de WAO. Voorgesteld wordt om in de Ziektewet een referte-eis en een premieverevening in te voeren. Tevens komt een andere organisatie van de verzuimbegeleiding aan de orde.

Het rapport Beheersing van ziekteverzuim en WAO-instroom in de uitzendbranche is tot stand gekomen onder leiding van oud-Lisv-voorzitter J.F. Buurmeijer en borduurt voort op de voorstellen van Commissie Donner. Dit betekent dat - conform de Donner-adviezen - alleen volledig en duurzaam arbeidsongeschikten recht hebben op de WAO, de Pemba wordt afgeschaft en een referte-eis wordt ingevoerd voor toegang tot de Ziektewet. De ABU voegt daar het voorstel aan toe een deel van de Ziektewetpremies te verevenen.

Verder stelt de ABU voor om binnen het UWV Gak een aparte organisatie op te richten voor de begeleiding van uitzendkrachten. Reden daarvan is dat het UWV Gak de verantwoordelijkheid als werkgever en arbodienst overneemt bij ziekte. De uitzendbranche wil in samenwerking met het
UWV Gak een rol spelen bij de herplaatsing van deze groepen.

De voorstellen van de ABU hebben mede tot doel de maatschappelijke functie van de uitzendbranche te waarborgen. Jaarlijks vinden circa 150.000 mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt via de branche werk, onder wie WAO.ers, langdurig werklozen, allochtonen en ouderen. Hoe meer kwetsbaren de branche echter bemiddelt, hoe duurder zij wordt door het hogere risico dat zij loopt. Ook komt het overgrote deel van de instroom in de uitzendbranche uit de overige sectoren waardoor de uitzendbranche te zwaar belast wordt

Met de voorstellen vult de ABU het flexgedeelte van het SER-advies in. Op dit moment bevat het SER-advies geen voorstellen voor flexwerkers.

Voor de redactie
De ABU presenteert de pers het rapport hedenochtend om 12.00 uur in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag, Lange Poten 10. Vanaf 11.30 uur bent u van harte welkom.

De ABU vertegenwoordigt de belangen van ruim 250 uitzendondernemingen, met in totaal meer dan 2.600 vestigingen in Nederland. Dat is ruim 90 procent van de uitzendmarkt. De leden van de ABU zijn gehouden aan de CAO voor Uitzendkrachten 1999-2003, die geldt voor circa 800.000 werknemers.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met mevrouw drs. E.I. de Gelder, telefoon: 020 - 658 01 01/06 - 53 64 13 21.

12 feb 02 10:50

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie