Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Geregistreerde werkloosheid

Datum nieuwsfeit: 19-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
Zoek soortgelijke berichten

Centraal Bureau voor de Statistiek

CBS

CBS:Geregistreerde werkloosheid

Werkloosheid stabiel
Volgens de nieuwste cijfers van het CBS kwam het aantal geregistreerde werklozen in de maanden november 2001-januari 2002 gemiddeld uit op 146 duizend. De werkloosheid is daarmee nog steeds stabiel. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is het aantal werklozen 41 duizend lager.

Werkloosheid stabiel
In de maanden november 2001-januari 2002 waren er gemiddeld 146 duizend geregistreerde werklozen. Dat is elfduizend meer dan in de maanden oktober-december 2001. Door seizoeneffecten is echter in deze periode van het jaar een stijging van negenduizend gebruikelijk. Na verwijdering van deze seizoeneffecten is het nieuwe werkloosheidscijfer dus tweeduizend hoger dan het vorige driemaandsgemiddelde.
Sinds het voorjaar van vorig jaar schommelen de seizoengecorrigeerde cijfers tussen de 135 en 150 duizend. De veranderingen zijn gering en vallen binnen de onnauwkeurigheidsmarges van de steekproefuitkomsten. De werkloosheid is dus nog steeds stabiel op een laag niveau. Vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden is de werkloosheid nu nog altijd 41 duizend lager.

Technische toelichting
Recentelijk zijn nieuwe seizoenscorrectiefactoren doorgevoerd voor de periode januari 1991 tot en met november 2002. De seizoengecorrigeerde cijfers wijken licht af van eerder gepubliceerde cijfers. Geregistreerde werklozen zijn mensen die bij een arbeidsbureau staan ingeschreven, direct beschikbaar zijn voor een baan van minstens twaalf uur per week en geen werk hebben of werk van minder dan twaalf uur per week. De cijfers over de geregistreerde werkloosheid zijn gebaseerd op de registratie van de arbeidsbureaus en de Enquête beroepsbevolking van het CBS, een steekproef-onderzoek dat maandelijks onder ruim tienduizend mensen in Nederland wordt gehouden. De geregistreerde werkloosheidscijfers hebben een onnauwkeurigheidsmarge omdat ze gebaseerd zijn op een steekproefonderzoek. Alleen uit grote veranderingen of uit veranderingen die zich gedurende een langere periode aftekenen mogen conclusies worden getrokken over de tendens van de werkloosheid. Naast de maandelijkse cijfers van de geregistreerde werkloosheid, publiceert het CBS jaarlijks een breder scala van indicatoren van het onbenut arbeids-aanbod. Eén daarvan is de werkloze beroepsbevolking: mensen die niet of minder dan twaalf uur werken en actief zoeken naar werk voor twaalf uur of meer. Het Centraal Planbureau gebruikt dit cijfer voor economische analyses.
Een nog bredere afbakening van het onbenut arbeidsaanbod is: alle mensen die niet of minder dan twaalf uur werken en betaald werk voor twaalf uur of meer zouden willen hebben (ongeacht of men direct in staat is om te werken, op zoek is naar werk, enzovoorts). Een andere indicatie van het arbeidspotentieel is het aantal mensen met een bijstands- of ww- uitkering.

Voor achtergrondinformatie en meer details over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mw. drs S.C.H.H.L. Lucassen, tel. (045) 570 73 46.

Overige informatie, tabellen en grafiek kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS Tel. (070) 337 58 16 Fax (070) 337 59 71 E-mail: (persdienst@cbs.nl)

19 feb 02 09:31

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie