Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Politiek mondiger of moelijker

Datum nieuwsfeit: 18-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Zoek soortgelijke berichten

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid


PERSBERICHT

Politiek mondiger of moelijker

---

11-12-2002

De burger en de overheid moeten op zoek naar nieuwe wegen om elkaar te bereiken. Dat is één van de belangrijkste bevindingen van Gabriël van den Brink, die in opdracht van de WRR een studie heeft uitgevoerd naar de politieke habitus van de hedendaagse burger. Er is de afgelopen jaren nogal wat onvrede met betrekking tot de overheid ontstaan. Een groot deel van de politieke klasse leek te geloven dat alles prima ging, terwijl het onbehagen zich uitbreidde en grote groepen burgers in zijn greep kreeg. Omdat dit proces niet tijdig werd opgemerkt, werd de politiek volledig overdonderd toen de onvrede van de burger zo plotseling naar buiten trad.

In de studie Mondiger of moeilijker' belicht Van den Brink de theoretische en historische achtergronden van deze problematiek. Tevens ontwaart hij een opleving van politieke en burgerlijke betrokkenheid. Er zijn wel degelijk vele burgers die belangstelling hebben voor politiek en zich willen inzetten voor de publieke zaak. Als dit maar niet via de traditionele bestuurlijke kanalen gaat. De burger en de overheid moeten daarom op zoek naar nieuwe wegen om elkaar te bereiken. De studie van Van den Brink belicht achtergronden van een deel van het WRR-rapport 'De toekomst van de nationale rechtsstaat' dat op 12 november dit jaar verscheen.

Drie groepen burgers
Van den Brink maakt onderscheid tussen drie groepen burgers, die elk op hun eigen manier moeite hebben met de overheid. De eerste groep noemt hij 'bedreigde burgers'. Dit zijn mensen met een laag inkomen en een bescheiden opleiding. Ze wonen veelal in de minder aantrekkelijke buurten van de stad en worden vooral met de nadelen van de moderne maatschappij geconfronteerd. Zij vinden dat de overheid hen niet genoeg bescherming biedt.

De tweede groep zijn 'bedrijvige burgers': mensen met een behoorlijk inkomen of een hoge opleiding, die veel positiever tegenover het moderne leven staan. Zij vinden dat de overheid hen juist te weinig vrijheid biedt en eisen meer zeggenschap voor zichzelf op.

Tenslotte is er een groep van 'berustende burgers'. Deze groep wacht de ontwikkelingen af maar komt wel in actie wanneer haar concrete belangen worden aangetast. Ook zij kan een behoorlijke hindermacht ontwikkelen.

Er ligt een grote uitdaging voor de overheid om met elk van deze groepen in contact te komen. Traditionele manieren schieten hiervoor tekort, vernieuwing is hard nodig.

Over de WRR
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is een onafhankelijke denktank voor de Nederlandse regering. De WRR geeft de regering gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen vanuit een langetermijnperspectief. Deze onderwerpen zijn sectoroverstijgend en hebben betrekking op maatschappelijke vraagstukken waarmee de regering in de toekomst te maken kan krijgen. De WRR-adviezen krijgen hun weerslag in openbare rapporten, die zowel een probleemstellend als adviserend karakter kunnen hebben. Meer informatie over de WRR op internet: www.wrr.nl

---

G. van den Brink(2002) Mondiger of moeilijker, WRR Voorstudies en achtergronden V115, Den Haag. ISBN 90 1209 763 0.
---

Deze publicatie (Prijs EUR 28.95) is te bestellen bij: Sdu Servicecentrum Uitgeverijen
Postbus 20014
2500 EA 's-Gravenhage
tel. 070-378 9880
fax 070-378 9783
U kunt ook rechtstreeks via de bestelpagina op de internet site van de Sdu bestellen

© WHY Service Group, for comments e-mail the Webmaster

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie