Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Regels voor de bouwwereld worden op elkaar afgestemd

Datum nieuwsfeit: 14-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van VROM
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Regels voor de bouwwereld worden op elkaar afgestemd (14-2-2002)


Het Kabinet gaat vergunningen en procedures waar een burger of ondernemer bij het bouwen mee te maken heeft beter op elkaar afstemmen. Dit staat in een brief van staatssecretaris Remkes (VROM) en minister Korthals (Justitie) aan de Tweede Kamer met de kabinetsreactie op het rapport "Geregeld gebouwd". Dit sluit aan op één van de aanbevelingen uit het rapport van de 'Taskforce woningbouwproductie' om de woningproductie te vergroten.
Als een burger of ondernemer wil bouwen of een gebouw wil gebruiken, krijgt hij te maken met allerlei vergunningen en procedures, bijvoorbeeld welstandseisen en milieuvergunningen. Deze zijn niet altijd inhoudelijk en/of procedureel op elkaar afgestemd. Bovendien kan de informatieverstrekking hierover richting de burger verschillen en onvolledig zijn. Het Kabinet heeft daarom onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om de op dit terrein gesignaleerde knelpunten op te lossen. Aanbevelingen
Het rapport "Geregeld gebouwd" bevat onder meer aanbevelingen om de administratieve lasten voor de bouwpraktijk te verminderen en knelpunten in de regelgeving voor het bouwen op te lossen. Het Kabinet onderschrijft de aanbevelingen uit het rapport.
Belangrijkste verbetering is dat de regels gericht worden op de beslismomenten in de praktijk. De regels zullen in de toekomst gestructureerd worden naar drie niveaus: locatie, gebouw en gebruik. Zo kan dan eenvoudig bepaald worden waar een gebouw mag worden gerealiseerd, aan welke bouwtechnische eisen een gebouw moet voldoen en welke eisen aan de inrichting van bijvoorbeeld een café worden gesteld.
Daarnaast zullen pilots worden gestart om de
informatievoorziening over vergunningen en procedures te verbeteren. De één-loket-gedachte staat hierbij centraal: alle aanvragen over bouwen en wonen moeten door één loket worden afgehandeld. Het digitaal indienen van bijvoorbeeld aanvragen voor bouwvergunning wordt hierbij ook betrokken. Het Kabinet vindt verder dat gemeenten duidelijk moeten maken hoe de bouwleges zijn opgebouwd. Samen met de VNG zal gestimuleerd worden dat gemeenten hier meer inzicht in geven. Het Kabinet beveelt tot slot aan de verschillende vergunningen voor het slopen van gebouwen te integreren.
MDW
Het Kabinet heeft voor het onderzoek een speciale werkgroep binnen de operatie "Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit" (MDW) ingesteld. De werkgroep "Servicegerichte Overheid" waarbinnen het rapport tot stand is gekomen stond onder voorzitterschap van de gemeentesecretaris van de gemeente Eindhoven, de heer drs. C.A.M. Tetteroo. Het onderzoek heeft gelopen van september 2000 tot september 2001.

( bron: www.vrom.nl/pagina.html?id=1&goto=6672&site=persbericht )


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie