Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tekst vrijdag-interview met kabinetsvoorzitter op Nederland 3

Datum nieuwsfeit: 16-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Algemene Zaken
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Algemene Zaken


1red10588
15-02-02, NOS, Gesprek met minister-president, Nederland 3, 22.55 uur

GESPREK MET MINISTER-PRESIDENT KOK, NA AFLOOP VAN DE WEKELIJKSE MINISTERRAAD, OVER DE REACTIE VAN STAATSSECRETARIS HOOGERVORST OP DE CPB-CIJFERS INZAKE DE WAO

MINGELEN:
De sociale partners hebben maandenlang in de SER gewerkt aan een compromis over de aanpak van de arbeidsongeschiktheid. Met veel moeite is dat op hoofdlijnen gelukt. Gisteren zegt de staatssecretaris van Sociale Zaken, de heer Hoogervorst, dat advies ga ik niet uitvoeren, daar begin ik niet aan. Sprak hij ook namens u?

KOK:
In principe spreekt een staatssecretaris of een minister altijd namens de gehele ministerraad, dus dat geldt ook hiervoor.

MINGELEN:
Maar nu de praktijk?

KOK:
De praktijk is natuurlijk dat hij spontaan reageerde op een nieuwsfeit, de doorrekening van het Planbureau. We hebben vandaag voor het eerst in het kabinet daar over gepraat, vooral procedureel. Niet inhoudelijk, want we hebben de stukken niet beschikbaar. Wat in elk geval voorop staat is dat wij als kabinet zo veel mogelijk in deze periode willen doen om een bijdrage te leveren tot een betere aanpak van de WAO. Dat staat voorop.

MINGELEN:
Maar die bijdrage levert de staatssecretaris toch niet door op het moment dat er een kritische doorrekening van het SER-voorstel door het Centraal Planbureau te zeggen, ik ben het met die kritiek eens op een hoofdpunt, daar begin ik dus niet aan. Met andere woorden, hij wijst het SER-compromis nu al van de hand.

KOK:
Dat is natuurlijk niet aan de orde, want dat SER-compromis komt er pas op het ogenblik dat er een advies aankomt. Dat moet overigens geleidelijk aan wel komen, want als dat nog weer verder gaat vertragen dan half maart, dan wordt het half april en dan zit je tegen de verkiezingen Dan hebben we geen ruimte meer om wat te doen.

MINGELEN:
Door zo'n opmerking van de staatssecretaris zit die vertraging er nu al in. Want die sociale partners hebben een vergelijk gesloten en ze weten nu al dat een belangrijke man, namelijk de staatssecretaris, verantwoordelijk voor de WAO, er niks in ziet. Die mensen hebben toch geen zin meer om verder een compromis te sluiten?

KOK:
Dat zou mij verbazen. Het ene woord haalt het andere uit. Nu zijn er wat opgewonden reacties, gisteren en vandaag. Ik begrijp dat allemaal wel. Maar het zou mij toch verbazen als men zo zou reageren, want de SER, werkgevers, werknemers en kroonleden, zullen ook zelf behoefte hebben om na die doorrekening van het Planbureau te zorgen voor meer hardheid daar waar het gaat om de zekerheid dat er werkelijk een beperking van de instroom tot, zeg vijfentwintigduizend per jaar, zal zijn. Dat is nu in de orde van grootte van honderdduizend. Dat moet terug naar vijfentwintigduizend. Dat kun je niet met een druk op de knop bereiken. Dat is de keuringspraktijk, de allerdaagse keuringspraktijk, die daar belangrijk is. Men zal zeker de komende weken zijn krachten nog wijden aan het verder preciseren van de ideeën daarover, zodat zoveel mogelijk van het SER-advies bruikbaar is voor een kabinetsstandpunt. Men zal, anders gezegd, natuurlijk verontwaardigd en boos zijn geweest over die CPB-berekening.

MINGELEN:
Ook verontwaardigd en boos over de opmerkingen van de staatssecretaris?

KOK:
Nee, vooral over de CPB-berekeningen, die ook niet bemoedigend is. Maar het CPB kan ook geen gedragseffecten berekenen. Het CPB kan veel. Maar ja, wat je in de computer stopt, komt er aan de andere kant ook weer uit. Het gaat er vooral om die weerbarstige schakel van de keuringspraktijk beter te laten functioneren. Dat moet beter functioneren door zo concreet mogelijk aan te geven wie er wel en wie er niet in de WAO komt. Niet in persoon, maar wat voor soort gevallen. Daar werkt men ongetwijfeld hard aan door. Net zo goed als dat wij hard moeten doorwerken, de afgelopen tijd al en ook de komende tijd, aan het voorbereiden van een eigen hoofdlijnennotitie die op hoofdlijnen aangeeft hoe het kabinet denkt met deze problematiek om te gaan.

MINGELEN:
Ik begrijp wel dat u de staatssecretaris niet al te hard wil afvallen, maar in een gevoelige situatie op een onderwerp, de arbeidsongeschiktheid, waar al jarenlang over wordt gepraat, dan komt er eindelijk een SER-advies. Dan komt er kritiek van het Centraal Planbureau en de staatssecretaris zegt, wij voeren dat SER-advies dus niet uit. Dat is toch buitengewoon onverstandig van hem om dat op dit moment te zeggen? Daarmee beïnvloedt hij toch de uitkomst van het proces?

KOK:
In de eerste plaats is het voor de staatssecretaris ook niet eenvoudig. De staatssecretaris staat geweldig onder druk van niet alleen zijn eigen partij, maar ook in het algemeen. Toch van, zoveel mogelijk leveren in deze kabinetsperiode aan kabinetsstandpunten.

MINGELEN:
Maar zijn eigen partij wil helemaal niks meer, want zijn partijleider de heer Dijkstal heeft al gezegd, dat hele SER-idee vinden wij niet aanvaardbaar. Meneer Hoogervorst voert gewoon uit of zegt na wat zijn lijsttrekker, leider zegt. Daarmee leg je toch een politieke bom onder dit hele compromis?

KOK:
Nee. De staatssecretaris staat behoorlijk onder druk, omdat er vanuit alle geledingen van de samenleving verwacht wordt dat er door het kabinet het nodige nog wordt geleverd in termen van beleidsvoornemens. Heeft tegelijkertijd ook rekening te houden met het SER-advies wat weer vertraagd. Dat was al vertraagd, eerst van januari naar februari, nu van februari naar maart. Wordt daardoor begrijpelijk onrustig. Heeft al veel informatie in zijn hoofd. Hij zei ook, ik weet nu geleidelijk aan wel genoeg. Wat hij nu gaat doen, is met de minister van SZW en met het hele kabinet die wetenschap delen en gezamenlijk in wijsheid tot een positiebepaling komen die gedragen moet kunnen worden door het hele kabinet. U verwees even naar de politieke partij. Zeker in een eindfase op weg naar verkiezingen begint dat wat verder gepolitiseerd te raken. Dat was altijd al het geval. De WAO is geen onderwerp dat los van politieke spanningen kan worden gezien, zoals we allemaal weten. Ook uit het begin van de jaren negentig. Het hele kabinet moet uiteindelijk een gedachtelijn kunnen dragen. Wat dat betreft heeft de heer Hoogervorst in het kabinet samen met Vermeend en anderen heel veel nuttig en waardevol werk te doen.

MINGELEN:
Hij heeft onbewust voor zijn beurt gesproken?

KOK:
Je moet als staatssecretaris op zo'n moment reageren. Ik weet niet of u er persoonlijk bij was, maar er waren zeker collega's van u bij op het moment dat hij de Kamer verliet voor wat anders dat hij op het CPB moest reageren. Hij doet dat dan op zijn manier. Dat moeten we niet al te ......(onverstaanbaar). Belangrijker is, vind ik, hoe we het nu verder gaan aanpakken. Dan is de kern, we lagen al op stoom en we blijven op stoom daar waar het gaat om parallel met de eindfase van het SER-advies een hoofdlijnennotitie voor te bereiden. We kunnen geen onnodige tijd verloren laten gaan bij het presenteren van voornemens, van beleidslijnen, die nog bruikbaar zijn. Ook zoveel mogelijk vóór de verkiezingen en voor de periode daarna.

MINGELEN:
Kunt u zich voorstellen dat de kiezer niet zo onder de indruk is van de stoom waar u het over heeft? We hebben nu acht jaar Paars achter de rug. Er is zeker gesleuteld aan de wetten, maar volgens de berekeningen, als het een beetje opschiet, mag u als demissionair premier nog de miljoenste WAO-er meemaken. Met andere woorden, erg indrukwekkend is dit allemaal niet.

KOK:
Nee. Het is een weerbarstige materie. Iedereen die de indruk wekt dat hij de simpele oplossing op zak heeft, heeft het mis. Het is altijd gemakkelijker om te zeggen hoe dingen niet moeten dan wel. Het blijft in de kern een probleem dat mensen die niet meer in staat zijn door ziekte of gebrek de arbeidsplaats te vervullen die men aanvankelijk vervulde, zinvolle en passende werkgelegenheid, een passende arbeidsplaats moeten krijgen op een andere manier. Heel veel mensen worden vandaag arbeidsongeschikt verklaard, ook in de keuringspraktijk, die wel degelijk arbeidsgeschikt zijn, maar dan op een ander niveau.

MINGELEN:
Dat weten we al sinds de jaren negentig. Ik zeg ook niet dat het gemakkelijk is, maar de observatie is, is dat door de samenwerking van PvdA en VVD men eigenlijk niet in staat is om een duidelijke keuze te maken om die toestroom van WAO-ers in te dammen. Want die miljoenste komt er aan, dat kunt u toch niet ontkennen?

KOK:
Dat heeft met de samenwerking van PvdA en VVD heel weinig te maken. Natuurlijk zijn andere partijen evenzeer betrokken en ook verantwoordelijk geweest, hebben ook hun inbreng. Wat nu de waarde is van het naderende SER-advies, toch in het verlengde van het rapport van de commissie-Donner, is dat een grote mate van eensgezindheid is in de analyse en in de voorgestelde aanpak. De resultaten van de aanpak die er lijkt te komen, dreigen tegen te vallen. Daar heeft het CPB op gewezen, vanwege te weinig reductie van de instroom.

MINGELEN:
Staat u straks weer met lege handen.

KOK:
Dus dat moet gepreciseerd worden. Dan heb je wel een aantal ideeën, een aantal beleidslijnen beschikbaar die zijn aangeleverd door de sociale partners samen. Dat is van grote waarde.

MINGELEN:
Dat meneer Hoogervorst zegt, dat draagvlak vind ik niet zo belangrijk, er is wel meer sociale wetgeving zonder de sociale partners tot stand gekomen. Dat is toch een hele andere denklijn. Daaruit blijkt toch al dat dit kabinet tot weinig meer zal komen?

KOK:
Ik geloof dat u dat een beetje te somber ziet. Natuurlijk is draagvlak van groot belang. Tegelijkertijd betekent dat niet dat alles wat in een draagvlak wordt opgelost, een gemeenschappelijk compromis van werkgevers en werknemer, in alle opzichten de hoogste wijsheid is. We zullen dat vanuit de eigen verantwoordelijkheid kritisch bezien en met gebruikmaking van de adviezen die ons bereikt hebben, onze keuzes maken. Ik vind dat het draagvlak, dus de steun van sociale partners voor een aanpak van groot belang is. Van grote betekenis. Het zou niet goed zijn om dat een beetje achterloos ter zijde te schuiven. Ook dat is de inzet van de staatssecretaris absoluut niet.

MINGELEN:
Mag ik gezien de tijd een korte kwalificatie van uw vragen over het feit dat na acht jaar Paars er in elk geval geen nieuwe betere WAO-regeling op tafel ligt?

KOK:
Dat is het gevolg van het feit dat we een aantal advieskanalen hebben gepasseerd. Het is een goede keuze geweest om de Sociaal Economische Raad hier tot een oordeel te doen komen. Dat betekent dat we een aantal maanden voor die adviesperiode nodig hebben gehad. Die periode heeft de SER ook nodig...

MINGELEN:
U zou het geen blamage willen noemen dat dat niet voor het einde van uw periode tot stand is gekomen?

KOK:
Het is een heel goede investering in gezamenlijke verantwoordelijkheid en ook gezamenlijk de schouders er onder willen zetten. Dat zou zich wel eens kunnen uitbetalen, want je kunt het niet achter de tekentafel alleen oplossen. Dat is ondenkbaar. (letterlijke tekst, ongecorrigeerd, JBr)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...