Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Bergen 20-02-2002

Datum nieuwsfeit: 20-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Bergen
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Bergen


Commissievergaderingen


Commissievergaderingen

De maandelijkse vergaderingen van de diverse commissies vinden binnenkort plaats. De vergaderingen worden gehouden in het gemeentehuis en beginnen om 19.00 of 20.00 uur :

Commissie AMEZ op donderdag 21 februari 2002, aanvang 19.00 uur. Commissie Welzijn, op woensdag 20 februari 2002, aanvang 19.00 uur. Commissie GZ, op woensdag 20 februari 2002, aanvang 20.00 uur.

AGENDA cie AMEZ:

1. Verslag vergadering commissie AMEZ van 24 januari 2002;
2. Mededelingen/ingekomen stukken:
a. Besluitenlijsten B&W van 14 januari t/m 4 februari 2002; b. Besluitenlijsten vergadering GS Limburg; c. Besluitenlijsten DB Gewest;
d. Evaluatie euro;
e. ISK Hezelandcollege, financiering tekort schooljaar 2001-2002; f. Decembercirculaire 2001;

3. Raadsvoorstel tot vaststelling van de "Verordening op het correctief raadgevend referendum Bergen (L) 2002";
4. Raadsvoorstel spoedprocedure onderwijshuisvesting;
5. Raadsvoorstel vaststelling van de uitgifteprijs voor bouwkavels en exploitatieopzet van het plan Droogstal fase II;
6. Raadsvoorstel revitalisering De Flammert fase 2 te Nieuw Bergen;
7. Regiovisie Maasduinen;

8. Raadsvoorstel tot vaststelling van "startnotitie handhaving Bergen (L.) 2002";

9. Raadsvoorstel herbenoeming leden commissie bezwaar en beroep;
10. Leges Gehandicapten Parkeer Kaart (GPK);
11. Raadvoorstel tot vaststelling uitgaven over 2000, alsmede de geraamde inkomsten en uitgaven over het jaar 2001 inzake het openbaar onderwijs;

12. Raadsvoorstel tot vaststelling van de vijfjaarlijkse afrekening van de uitgaven en ontvangsten over 1996 t/m 2000 in het kader van de financiële gelijkstellen;

13. Raadsvoorstel tot vaststelling minimanota 2002 "maximale kansen voor minima";

14. Raadsvoorstel over het beschikbaar stellen van een krediet voor de vervanging van programmatuur van bevolking;
15. Raadsvoorstel verkoop van een perceel grond aan dhr. P.Haumann;
16. Raadsvoorstel aangaan van huurovereenkomsten met ponyclub St Joris en duivenvereniging De Snelle Wieken;

17. Rondvraag.

AGENDA cie Welzijn:

1. Verslag vergadering commissie Welzijn van 22 januari 2002
2. Mededelingen/ingekomen stukken:
a. Besluitenlijsten B&W van 14 januari t/m 4 februari 2002; b. ISK Hezelandcollege, financiering tekort schooljaar 2001-2002; c. Eindrapportage Project Onbenutte Rechten; d. Bevindingen screening: uitkeringsbestand afdeling Welzijn, soza, december 2001
e. Stukken bestuursververgadering WAA;

3. Spoedprocedure onderwijshuisvesting;

4. Leges Gehandicapten Parkeer Kaart (GPK);
5. Verlenen van de taakopdracht GGD aan de Regio Noord- en Midden Limburg;

6. Raadvoorstel tot vaststelling uitgaven over 2000, alsmede de geraamde inkomsten en uitgaven over het jaar 2001 inzake het openbaar onderwijs;

7. Raadsvoorstel tot vaststelling van de vijfjaarlijkse afrekening van de uitgaven en ontvangsten over 1996 t/m 2000 in het kader van de financiële gelijkstellen;

8. Voorstel tot vaststelling minimanota 2002 "maximale kansen voor minima";

9. Rondvraag.

AGENDA
cie GZ:

1. Verslag vergadering commissie grondgebiedszaken van 23 januari 2002.

2. Mededelingen/ingekomen stukken:
a. Besluitenlijsten B&W van 7 januari t/m 4 februari 2002; b. Advies over reactie op e-mail van de Dorpsraad in Afferden over de aanpak van de Dorpsraad in het kader van de aanpak van de 30 km/u gebieden in de Gemeente Bergen;
c. Aanlegvergunning voor kikkerpoel;
d. POL aanvulling Zandmaas;
e. Verbouwing zolder tot kantoorruimte op het perceel / adres De Kamp 16;
f. Natuurherstelproject 't Rusland.

3. Voorstel voor het nemen van een beslissing op drie bezwaarschriften tegen het voorbereidingsbesluit ex art 21 van de WRO voor de uitbreiding van het vakantiepark Leukermeer te Well;
4. Vaststelling van de uitgifteprijs voor bouwkavels en exploitatieopzet van het plan Droogstal fase II;
5. Revitalisering De Flammert fase 2 te Nieuw Bergen;
6. Raadsvoorstel tot vaststelling van "startnotitie handhaving Bergen (L.) 2002";

7. Voorstel inzake verkoop van een perceel grond aan dhr. P.J.H. H.;
8. Aangaan van huurovereenkomsten met ponyclub St Joris en duiververeniging De Snelle Wieken;

9. Rondvraag.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie