Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tom Kok kwartiermaker vormgevingsbeleid

Datum nieuwsfeit: 13-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Vindplaats 3
Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

MINOCW:Tom Kok kwartiermaker vormgevingsbeleid

13 februari 2002

Persbericht 009

TOM KOK KWARTIERMAKER VORMGEVINGSBELEID

Staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur) heeft de heer Tom Kok benoemd tot kwartiermaker (organisator) van het nieuwe vormgevingsbeleid. Hij krijgt de opdracht om een platform op te richten om de Nederlandse vormgevingssector te versterken en te verbreden. Het platform zal een brugfunctie vervullen tussen overheden, bedrijfsleven en de vormgevingssector, waardoor deze sector beter aansluit op de culturele, maatschappelijke en economische behoefte van de Nederlandse samenleving. Met deze benoeming voert Van der Ploeg de belangrijkste aanbeveling uit van de Tijdelijke Adviescommissie Vormgeving, die in september 2001 adviseerde over een nieuw vormgevingsbeleid.

De algemene doelstelling van het herziene vormgevingsbeleid luidt: .de realisatie van het economische, maatschappelijke en cultureel potentieel van design in Nederland.. Dit betekent dat het zwaartepunt in het vormgevingsbeleid wordt verlegd van aanbod van kwalitatief hoogwaardige designproducten naar vraaggestuurd ontwerpen. Van der Ploeg beoogt met dit nieuwe beleid vier doelen: de versterking van de regie bij de overheid en het veld, de verbetering van de aansluiting van de praktijk op productie- en distributiekanalen, de versterking van de infrastructuur op strategische onderdelen en behoud, ontsluiting en onderbrengen van het Nederlands cultureel erfgoed en bevordering van de bijbehorende kennis.

Tom Kok (44) was van 1996 tot 1999 partijvoorzitter van D66. Hij is directeur van de nieuwe media onderneming CoolCapital in Amsterdam, van waaruit hij onder andere voor de overheid als het bedrijfsleven projecten begeleidt en adviseert. Daarvoor was Kok directeur strategie van de Achmea groep en directievoorzitter van FBTO.

Opdracht
Volgens de opdracht moet het platform een dynamische, flexibele organisatievorm krijgen die past bij de netwerkstructuur van de sector. Belangrijkste taak van het platform is de zorg voor coördinatie, profilering en regie binnen deze netwerkstructuur. Het platform zal als bemiddelaar, aanjager en stimulator actief projecten starten en belangrijke initiatieven in het veld meefinancieren. Voor deze taak zal Kok een activiteitenbudget inrichten, waarmee kansrijke projecten gestimuleerd kunnen worden. De administratieve en communicatieve ondersteuning en het beheren van het activiteitenbudget komen te liggen bij een nieuw op te richten kleinschalig bureau. Voor de opzet van het nieuwe vormgevingsbeleid is vanaf 2002 jaarlijks 1,4 miljoen euro beschikbaar.

Adviescommissie Vormgeving
Na een advies van de Raad voor Cultuur over het Vormgevingsinstituut heeft Van der Ploeg in november 2000 een Tijdelijke Adviescommissie Vormgeving, onder voorzitterschap van Jules den Vijver, ingesteld. Deze commissie deed in september 2001 haar aanbevelingen over een herzien vormgevingsbeleid. De belangrijkste aanbeveling was dat er een Nederlands Design Platform moest worden ingesteld om de vormgevingssector te versterken. Het vormgevingsbeleid moest meer aansluiten om de vraag vanuit het publiek en bedrijfsleven. De staatssecretaris deelde de analyse van de commissie en zegde toe het voorstel voor een Design Platvorm verder te laten uitwerken door een kwartiermaker.

Noot voor de redactie,

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie