Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Stadskanaal start klimaatbeleid

Datum nieuwsfeit: 14-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Stadskanaal
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Stadskanaal

14-02-2002

Gemeente Stadskanaal start klimaatbeleid

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het bestaande energiebeleid te verbreden tot klimaatbeleid. Hiermee wordt in een vroeg stadium aangesloten bij landelijke ontwikkelingen. Deze nieuwe benadering sluit aan bij de toekomstvisie van de gemeente. Met de invoering van klimaatbeleid kan uitvoering gegeven worden aan het Kyoto-protocol voor vermindering van broeikasgassen. Hierbij gaat het met name om kooldioxide (CO2). Klimaatbeleid gaat dan ook verder dan het energiebeleid, zoals dat tot nu toe door het rijk en de gemeente werden gevoerd. CO2-reductie door toepassingen van duurzame energie, duurzaam bouwen, duurzame mobiliteit en een beter beheer van de natuurlijke grondstoffen zijn speerpunten. De uitvoering van dit beleid wordt landelijk breder gedragen dan tot op heden, omdat het wordt geïntegreerd in het beleid en de werkzaamheden van andere relevante beleidsterreinen, zoals Ruimtelijke Ordening, Economische Zaken, Volkshuisvesting en Verkeer en Vervoer.

Om vast te stellen, waar de gemeente Stadskanaal op dit moment staat is een zogenaamde klimaatscan uitgevoerd. Daaruit blijkt, dat de gemeente een groot aantal activiteiten wel uitvoert, maar vaak incidenteel. Duurzaam Bouwen wordt bijvoorbeeld niet in alle gevallen toegepast. Ook het stimuleren van zonne-energie (zonnepanelen) is niet structureel in het beleid van de gemeente opgenomen. Zo zijn er meerdere activiteiten op te noemen, die de gemeente soms wel en soms niet doet. Dit moet bij het klimaatbeleid veranderen. Allerlei activiteiten moeten standaard worden uitgevoerd. Een goed voorbeeld daarvan is het vastgestelde budget, dat beschikbaar is voor uitvoering van energiebesparing in gemeentelijke gebouwen. Het resultaat daarvan is geweest, dat de gemeente de afgelopen jaren fors op energie heeft bespaard.
De bedoeling van het klimaatbeleid is, dat een groot aantal activiteiten structureel worden. Om dit voor elkaar te krijgen, stelt de rijksoverheid extra geld beschikbaar. De gemeente behoeft zelf niet meer dan 50% van de kosten op te brengen. Hoe de uitvoering er uit moet zien wordt later dit jaar door de gemeenteraad vastgesteld.

AGENDA

14 februari 19.30 uur Wethouder B. Heller is aanwezig bij de inspraakavond over de reconstructie van de Hoofdkade in Stadskanaal in buurtcentrum De Trekschuit in Stadskanaal.

20 februari 21.00 uur Wethouder Van de Kolk is aanwezig in de Renate Groenewoldhal ( Sporthal de Veenhorst) om de 1500 meter van Renate te volgen op een groot beeldscherm.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie