Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Raad wil winst maken toelaten in zorg

Datum nieuwsfeit: 14-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

RVZ


Advies RVZ over privé-initiatieven

Raad wil winst maken toelaten in zorg

Zoetermeer, 14 februari 2002 - Het wordt eenvoudiger voor privé-klinieken en andere private aanbieders om zorg te bieden, die de ziektekostenverzekering vergoedt. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg adviseert de Minister namelijk om instellingen met winstoogmerk niet langer wettelijk uit te sluiten. De verwachting van de Raad is dat daarmee de capaciteit kan worden vergroot, zodat minder mensen op zorg hoeven te wachten. Bovendien krijgen zij meer keuzemogelijkheden en zal de toenemende vraag als gevolg van de vergrijzing beter kunnen worden opgevangen. De kwaliteit moet, naar het oordeel van de Raad, wel goed worden geborgd. Of de zorg door de toelating van privé-initiatieven met een winstoogmerk ook goedkoper wordt, betwijfelt de Raad.
Dat staat in het advies Winst en gezondheidszorg, dat de RVZ op 14 februari 2002 aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevrouw
dr. E. Borst-Eilers, heeft aangeboden.

Op dit moment voert de overheid een zwalkend beleid, aldus de Raad. Sommige privé-initiatieven stimuleert zij, andere gedoogt zij en weer andere werkt zij tegen. Dat leidt tot onhelderheid, temeer omdat in de praktijk de scheidslijn tussen privé-initiatieven met winstoogmerk en .reguliere. instellingen zonder winstoogmerk steeds meer gaat vervagen. Bestaande zorginstellingen bieden ook winstgevende zorg aan en privé-instellingen worden vaker betaald uit collectieve middelen. Een enquête die de Raad heeft uitgevoerd, wijst uit dat private instellingen voornamelijk in de eigen organisatie investeren of winst toevoegen aan de reserves en voorzieningen.

De minister van VWS wil dat zorgverzekeraars zelf actiever zorg gaan inkopen en dat de overheid minder regelt welke instellingen worden toegelaten tot het .reguliere. zorgstelsel en daarmee tot de gebruikelijke financiering van de zorg. Daarbij past dat het wettelijke verbod op winstoogmerk wordt losgelaten. Toch heeft de Minister nagelaten dat te regelen in het wetsontwerp Exploitatie zorginstellingen dat nu bij het parlement ligt. De Raad beveelt de Minister aan het verbod op winstoogmerk te schrappen. Wel vindt de Raad dat het toelaten van winstoogmerk stap voor stap moet, bij voorkeur per deelmarkt, zoals de gehandicaptenzorg. De aangewezen weg daarvoor is de gefaseerde vernieuwing van het zorgstelsel die de Minister in de nota Vraag aan bod heeft uiteengezet. Als die weg wordt gevolgd, zal de toelating van winstoogmerk in 2005 zijn beslag hebben gekregen.

Om bij de toelating van privé-initiatieven met winstoogmerk de publieke belangen voldoende te waarborgen, stelt de Raad een aantal voorwaarden:

- de overheid moet basisnormen voor kwaliteit vaststellen (die zijn er nu niet);

- de Inspectie voor de gezondheidszorg moet voldoende zijn toegerust om toezicht te kunnen houden op de kwaliteit;
- de NMa zal een krachtig marktmeester moeten kunnen zijn, ook op het vlak van de prijsvorming. Aanvullende bevoegdheden zijn dan nodig.

De Raad vindt dat instellingen met publieke en private inkomsten beide geldstromen inzichtelijk en transparant moeten houden en publieke middelen alleen mogen gebruiken voor de realisering van wettelijke zorgaanspraken. Winst die met publieke middelen wordt behaald, moet . eventueel na aftrek van een beloning voor ondernemerschap - terugvloeien in de collectieve zorg.

Noot aan de redactie
Een exemplaar van het advies kunt u opvragen door deze pagina ingevuld aan ons te faxen
(079 362 14 87), per e-mail ((mail@rvz.net)) of telefonisch bij Helen Sijtsma
(079 368 73 06). De samenvatting van het advies is vanaf 14 februari 2002 op het Internet beschikbaar: www.rvz.net. Voor nadere inlichtingen over dit advies kunt u contact opnemen met Marieke Bolle.

Naam:

Medium:

Adres:

Telefoonnummer:

E-mail:


0 Wil een exemplaar van het advies Winst en gezondheidszorg

0 Wil een exemplaar van de achtergrondstudie Nieuwe aanbieders onder de loep: een onderzoek naar private initiatieven in de gezondheidszorg.

14 feb 02 11:57

Plein van de Verenigde Naties 21
2719 EG Zoetermeer
Postbus 7100
2701 AC Zoetermeer
Tel 079 . 368 73 11
Fax 079 . 362 14 87
E-mail (mail@rvz.net)
URL www.rvz.net

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie