Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Op weg naar een ICT-organisatie voor de Nederlandse Politie

Datum nieuwsfeit: 19-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Nederlandse Politiebond
Zoek soortgelijke berichten

Nederlandse Politiebond

GdP Scholing

Landelijk ICT

GEZAMENLIJK bericht van de Minister van BZK

en de politiebonden
NPB, ACP, ANPV en VMHP

Den Haag, 19 februari 2002

Op weg naar een nieuwe ICT-organisatie voor de Nederlandse Politie

In het overleg is in verkennende zin gesproken over de personele consequenties van de nieuw in te richten ICT-structuur voor de Nederlandse Politie. Met betrekking tot de personele reorganisatie is een aantal uitgangspunten geformuleerd, waarover overeenstemming is bereikt. Deze luiden als volgt.

Er zal één landelijk sociaal beleidskader (SBK) worden gerealiseerd voor personeel binnen het reorganisatiegebied.

De overgang zal gefaseerd geschieden. Binnen de Nederlandse politie zullen in de loop van 2002 en 2003 de regiokorpsen een zevental verzorgingsgebieden (rekencentra) opzetten. Deze rekencentra zullen worden gevormd door de verschillende regiokorpsen, waarbij per rekencentrum één beheerskorps zal worden aangewezen. Het personeel van de verschillende regiokorpsen die één rekencentrum zullen gaan vormen, zal in rechtspositionele zin worden ondergebracht bij het betreffende beheerskorps en daar in dienst treden, naar het voorbeeld van ICT-Zuid en SION.

De rekencentra zullen in de loop van 2003 opgaan in een van de twee coöperaties. Het personeel van de rekencentra zal vanuit het beheerskorps worden gedetacheerd bij een coöperatie. Op al het personeel blijft de politierechtspositie van kracht. Voor een beperkt aantal sleutelfunctionarissen geldt dat zij de keuze hebben om in dienst te treden bij of te worden gedetacheerd naar de coöperatie.

Uiteindelijk zal een publiekrechtelijk lichaam voor de ICT-politie worden opgericht. Hiertoe is een wetgevingstraject gestart. De coöperaties zullen hierin opgaan en het personeel zal alsdan 1 op 1 overgaan naar het publiekrechtelijk lichaam. Ook in die situatie blijft de politierechtspositie van kracht.

Door het besluit inzake de totstandkoming van één uniform SBK voor het gehele reorganisatietraject van de politiekorpsen naar de nog in te richten rekencentra en verdere samenwerkingsverbanden binnen al bestaande centra, alsmede voor de integratie van de overige politie-instituties, zoals NPOL, INPACT, ITO e.d. behoeft op regionaal niveau niet meer over een SBK te worden gesproken.

Dit SBK zal niet alleen gaan gelden voor de plaatsing van de politiemedewerkers bij de nieuw te vormen rekencentra maar ook voor de politiemedewerkers die in de korpsen worden geconfronteerd met een wijziging van hun taak of functie binnen de voormalige I&A-afdeling als direct gevolg van deze reorganisatie.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie