Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wijziging Regeling hygiënevoorschriften dierziekten 2000

Datum nieuwsfeit: 15-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Wijziging Regeling inzake hygiënevoorschriften besmettelijke dierziekten 2000
dd. 15-02-2002 17:30 uur

15 februari 2002

Toelichting voor de Staatscourant, behorend bij TRCJZ/2002/3007

In Italië is een geval van blaasjesziekte (Vesiculaire varkensziekte - SVD) geconstateerd. In verband hiermee is besloten tot een aanscherping van de regelgeving. Bij onderhavige regeling wordt daartoe thans de Regeling inzake hygiënevoorschriften besmettelijke dierziekten 2000 gewijzigd.

In de Regeling inzake hygïenevoorschriften besmettelijke dierziekten 2000 wordt het strenge regime van artikel 12, derde lid, eveneens op Italië van toepassing verklaard. Op basis van dit regime moeten thans ook veewagens die vanuit Italië in Nederland worden gebracht onmiddellijk na binnenkomst in Nederland worden gereinigd en ontsmet op een op grond van artikel 23, eerste lid, van de regeling geregistreerde reinigings- en ontsmettingsplaats voor vervoermiddelen, ongeacht of de vervoermiddelen al in Italië waren gereinigd en ontsmet. Dit regime gold reeds voor het Verenigd Koninkrijk (met uitzondering van Noord-Ierland), Spanje en Duitsland.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

Overeenkomstig het door de minister genomen besluit:

DE DIRECTEUR-GENERAAL LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

A. Oostra

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op de artikelen 10, 30 en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn nr. 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruit-zicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224);

BESLUIT:

Artikel I

In artikel 12, derde lid, van de Regeling inzake hygiënevoorschriften besmettelijke dierziekten 2000 1 wordt 'Verenigd Koninkrijk, met uitzondering van Noord-Ierland, in Spanje of in Duitsland' vervangen door: Verenigd Koninkrijk, met uitzondering van Noord-Ierland, in Spanje, in Duitsland of in Italië.

Artikel 2

Deze regeling wordt op 15 februari 2002 om 17.30 uur bekendgemaakt aan de media en treedt onmiddellijk daarna in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

Overeenkomstig het door de minister genomen besluit:

DE DIRECTEUR-GENERAAL LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

A. Oostra

1 Stcrt. 2000, 247, laatstelijk gewijzigd bij regeling van 19 oktober 2001, Stcrt. 204.

Regeling


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie