Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Meepraten over duurzaam veilige wegen Dalfsen

Datum nieuwsfeit: 18-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Dalfsen
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Dalfsen

31-01-2002

Meepraten over duurzaam veilige wegen op 18 februari

DALFSEN - Brommers op de rijbaan en voorrang geven aan alle bestuurders van rechts zijn geen onbekende fenomenen meer. Beide verkeersmaatregels maken deel uit van het landelijk programma Duurzaam Veilig. Op dit moment werkt de gemeente Dalfsen aan een volgende stap op weg naar duurzaam veilige wegen. In dat kader wil het gemeentebestuur met organisaties en inwoners van gedachten wisselen over het terugbrengen van de maximumsnelheden op wegen in de kernen Dalfsen en Nieuwleusen.

Op maandag 11 februari was hierover een informatiebijeenkomst in de Nieuwleusense Ontmoetingskerk. In Dalfsen kunnen belangstellenden meepraten over de plannen op maandag 18 februari in brasserie 'De Zeven Deugden'. De avond begint om 19.30 uur en wordt voorgezeten door verkeerswethouder Gerlof Veldhuis. Beleidsmedewerker Marco Oving geeft een toelichting op de plannen. Daarna is er voldoende gelegenheid voor discussie over het onderwerp.

Snelheid terug
Aan de voorstellen over het aanpassen van de snelheidslimieten ligt de (landelijke) wegencategorisering ten grondslag. Dit houdt in dat alle wegen een functie krijgen met daarbij een voor de weggebruiker duidelijk herkenbare inrichting. De wijze van categoriseren en de uiteindelijke functietoekenning van de wegen is beschreven in het 'Categoriseringsplan Nieuwleusen' en in het 'Verkeersbeleidsplan Dalfsen".
De meeste wegen zullen het predikaat van 'erftoegangsweg' krijgen. Op deze wegen wordt de snelheid op den duur teruggebracht tot 30 km/uur binnen de bebouwde kom en 60 km/uur buiten de kom. Er worden borden geplaatst en op locaties waar dat echt noodzakelijk is zal de gemeente snelheidsremmende- en attentieverhogende maatregelen aanbrengen. Zover is het echter nog niet. De plannen verkeren op dit moment nog in het stadium van beleidsvoornemens. Pas als de gemeenteraad de verkeersplannen vaststelt, kan gestart worden met de uitwerking van maatregelen.
De uitvoering van de categorisering is zeer kostbaar. Het zal dan ook vele jaren duren voordat het wensbeeld is bereikt. Toch vindt het gemeentebestuur het belangrijk om inwoners al in dit stadium bij de plannen te betrekken. Nu wordt immers het verkeersveiligheidsbeleid voor de komende jaren vastgesteld.

Rondweg/Koesteeg blijft 50 km/u
Voor Dalfsen is het voornemen om de Rondweg/Koesteeg de functie van gebiedsontsluitingsweg te geven. Dat houdt in dat er op deze weg binnen de bebouwde kom 50km/u mag worden gereden en daarbuiten 80 km/u. De voorrang blijft hier gehandhaafd. Op alle andere wegen binnen de bebouwde kom zal een maximumsnelheid gaan gelden van 30 km/u. De voorrang op deze zogeheten erftoegangswegen komt dan te vervallen. Verder vindt het college van Burgemeester en wethouders het wenselijk om op de Leemculeweg de maximumsnelheid van 50 km/u te handhaven, evenals op de wegen op het bedrijfsterrein Rondweg.

Voorkeur voor 30 km/u op Burg. Backxlaan
De plannen voor Nieuwleusen houden in hoofdlijnen in dat praktisch alle wegen, behalve de N377 en de N758, in de toekomst ingericht worden als 30-kilometer wegen. De maximumsnelheid van 50 km/u zou vooralsnog wel gehandhaafd kunnen blijven op de wegen bij bedrijfsterrein De Meele. Een punt van discussie is de Burg. Backxlaan. Op het 'middengedeelte' is nu een vrijliggend fietspad aanwezig. Hier zou het maximum van 50 km/u gehandhaafd kunnen worden. De overige weggedeelten lenen zich hier echter niet voor, waardoor de voorkeur toch uitgaat naar 30 km/u, aangevuld met enkele snelheidsbeperkende maatregelen op het 'middengedeelte'.

Inspraak
De opmerkingen die op de informatieavonden naar voren komen, worden verwerkt in een inspraakverslag. Het gemeentebestuur betrekt dit verslag bij de verdere planvorming. Schriftelijk reageren behoort ook tot de mogelijkheden. Het wegencategoriseringsplan Nieuwleusen ligt tot woensdag 27 februari tijdens de openingsuren ter inzage in het gemeentelijk servicepunt, de bibliotheek en in het gemeentehuis. Het verkeersbeleidsplan Dalfsen kan in dezelfde periode bestudeerd worden in het gemeentehuis en in de bibliotheek van Dalfsen. Reacties kunnen tot uiterlijk vrijdag 1 maart ingestuurd worden naar het college van Burgemeester en wethouders.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie