Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rapport over archeologie in Seggelant verschenen

Datum nieuwsfeit: 12-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Brielle
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Brielle


Rapport over archeologie in Seggelant verschenen

12-02-2002

In opdracht van de gemeente Brielle heeft het Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken Rotterdam (BOOR) op het bedrijventerrein Seggelant een groot deel van een nederzettingsterrein opgegraven. Kort geleden is het rapport over het onderzoek beschikbaar gekomen (BOORrapporten 81).
Het rapport ligt ter inzage in het stadskantoor en in de bibliotheek in het Arsenaal.

In totaal zijn de resten van minimaal drie boerderijen en een bijgebouw aangetroffen. De nederzetting heeft bestaan van ongeveer 25 voor het begin van de jaartelling tot ongeveer 200 na Christus. De gebouwen waren opgetrokken uit houten palen en vlechtwanden. Voor het bouwhout zijn vooral els, es en wilg gebruikt en in mindere mate eik en hazelaar. Alle houtsoorten kwamen in de omgeving voor. De daken zullen met riet gedekt zijn geweest, maar daar is natuurlijk niets van teruggevonden. In totaal waren de boerderijen ongeveer 6 m breed. De precieze lengte is nog niet vast te stellen, maar kan gemakkelijk 20 tot 25 m bedragen.

De nederzetting lag op een hoger deel van een uitgestrekt en zeer open veenlandschap. In de nabijheid lagen kwelders, waar het vee graasde. De veestapel bestond uit koeien, schapen, geiten en paarden. In het afval van de nederzetting is gerst en tarwe teruggevonden, maar het is niet met zekerheid vast te stellen of deze cultuurgewassen ook ter plaatse zijn verbouwd.

De bewoners van de boerderijen waren gewone boeren, mensen die deel uitmaakten van de locale, inheemse bevolking. Vanzelfsprekend was er contact met het Romeinse gezag en met Romeinse handelaren in het Maasmondgebied. Het blijkt bijvoorbeeld uit het aardewerk, waarvan ongeveer de helft bestond uit soms fraai gemaakt Romeins importaardewerk. De andere helft van het eet-, drink- en kookgerei was van locale oorsprong. Een aparte vondst was een fragment van een houten kammetje.

Een deel van de nederzetting ligt nog onaangeroerd in de bodem. Pas wanneer Seggelant verder wordt ontwikkeld zal ook dit deel door de archeologen worden onderzocht.

Tijdens het graven van een waterpartij aan de westzijde van 'Seggelant' zijn in 2001 bij toeval vondsten tevoorschijn gekomen uit de Late IJzertijd, circa 200 - 100 voor Christus. Het gaat om aardewerk, houten palen en mest; onmiskenbaar overblijfselen van een boerderij . De vondsten zijn ontdekt door Cees Herweijer uit Brielle en verder ter plaatse gedocumenteerd door BOOR. Voorts zijn er aanwijzingen gevonden voor veenwinning, die mogelijk dateert uit de periode Romeinse Tijd - 11e/12e eeuw.

In In 2001 is het rapport verschenen van BOOR over een onderzoek van een nederzetting
uit de Romeinse Tijd (BOORrapporten 64). Van de nederzetting is alleen het deel
onderzocht dat gelegen is in het tracé van een rioolsysteem. Het beperkte onderzoek bracht een deel van een boerderij uit 70 - 150 na Christus aan
het daglicht. De wanden van de boerderij bestonden uit houten palen met vlechtwerk
eromheen. De boerderij was ongeveer 5,5 m breed. De lengte was in de smalle
rioolsleuf niet vast te stellen.
Opvallende vondsten waren, naast veel aardewerk, een mantelspeld van brons en een
platte slijpsteen.
Het BOORrapport 64 ligt ook ter inzage in het stadskantoor en de bibliotheek.

terug naar de vorige pagina

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie