Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aanscherping controle aanbevolen op Veemarkt

Datum nieuwsfeit: 20-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Utrecht
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Utrecht

Verbetering bedrijfsvoering en aanscherping controle aanbevolen op Veemarkt

Om iedere schijn van belangenverstrengeling in de toekomst te voorkomen en om eenduidig helderheid te scheppen in (financieel) administratieve procedures, zal de bedrijfsvoering bij de groep Markten van de Dienst Stadsbeheer verder moeten worden verbeterd en de interne controle vanuit de afdeling Controlling moeten worden verstevigd. Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen die naar voren komen uit het onderzoeksrapport van de Gemeentelijke Accountantsdienst naar vermeende onregelmatigheden bij de groep Markten van de DSB.

Het onderzoek dat de gemeentelijke Accountantsdienst samen met een extern bureau heeft uitgevoerd, toonde aan dat de vermoedens van onregelmatigheden bij de groep Markten van de DSB ongegrond zijn. Zo bleek dat er geen betalingen buiten het reguliere salarissysteem om hebben plaatsvonden, dat onrechtmatigheden bij de vooraanvoer van vee niet kunnen worden aangetoond en dat er geen sprake is van betaling voor niet geleverde diensten. Omdat er geen strafbare feiten zijn geconstateerd en er ook geen sprake is van plichtsverzuim, zullen er geen rechtspositionele maatregelen worden getroffen tegen medewerkers van de groep Markten.

Hoewel het onderzoek aantoont dat voor onrechtmatig handelen bij de groep Markten om er financieel beter van te worden, geen bewijs kan worden gevonden, blijkt wel dat procedures niet altijd juist zijn nageleefd en dat de bedrijfsvoering niet optimaal is. Daarom moet alles op alles worden gezet de bedrijfsvoering verder te optimaliseren en administratieve procedures zo in te richten dat zelfs het geringste vermoeden van onrechtmatig handelen niet kan ontstaan of direct kan worden ontzenuwd.

Het onderzoek dat op 10 januari jl. werd gestart, vond plaats in opdracht van de directeur van de DSB naar aanleiding van een melding - eind vorig jaar - van een van de medewerkers van zijn dienst van mogelijke onregelmatigheden bij de groep Markten. Een dergelijke melding wordt door de gemeente altijd serieus genomen. De gemeentelijke instructie schrijft in dit soort situaties voor dat er door de Gemeentelijke Accountantsdienst een onderzoek wordt ingesteld. Om te controleren of de geldende procedures zijn nageleefd, is de administratie van de groep Markten onderzocht en zijn er vraaggesprekken gevoerd met enkele medewerkers.

Op 14 februari jl. heeft de gemeentelijke Accountantsdienst de onderzoeksresultaten bekend gemaakt aan het college van burgemeester en wethouders. Het college heeft vandaag bij de bespreking ervan besloten dat de uitkomsten van het onderzoeksrapport zullen worden betrokken bij de besluiten die het college binnenkort neemt - mede op basis van het rapport Dorresteijn - over (de verscherping van) het integriteitsbeleid binnen de gemeente Utrecht. De raadscommissie voor Algemene Zaken, Veiligheid, Wijkgericht Werken en Financiën is geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden bij de groep Markten van de afdeling Uitvoering van de Dienst Stadsbeheer.

Utrecht, 19 februari 2002.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie