Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Stadsdeelraad Amsterdam omarmt opleving Orteliusbuurt

Datum nieuwsfeit: 14-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Stadsdeelraad omarmt opleving Orteliusbuurt
Stedelijk Vernieuwingsplan Orteliusbuurt 2002-2010 is aangenomen door stadsdeelraad De Baarsjes
Na consultatie zijn de wensen van bewoners en ondernemers duidelijk geworden. De bewoners van de Orteliusbuurt willen o.a. extra woningen voor ouderen, verbetering kwaliteit van de zorg en realisatie van een zorgvoorziening, realisatie van Brede school/Breed Buurtcentrum en ondersteuning van kleinschalige bedrijvigheid. Om deze wensen goed te realiseren is sloop van het Broederhuis/Augustinusschool nodig om daarvoor in de plaats een multifunctioneel gebouw van hoogwaardige architectuur neer te zetten. Het is de bedoeling dat in dit gebouw worden gehuisvest: een nieuwe Augustinusschool gebaseerd op Brede schoolgedachte, ouderenwoningen, kleinschalige bedrijfjes, een zorgfunctie en parkeervoorzieningen.

Stadsdeelraad

Op haar laatste raadsvergadering heeft stadsdeelraad De Baarsjes het Stedelijk Vernieuwingsplan Orteliusbuurt aangenomen. De fractie van D66 heeft tijdens de behandeling van het plan nog een motie ingediend, die gesteund werd door de VVD. De motie stelde voor om in de Van Spilbergenstraat schuin parkeren te gaan invoeren. De motie heeft het niet gehaald. Overigens waren de fracties zeer te spreken over het plan. Zowel de woningdifferentiatie en ouderenwoningen die worden voorgesteld, als de aandacht voor de sociale pijler kregen lof.

Stedelijk Vernieuwingsplan

Het plan is gebaseerd op de drie pijlers van het Grote Stedenbeleid: aandacht voor sociaal-maatschappelijke aspecten, fysieke ingrepen en economische verbeteringen. Concrete doelstellingen zijn o.a.


1.


Bevordering van de sociale samenhang en participatie door bijvoorbeeld aanpakken burenoverlast, vergroten taalvaardigheid en welkomstpakketten.

2.


Woningverbetering op een zo hoog mogelijk niveau.
3.

Samenvoeging van 200 kleine woningen tot 100 grote woningen.
4.

Verkoop van ongeveer 400 woningen in de particuliere sector.
5.

Verkoop van 140 woningen in de sociale sector.

6.

Realisatie van minimaal 100 tot 200 grote woningen door middel van samenvoegen.

7.

Aanpak van werkloosheid.

8.

Realisatie van 10 woonwerk/atelierwoningen.

9.

Verbetering van openbare ruimte en het beheer.

10.

Verhoging van de veiligheid in de Orteliusbuurt.

Dit alles gaat gebeuren tussen 2002 en 2010.

Communicatie

Reeds in 1998 en 1999 zijn de bewoners van de Orteliusbuurt gevraagd naar hun wensen ten aanzien van hun buurt. Uit deze consultatierondes (door middel van enquetes en huiskamergesprekken) is een toptien van wensen naar voren gekomen. Met deze wensen is een ambtelijke projectgroep aan de slag gegaan om er oplossingen voor te bedenken. Het Stedelijk Vernieuwingsplan is in feite een uitwerking van al deze wensen uit de buurt, uiteraard voor zover ze financieel en technisch realiseerbaar zijn. Het Stedelijk Vernieuwingsplan Orteliusbuurt is in september 2001 vrijgegeven voor inspraak. Vervolgens zijn er per woonblok huiskamergesprekken georganiseerd om met de bewoners over het plan te praten. In totaal zijn er zes huiskamergesprekken georganiseerd plus twee voor niet nederlandstalige bewoners. Verder is er op 21 november 2001 nog een inspraakinloop georganiseerd.

Het planonderdeel dat voor de meeste discussie tijdens de huiskamergesprekken heeft gezorgd is de voorgenomen sloop en nieuwbouw van het Broederhuis en de Augustinusschool. Er is wel waardering voor het voornemen om daar ouderenwoningen te realiseren en de relatie met het park te verbeteren. De huiskamergesprekken hebben geen aanleiding gegeven tot het bijstellen van de plannen. Wel zal het stadsdeel zoveel mogelijk de korte termijn opmerkingen en suggesties trachten op te lossen ( te denken valt aan overlast (grof) vuil en woningverbetering). Als middel werden de huiskamergesprekken gewaardeerd door de bewoners. Het gaf de mogelijkheid om in een relatief klein gezelschap met elkaar en met het stadsdeel van gedachten te wisselen over de buurt.
Belastingmiddagen voor aangifte inkomstenbelasting 2001 in het stadsdeelkantoor

Verdien 38,60 bij verkiezingen

De Baarsjes licht horeca door

© Stadsdeel De Baarsjes - 14/02/2002

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie