Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Enschede 19-02-2002

Datum nieuwsfeit: 19-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Enschede
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Enschede

B. en W.-bericht 2002- 07

Collegevergadering van dinsdag 19 februari 2002

Structuurvisie Roombeek naar gemeenteraad
In lijn met het uitgebreide planvormingsproces zal het college van B en W de structuurvisie op Roombeek in ongewijzigde vorm aan de gemeenteraad aanbieden. De structuurvisie vormt de basis voor het nog op te stellen bestemmingsplan en voor deelplannen voor het wederopbouwgebied.
Eind vorig jaar heeft de visie vier weken ter inzage gelegen. Mede door het zorgvuldige participatieproces dat hier aan vooraf is gegaan zijn er slechts tien zienswijzen op het zeer omvangrijke plan in die periode ingediend . Over het collegevoorstel zal worden beslist in de raadsvergadering van 11 maart aanstaande.
Eén van de ingediende zienswijzen is afkomstig van de gedupeerde ondernemers uit het rampgebied samen met de Twentse Kamer van Koophandel en MKB Nederland. De ondernemers vinden dat in de structuurvisie nadrukkelijk is gekozen voor een woonwijk met daarin te weinig ruimte voor bedrijvigheid. Het college stelt echter dat 35% van de uitgeefbare ruimte in Roombeek beschikbaar is voor bedrijvigheid en voor voorzieningen. Dat het aantal hectares voor bedrijven minder is dan voor de vuurwerkramp, is volgens het college een vertekend beeld, aangezien in de oude situatie ook het aantal hectares van Grolsch en van leegstaande textielfabrieken werd meegerekend. Gemeten naar het aantal banen neemt de bedrijvigheid in Roombeek juist toe: van 1.200 tot 1.340 arbeidsplaatsen.

---

Bestemmingsplan maakt bouwvergunning Hartman onherroepelijk Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan 'Distributiecentrum, fase III' vast te stellen. Het plan geeft een degelijke planologische onderbouwing voor de eerder afgegeven bouwvergunning voor de firma Hartman. De rechter heeft naar aanleiding van bezwaren van omwonenden geconstateerd dat die onderbouwing nog niet toereikend was. Het door omwonenden omstreden distributiecentrum van Hartman kent een lange voorgeschiedenis. Die begint al in de jaren zeventig, als in Enschede her en der in de stad transportcentra zijn te vinden. De gemeente besluit om die te bundelen op één plaats, dichtbij een goede uitvalsweg. De overlast zou zo beperkt kunnen blijven, terwijl bedrijven op de bewuste locatie ("Transportcentrum Twente") zaken als bewaking en groenvoorziening gezamenlijk kunnen inkopen. In 1980 wordt het bedrijventerrein uitgebreid tot 36 hectare. In 1999 krijgt tuinmeubelfabrikant Hartman krachtens artikel 19 van de Wet op de ruimtelijke ordening (een versnelde procedure) vergunning voor de bouw van een distributiecentrum. Omwonenden hebben steeds bezwaar gemaakt, onder meer vanwege geluidhinder, visuele hinder en lichthinder. De eigenaar van het distributiecentrum vindt juist dat hem te veel beperkingen worden opgelegd. Afgesproken is dat eigenaar en omwonenden met elkaar in overleg zullen treden om te kijken hoe aan de bezwaren tegemoet kan worden gekomen. Het college is van mening dat de hinder beperkt is en niet opweegt tegen het algemeen belang. Onderzocht zal worden in hoeverre omwonenden waardevermindering ondervinden van hun onroerend goed. Mocht dat het geval zijn, dan wordt compensatie overwogen. Voorts stelt het college de raad voor om het bestemmingsplan vast te stellen, zodat de vergunning voor Hartman alsnog onherroepelijk wordt. De verwachting is dat de rechter het bestemmingsplan als voldoende planologische onderbouwing zal aanmerken. De gemeenteraad beslist op 11 maart over het bestemmingsplan.

---

Aanvullend krediet voor tunnel Auke Vleerstraat Na een in het najaar van 2001 al gemelde overschrijding stelt het college van B en W de gemeenteraad op 22 april a.s. voor om voor de aanleg van een tunnel met bijhorende werken onder de Auke Vleerstraat een aanvullend krediet te verlenen van 363.025, ten laste van de begroting 2002 van de Bouw- en Milieudienst (reserve verbetering stad).Op 15 juni 1998 heeft de gemeenteraad voor de aanleg van deze tunnel plus bijkomende werken een krediet verleend van ruim 8 miljoen. De werkzaamheden zijn klaar, en daarmee komt een einde aan een van de grootste knelpunten in de hoofdverbinding tussen de woongebieden en bedrijventerreinen aan de westkant van de stad, de Universiteit Twente en Rijksweg 35. Het project is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Nederlandse Spoorwegen.
Door een tegenvallend aanbestedingsresultaat was het nodig om het plan op onderdelen aan te passen en te bezuinigen. Resultaat was een vereenvoudigd plan dat op het moment van gunnen binnen het beschikbare budget kon worden gerealiseerd, zij dat het wel alle budgetreserves voor de post onvoorzien moesten worden ingezet. Van het begin af aan was duidelijk dat vanwege het complexe karakter van het project - met hoofdaders voor het (trein)verkeer en het riool - het bij voorbaat moeten opnemen van de budgettaire reserves risico's met zich meebracht.Dankzij de strakke bewaking van het project door de beide partijen NS en gemeente Enschede kan het project nu met een beperkt financieel tekort worden afgesloten van 363.025. Het tekort wordt o.a. veroorzaakt door het overschrijden van de kosten voor het verleggen van kabels en leidingen bij de rotonde Auke Fleerstraat/Jupiterstraat, meerwerk op verschillende onderdelen als gevolg van bestekswijzigingen, hogere honorariumkosten bij de directievoering na de tegenvallende aanbesteding (waarbij een aantal werkzaamheden opnieuw moesten worden gedaan) en hogere apparaatskosten voor de BMD i.v.m. extra projectleiding.

---

Afwikkeling personenschade Vuurwerkramp
Het college van B en W heeft op dinsdag 19 februari besloten dat er een Stichting Uitvoeringsorganisatie Personenschade Vuurwerkramp Enschede kan worden opgericht. Na behandeling van het B en W-voorstel in de Raadscommissie Zorg en Maatschappelijke Zaken van 5 maart 2002 en de Raad van 11 maart 2002 kunnen voorbereidingen worden getroffen voor de oprichting van de Stichting. Het streven is dat de Stichting, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, op 25 maart a.s. met haar werkzaamheden kan beginnen. Hiervoor dient de oprichting van de Stichting juridisch te zijn geregeld.
De werkzaamheden van de Stichting betreffen de afhandeling van materiële letselschade als direct gevolg van de vuurwerkramp. Daarbij gaat het om tegemoetkoming in de kosten bij ziekte, loon- en inkomensderving en blijvend lichamelijk dan wel psychisch letsel. Voor onderdelen van de regelingen (blijvend lichamelijk en/of psychisch letsel) is het niet van belang of getroffenen op grond van enige andere regeling al voor een tegemoetkoming in aanmerking komen.
---

College kiest nieuwe straatnamen
De nieuwe straat in het nieuwbouwplan tussen de Blekerstraat en de Haaksbergerstraat (voormalig TAD-terrein) krijgt de naam Bleekweidestraat. Het college van B en W heeft gekozen voor een naam die aansluit bij de Blekerstraat, ter bevordering van de vindbaarheid.
De nieuwe straat in het nieuwbouwplan ter hoogte van de Knalhutteweg / Hanenberglanden krijgt de naam Horsterhof. De tien te realiseren woningen komen elk aan een hofje te liggen, reden voor het college om te kiezen voor een naam van een vroeger aldaar gelegen boerderij, met als achtervoegsel 'hof'.
Voor het nieuwbouwplan gelegen tussen de Kerkstraat-Bultsweg en de spoorlijn Enschede-Gronau zijn twee straatnamen nodig. Het college heeft gekozen voor de namen Bultsbosstraat en Wermersveldstraat, naar aldaar gelegen gebieden.
De voorgestelde namen worden besproken in de Raadscommissie Bestuurszaken van 5 maart 2002 en in de Raad van 11 maart 2002.
---

Klik hier voor de officiële besluitenlijst

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...