Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitwerking duaal bestuur in Amersfoort krijgt vorm

Datum nieuwsfeit: 14-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Gemeente Amersfoort
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Amersfoort

Uitwerking duaal bestuur in Amersfoort krijgt vorm

datum: 12 februari 2002

In Amersfoort krijgt de vertaling van de Wet dualisering gemeentebestuur in hoog tempo vorm. De wet treedt naar verwachting op 7 maart aanstaande -de dag na de gemeenteraadsverkiezingen- in werking. De voorbereidingen zijn ter hand genomen door de fractievoorzitters van de huidige gemeenteraad. In raadsconferenties en besprekingen in de raadscommissie algemeen bestuurlijke zaken is gezocht naar een uitwerking van de wet die past bij de Amersfoortse bestuurscultuur. Een ambtelijke projectgroep dualisering ondersteunt het proces.
De nieuwe gemeenteraad zal naar verwachting op 14 maart aanstaande verordeningen, reglementen en instructies vaststellen waarin het duale bestel wordt verankerd.

Hoofdlijnen
Enkele hoofdlijnen van het duale bestel naar Amersfoorts model:
1. De raad stelt regels op, geeft kaders aan en controleert. De raad onderhoudt contacten in de stad en kan de verantwoordelijkheid nemen voor een interactief beleidsproces. Belangrijk document dat de richting van het besturen bepaalt, wordt de Raadsopdracht 2002-2006.
2. Het college van B en W richt zich op het besturen: de Raadsopdracht geeft aan welke bestuurlijke opdrachten het college krijgt. Wethouders maken in de nieuwe situatie geen deel meer uit van de gemeenteraad. Het voorzitterschap van de raadscommissies gaat naar raadsleden.
3. De gemeenteraad krijgt een kleine, slagvaardige griffie voor de directe ondersteuning.

4. Er komen drie raadscommissies: Commissie van de Toekomst, Commissie van het Dagelijks leven en Commissie Burger en Bestuur. De voorzitters van deze commissies gaan samen met de burgemeester het presidium van de gemeenteraad vormen. Ook is het de bedoeling dat er een Rekenkamercommissie wordt ingesteld.

5. De burgemeester legt jaarlijks verantwoording af aan de raad via een Burgerjaarverslag. Daarin komen de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en van (procedures van) burgerparticipatie aan de orde. Ook gaat het Burgerjaarverslag in op de kwaliteit van de behandeling van klachten van burgers en van de afhandeling van bezwaarschriften.

6. Het begrotingsproces wordt compacter. De Voor- en Najaarsnota verdwijnen. De begroting krijgt de vorm van een Programmabegroting. Daarin staan de maatschappelijke effecten en hoe die bereikt moeten worden centraal.
De dualiseringsoperatie heeft gevolgen voor de werkwijzen van het ambtelijk apparaat. Daarvan is een eerste inventarisatie gemaakt.

Belangrijke data
Op 7 maart treedt de Wet dualisering gemeentebestuur in werking. Op 12 maart komt de oude gemeenteraad voor het laatst bijeen. Naast afscheid nemen van raadsleden die niet terugkeren in de nieuwe raad, vindt dan ook het zogenaamde onderzoek van de geloofsbrieven plaats. Op 14 maart komt de nieuwe raad voor het eerst bijeen. Op de agenda zullen diverse verordeningen, reglementen en instructies staan waarin het duale bestel wordt verankerd. Die dag kunnen ook de nieuwe raadscommissies worden ingesteld.
Op 26 maart, zo is de bedoeling, zal de raad de Raadsopdracht 2002-2006 vaststellen. Op dat moment kan ook een formateur worden benoemd met het oog op de collegevorming.
Als alles vlot verloopt, kan er op 2 april een nieuw college zijn.

.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie