Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Van Vollenhoven pleit voor hoge prioriteit verkeerseducatie

Datum nieuwsfeit: 19-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Raad voor de Transportveiligheid
Zoek soortgelijke berichten

Raad voor de Transportveiligheid

RAAD V D TRANSPORTVEILIGHEID

Mr.Pieter van Vollenhoven pleit voor hogere prioroteit voor

PERSBERICHT

Mr. Pieter van Vollenhoven pleit voor
hogere prioriteit voor verkeerseducatie

DEN HAAG, 19 februari 2002

Verkeerseducatie moet bij een nieuw kabinet een hogere prioriteit krijgen. Dat stelde mr. Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de Raad voor de Transportveiligheid en beoogd voorzitter van de dit jaar op te richten Onderzoeksraad voor Veiligheid bij de opening van de DAF-Verkeerszone in Eindhoven. De Verkeerszone moet de schakel vormen in de bevordering van het verkeersonderwijs op de basisscholen en de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio.
De opleidingen zijn thans niet al te uitvoerig te noemen en gelden bovendien voor het leven. Het deelnemen aan het verkeer is daardoor volledig gebaseerd op eigen inzichten en ervaringen. Het huidige verkeersveiligheidsbeleid kent thans naar het oordeel van de heer Van Vollenhoven een sterk infrastructureel karakter teneinde op deze wijze alsnog het gedrag van verkeersdeelnemers te kunnen afdwingen of om zijn minst te beïnvloeden. Daarnaast is in de afgelopen jaren de elektronische handhaving sterk toegenomen.
Er zal naar zijn mening een beroep op de samenleving gedaan moeten worden om het huidige verkeers ongevallencijfer verder terug te dringen. In andere veiligheidsterreinen is de overheid al langer tot het inzicht gekomen, dat de overheid alleen veiligheid niet kan garanderen. Een beroep op de samenleving is onontbeerlijk gebleken. In het wegverkeer zou dit beroep naar het oordeel van de heer Van Vollenhoven via herhaalde en verbeterde opleidingen kunnen plaatsvinden.

In die situatie zouden zij wel het recht moeten krijgen
- Om onveilige situaties in het wegverkeer te melden (de zogenaamde klokkenluiderregeling)

- Om een evenwichtiger handhavingsysteem te wensen omdat de elektronische handhaving bij snelheidsovertredingen steeds meer de schijn tegen krijgt

- Op een beloningssysteem voor goed gedrag in het verkeer, naast het bestaande systeem voor schadevrij rijden.

In dit laatste geval verdient het naar zijn oordeel aandacht om de huidige elektronische controle ook te hanteren bij het belonen van goed gedrag.

Ten aanzien van veiligheid in het algemeen stelde de heer van Vollenhoven, dat deze in onze maatschappij op een hoger voetstuk moet worden geplaatst en niet voortdurend het onderspit moet delven tegen economische belangen.
Hij gaf aan, dat in vroeger tijden de burgers een eigen verantwoordelijkheid hadden ten aanzien van veiligheid.

Met name door de industrialisatie heeft de overheid de veiligheid successievelijk naar zich toe getrokken. Dit had tot effect dat de overheid op dit terrein in feite een monopoliepositie ging bekleden en de burgers achterover gingen leunen.In mindere mate heeft naar zijn mening ook bij de overheid de veiligheid vaak het onderspit gedolven.Dit heeft tot gevolg, dat wij ons veilig wanen, maar in vele gevallen is dat slechts schijn en wordt de maatschappij onverwacht en plotseling geconfronteerd met calamiteiten,aldus de heer Van Vollenhoven.

Hij onderschreef de opvatting van voorzitter Oosting van de commissie die de ramp in Enschede onderzocht,dat er een culturele revolutie op het gebied van veiligheid dient plaats te vinden.Een van die revolutionaire acties moet naar zijn oordeel zijn dat de veiligheidsafwegingen transparanter gemaakt moeten worden. Veel beslissingen op dit gebied vinden buiten het gezichtsveld van de samenleving plaats en plotseling worden de burgers geconfronteerd met de gevolgen hiervan.Hij pleitte voor het spoedig instellen van een wettelijk verplichte Veiligheids Effect Rapportage voor alle veiligheidsterreinen.Een proef die aan het einde van de jaren negentig daarover is gestart, heeft bij een aantal gemeenten al tot resultaat geleid, maar het is van belang dat er snel voortgang wordt geboekt.

EINDE PERSBERICHT


---
Voor nadere informatie kunt u bellen met de heer H.A. Lichtenveldt, telefoon 071 5135067 of 06 51080871.

19 feb 02 12:16

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie