Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Bergen 20-02-2002

Datum nieuwsfeit: 20-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Bergen
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Bergen


Extra raadsvergadering

Maandag 25 februari houdt de gemeenteraad een extra vergadering.

In deze vergadering bespreekt de visitatiecommissie het concept bestuurskrachtprofiel met de raad. De vergadering begint om 17.00 uur.

De volgende openbare vergadering van de raad van de gemeente Bergen wordt gehouden op 14 maart 2002 in het gemeentehuis. De vergadering begint om 19.00 uur.

De agenda voor deze vergadering staat nog niet vast.

Bijeenkomst voor alle vrijwilligers

Aansprakelijkheid en verzekeringen

Op dinsdag 26 februari houdt Synthese samen met de gemeente een informatiebijeenkomst over aansprakelijkheid en verzekeringen voor vrijwilligers en besturen. De bijeenkomst vindt plaats in ESG Den Asseldonk in Nieuw Bergen en begint om 19.45 uur.

Tijdens deze bijeenkomst geven deskundigen van AKD Prinsen Van Wijmen en Deloitte en Touche informatie over aansprakelijkheid en verzekeringen. Denk hierbij aan:

* aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van besturen en vrijwilligers van verenigingen en stichtingen, bestuursaansprakelijkheid;

* civiele aansprakelijkheid;

* verzekeringen: wat is wel of niet gedekt, collectieve vrijwilligersverzekering van de gemeente en de claims die zijn ingediend;

* aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in relatie tot belastingen.
Tijdens deze avond krijgt u natuurlijk ook de gelegenheid om vragen te stellen. Als niet alle vragen beantwoord kunnen worden, kan er een vervolgbijeenkomst worden gepland.

Scholingsbehoefte

Deze avond is een vervolg op de informatiebijeenkomst over deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers bij sport- en jeugdverenigingen. Naar aanleiding van deze bijeenkomst hebben alle sport- en jeugdverenigingen een inventarisatieformulier ontvangen, waarop zij hun scholingsbehoefte aan konden geven. Omdat ook veel andere verenigingen vragen hebben op het gebied van aansprakelijkheid en verzekeringen, is deze avond bedoeld voor alle vrijwilligers van alle vrijwilligersorganisatie in onze gemeente. De vrijwilligersorganisatie hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. De Provincie Limburg heeft eenmalig een subsidie toegekend voor de bijeenkomsten voor deskundigheidsbevordering eind 2001/ begin 2002.

Aanmelden

Vanwege het grote belang van dit onderwerp voor de vrijwilligersorganisatie en vrijwilligers in onze gemeente, rekenen wij op een grote belangstelling. Om de avond goed te laten verlopen kunt u zich tot en met donderdag 21 februari opgeven bij Synthese, de heer Jos Gerritsen, Jeroen Boschstraat 32, 5854 CZ Bergen, telefoonnummer (0485) 34 80 80.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Synthese, de heer Jos Gerritsen, (0485) 34 80 80 of met de gemeente, mevrouw Yvet Arts, (0485) 34 83 11.

Nominaties vrijwilligerstrofee 2000/2001
Tijdens de viering van de Internationale vrijwilligersdag op vrijdag 8 maart in Den Asseldonk wordt voor de tweede keer de Vrijwilligerstrofee gemeente Bergen uitgereikt. Deze trofee is bestemd voor de `beste' prestatie/ gebeurtenis op het gebied van vrijwilligerswerk in 2000/2001.

Verdeeld over drie sectoren (cultuur/muziek, zorg/welzijn en jeugd/sport) zijn 16 organisaties genomineerd. Hieronder kunt u lezen welke organisaties uit de sector cultuur en muziek en de sector zorg en welzijn zijn genomineerd. Volgende week worden de genomineerden voor de sector jeugd en sport aan u voorgesteld.

Sector cultuur en muziek

Organisatie Proms 200(0)

Het jaar 2000 stond in het teken van het 200-jarig bestaan van de gemeente Bergen. Als afsluiting van het feestjaar hebben koren, fanfares/harmonie, solisten, drumbands en majorettes uit alle dorpen een muzikaal hoogstaande show laten zien. Aan de Proms hebben ongeveer 250 koorleden, 300 fanfare-/harmonieleden, 25 drumbandleden, 50 jonge majorettes en ± 30 country- en westerndansers meegedaan. Afgevaardigden van alle deelnemende verenigingen hebben hard gewerkt om een spetterende avond te organiseren.

Organisatie Millennium carnavalsoptocht

De 6 carnavalsverenigingen uit onze gemeente hebben op 6 maart 2000 de grootste carnavalsoptocht van (Noord) Limburg georganiseerd. Naast veel uren van voorbereiding, hebben de vrijwilligers het erg druk gehad om alles goed te laten verlopen. De spectaculaire optocht heeft veel toeschouwers uit de verre omgeving getrokken.

Vrijwilligers project Boek aan huis

De gemeente Bergen heeft enkele jaren geleden gekozen voor een centrale, goed uitgeruste bibliotheek. Dit had tot gevolg dat de afstand naar de bibliotheek voor een groep bewoners, met name ouderen en gehandicapten, een probleem werd. Vrijwilligers leveren sindsdien regelmatig boeken op bestelling bij ouderen en gehandicapten. Deze kunnen door de inzet van de vrijwilligers blijven genieten van een goed boek.

Gilde St. Anthonius Abt/ St. Agatha

Elk jaar organiseert Gilde St. Anthonius Abt/ St. Agatha een Gildedag. Ter ere van haar 500-jarig bestaan werd in september 2001 een grootste regionale festiviteit georganiseerd, waarbij veel Gilden aanwezig waren. Een grote parade over de Aijense dijken gaf een prachtig kleurrijk beeld, waar veel toeschouwers van genoten hebben.

Werkgroep archieftentoonstelling gemeente Bergen

Vanwege het 200-jarig bestaan van onze gemeente heeft een werkgroep archieftentoonstelling een expositie gemaakt. Tijdens deze expositie werd in woord en beeld de geschiedenis van onze gemeente, maar ook van de afzonderlijke dorpen verteld. De tentoonstelling was in het jubileumjaar in elk dorp van onze gemeente te zien. Dankzij de inzet van de Werkgroep archieftentoonstelling, zijn veel inwoners meer te weten gekomen van de geschiedenis van de gemeente.

Sector zorg en welzijn

Hengelsportvereniging De Voorn

Sinds 10 jaar organiseert hengelsportvereniging De Voorn uit Afferden een viswedstrijd voor de bewoners van Bekkershof. Bekkershof maakt onderdeel uit van Vizier en huisvest 14 bewoners met een verstandelijke handicap. Mede dankzij de activiteiten van De Voorn zijn de bewoners van Bekkershof opgenomen in de Afferdense samenleving.

Vrijetijdsclub jong gehandicapten

Al jaren lang organiseren vrijwilligers activiteiten voor verstandelijk gehandicapten. Vrijetijdsclub Jeugdclub Afferden organiseert activiteiten voor verstandelijk gehandicapten van 12 tot en met 20 jaar. De `Bergse Babbelaars' doet dit voor verstandelijk gehandicapten vanaf 25 jaar. Door deze vrijwilligers kunnen een groot aantal mensen, ondanks hun handicap, met veel plezier deelnemen aan verenigingsactiviteiten.

Vrijwilligers Eldershome

Vrijwilligers van bejaardencentrum Eldershome ondersteunen al sinds jaar en dag het personeel en organiseren activiteiten voor de bewoners. Juist tijdens de overgangsfase van bejaardencentrum `Eldershome' naar het nieuwe woonzorgcomplex `Maasduinenstaete' in Bergen zijn deze vrijwilligers van onschatbare waarde. Zij steunen het personeel en de bewoners en helpen de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Vrijwilligers project Onbenutte Rechten

In 2000 is het Project Onbenutte Rechten van start gegaan. In dit project worden ouderen gewezen op de diverse voorzieningen en mogelijkheden in de gemeente Bergen. Een groep enthousiaste vrijwilligers is opgeleid om de ouderen thuis te bezoeken. In een persoonlijk gesprek wordt informatie gegeven over de voorzieningen en worden vragen beantwoord. De vrijwilligers hebben 692 huisbezoeken afgelegd. Dit betekent dat meer dan de helft van de aangeschreven ouderen gebruik heeft gemaakt van de inzet van deze groep vrijwilligers.

Werkgroep opvang asielzoekers Bergen

In onze gemeente zijn twee opvangcentra voor asielzoekers. Daarnaast wonen enkele asielzoekers in reguliere woningen in Bergen. Vrijwilligers van de werkgroep opvang asielzoekers zetten zich in om hen te begeleiden en wegwijs te maken in onze maatschappij. Het werk van deze vrijwilligers verhoogt de leefbaarheid van alle inwoners van onze gemeente.

Sector jeugd en sport

Stichting Peuterspeelzalen Bergen

Al jaren draagt Stichting peuterspeelzalen Bergen zorg voor peuterspeelzalen in onze gemeente. Door de jaren heen zijn de eisen aan het peuterspeelzaalwerk veranderd. Ook de inrichting van de zalen is veranderd om de kinderen van 2 tot en met 4 jaar goede en voldoende speelruimte te geven. Dankzij de inzet van het bestuur en de vele vrijwilligers van Dribbel in Afferden en Dikkertje Dap in Well, heeft de gemeente er twee prachtige peuterspeelzalen bij.

Kinderkoor Well

In 1966 werd het kinderkoor in Well opgericht, 35 jaar later zingen de kinderen van Well nog steeds het hoogste lied. Het koor wordt al 35 jaar geleid door dezelfde dirigente die samen met de vrijwilligers de kinderen enthousiast weet te houden. Het koor heeft al menig talent voortgebracht en zorgt dan ook voor veel luisterplezier.

IVN Maas en Niers

Het IVN voert jaarlijks een aantal belangrijke activiteiten uit, die voor het milieu van grote betekenis zijn. Zo heeft het IVN de poel bij de Eckeltsebeek bij Afferden opgeschoond. In samenwerking met andere organisaties zoals Vizier, hengelsportvereniging De Voorn, LLTB en anderen geeft IVN een belangrijke bijdrage aan het op peil brengen en houden van het natuurschoon in onze gemeente.

Jong Nederland Well

In de afgelopen jaren zag Jong Nederland Well het leden- en vrijwilligersaantal drastisch dalen. Dit heeft er zelfs toe geleid dat de wekelijkse activiteiten tijdelijk zijn gestopt. Ondanks deze daling hebben de vrijwilligers in december 2001 een spellenmiddag georganiseerd voor de kinderen uit Well en de omliggende dorpen. Zo'n 150 kinderen hebben een geweldige zondagmiddag gehad met o.a. een klimwand, een luchtkussen, koek bakken, `achterwerk in de kast' en een kinderkookcafé.

Stichting Speelvoorziening Bergen

Stichting Speelvoorziening Bergen heeft de afgelopen twee jaar hard gewerkt om in Bergen speelterreinen te realiseren voor de kinderen van het dorp. In 2000 werd aan de Groenekruissingel de speeltuin voor 0 tot 6-jarigen geopend. In 2001 is het speelterrein voor de kinderen van 6-12 jaar bij de Mariaschool geheel vernieuwd.

25-jarig bestaan Kerstzaaltoernooi

2001 vierde het kerstzaalvoetbaltoernooi haar 25-jarig bestaan. Een comité van enthousiaste vrijwilligers organiseert in de kerstvakantie het zaalvoetbaltoernooi voor de jeugd. Al 25 jaar gebeurt dat met veel succes, en beleeft de jeugd veel plezier aan deze activiteit. In 2001 namen zelfs het hoogst aantal teams mee in al deze jaren, namelijk 71. Uiteraard is voor de organisatie van zo'n toernooi grote inzet van vele vrijwilligers nodig.

De uiteindelijke keuze

Alle vrijwilligersorganisaties in onze gemeente hebben inmiddels uitgebreide informatie ontvangen over de genomineerden. De vrijwilligersorganisaties kiezen welke genomineerde de uiteindelijke `winnaar' van de trofee wordt. De komende weken kunt u op deze pagina lezen welke organisaties genomineerd zijn in de sector zorg / welzijn en jeugd/sport.

Internationale Vrijwilligersdag

Wij hopen alle vrijwilligers te mogen begroeten tijdens de viering van de Internationale Vrijwilligersdag. Deze vindt plaats op vrijdag 8 maart in Den Asseldonk in Nieuw Bergen en begint om 20.00 uur. Oproepingskaarten zijn verstuurd

Alle kiesgerechtigden hebben inmiddels een oproepingskaart ontvangen om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 6 maart. Als u geen oproepingskaart hebt ontvangen moet u contact opnemen met de werkgroep Verkiezingen, telefoon (0485) 34 83 07.

Bij de oproepingskaart is een overzicht gevoegd van de partijen en kandidaten die aan de verkiezing deelnemen. Verder kunt u op deze kaart lezen in welk stembureau u uw stem moet uitbrengen. In Nieuw Bergen is de situatie veranderd. Het kan zijn dat u nu in een ander stembureau moet stemmen dan de vorige keer.

Stembureau naar keuze

Inwoners van de gemeente Bergen dienen hun stem uit te brengen in een stembureau in de gemeente Bergen. Het is niet verplicht uw stem uit te brengen in uw eigen stembureau. U kunt ook stemmen in een ander stembureau in de gemeente Bergen. Hiervoor heeft u een kiezerspas nodig. U kunt tot en met 1 maart met de oproepingskaart naar het gemeente huis gaan om deze te laten omzetten in een kiezerspas. U kunt van deze mogelijkheid gebruik maken tot en met 1 maart. in uw eigen of in een ander stemdistrict. U kunt iemand die in hetzelfde stembureau als u moet stemmen machtigen een stem uit te brengen. Op uw oproepingskaart dient u dan enkele gegevens is te vullen. Degene die voor u gaat stemmen neemt uw kaart mee en brengt tegelijk met zijn/ haar stem ook uw stem uit. Een persoon kan voor maximaal twee anderen een stem uitbrengen. Voor alle duidelijkheid: u kunt alléén een ander via uw oproepingskaart machtigen als deze persoon in hetzelfde stemdistrict woont. Het is niet meer mogelijk een persoon te machtigen die in een ander stembureau moet stemmen als u. De termijn om personen uit een ander district te machtigen is inmiddels verstreken.

Televisiedebat gemeenteraadsverkiezingen
Evenals in 1994 en in 1998 organiseert de VVD ook nu weer een televisiedebat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het debat vindt plaats op maandag 4 maart, aanvang 19.00 uur. Het wordt rechtstreeks uitgezonden via de kabelkrant.

Onder leiding van Paul Reiniers, oud-verslaggever van De Limburger, discussiëren de vier lijsttrekkers over hun verkiezingsprogramma's De vier lijststrekkers zijn:

* Nic Vloet (CDA);

* Marcel Brands (PK);

* Frans Pekema (VVD) en

* Hay Elbers (PLC).

Ook u kunt vragen stellen. U kunt daarvoor de bon uit de Grens en Maas invullen en opsturen naar: Televisiedebat Gemeenteraad, Postbus 140, 5854 ZJ Nieuw Bergen. Uw vraag wordt voorgelegd aan de lijsttrekkers. Ook is het mogelijk om telefonisch vragen te stellen. Daarvoor moet u tijdens de uitzending bellen met (0485) 34 84 05.
Forumavond gemeenteraadsverkiezingen
Donderdag 28 februari wordt er een forumavond gehouden. Deze avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in zaal Wahlen in Siebengewald. De lijsttrekkers van de vier politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn dan aanwezig. Zij geven een toelichting op hun partijprogramma. Daarnaast is er gelegenheid tot discussie. Deze avond wordt georganiseerd door de LLTB, afdeling Bergen. U bent van harte welkom.
Bergen onderzoekt veiligheid en leefbaarheid
De gemeente Bergen is bezig met een onderzoek naar de veiligheid en leefbaarheid in deze gemeente. Vanaf 11 maart wordt het onderzoek onder de eigen inwoners uitgevoerd.

Hiermee wil de gemeente inzicht krijgen in de veiligheid en leefbaarheid. Daarnaast wil de gemeente graag te weten komen, hoe onze inwoners de dienstverlening van de gemeente en de politie op het gebied van veiligheid en leefbaarheid beoordelen.

Verbetering woon- en leefomgeving

In het onderzoek wordt gekeken hoe de burgers de veiligheid en leefbaarheid ervaren. U kunt onder andere aangeven waar u overlast ervaart en wat de knelpunten zijn als het gaat om leefbaarheid. Met de informatie die de gemeente krijgt, is het mogelijk gericht maatregelen te nemen om uw woon- en leefomgeving te verbeteren.

Vragenlijst

Uit de bevolking wordt een willekeurige steekproef genomen. Aan die burgers wordt een vragenlijst toegestuurd. De vragenlijsten worden verzonden vanaf 11 maart. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de vragenlijst invullen en terugsturen. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om aan deze enquête uw medewerking te verlenen. Meer informatie
Als u meer wilt weten over het onderzoek, neem dan contact op met de afdeling Bestuur, (0485) 34 83 05.
Informatieavond Politiekeurmerk Veilig Wonen
Hang- en sluitwerk, rookmelders
Bijna 380 keer per dag zetten inbrekers ergens in Nederland een kraak. Slecht beveiligde woningen zijn het eerst aan de beurt. De inbreker laat daarbij vaak veel materiële en emotionele schade achter.

Gelukkig kunt u het een en ander doen om een inbraak te voorkomen. Mensen die wonen in een huis met een `Veilige Woning'-certificaat van het Politie Keurmerk Veilig Wonen, hebben ongeveer 95% minder kans om slachtoffer van een inbraak te worden.

Uitnodiging

Graag vertellen politie en gemeente meer over dit onderwerp. Daarom ontvangt u binnenkort een uitnodiging voor één van de 5 informatie-avonden in onze gemeente. Op deze avonden is de gemeente Bergen, de politie, brandweer en het preventieteam aanwezig, om u voor te lichten over alle aspecten van Veilig Wonen.

Vrijblijvend advies

Na de inleiding en één of meer voorlichtingsfilms is er volop gelegenheid voor persoonlijke informatie, bijvoorbeeld over preventieve maatregelen, goed hang- en sluitwerk en brandmelders. Ook kunt u zich aanmelden voor een gratis en vrijblijvend beveiligingsadvies voor uw woning in het kader van het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

Informatie-avonden

In onze gemeente worden vijf informatieavonden gehouden. De informatie-avonden beginnen om 20.00 uur en worden gehouden in de volgende locaties:

* Siebengewald, maandag 18 maart in zaal Wahlen;
* Afferden, dinsdag 19 maart in zaal Raaijmakers;
* Bergen, Aijen, Nieuw Bergen, maandag 25 maart in ESG Den Asseldonk;

* Wellerlooi, dinsdag 26 maart in gemeenschapshuis 't Luukske;
* Well, woensdag 27 maart in zaal Onder de Linden. In andere gemeenten waren deze voorlichtingsbijeenkomsten een groot succes. Graag begroeten wij u op een van de bovengenoemde data. Meer informatie
Als u meer over deze informatie-avonden wilt weten, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Bestuur telefoon (0485) 34 83 05. Een veilige gevoel begint in een veilig huis in een veilige wijk. Breng uw tuinafval gratis naar het milieupark
In maart en april kunt u grof tuinafval gratis aanbieden bij het milieupark Heukelom. In het voorjaar komt er bij het snoeien in uw tuin veel afval vrij. Hierdoor zit de GFT-container snel vol en heeft u problemen bij de afvoer van het grof tuinafval.

Daarom heeft de gemeente besloten dat u in maart en april tuinafval gratis kunt aanbieden op het milieupark. In de overige maanden kunt u ook tuinafval naar het milieupark brengen. Dan moet u echter betalen. De kosten bedragen 10,00 per aanbieding van maximaal 2m3.

De openingstijden van milieupark Heukelom zijn:
* vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur;

* zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur.

Onderzoek Drank- en Horecavergunningen
Ook bij sportkantines
In onze gemeente heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de stand van zaken van de actualiteit van de Drank- en horecavergunningen. Gebleken is dat deze vergunningen verouderde gegevens kunnen bevatten. Dit is ook het geval bij een aantal horecavergunningen van kantines.

Binnenkort ontvangen de horecavergunninghouders een brief waarin wordt gevraagd de huidige vergunningen te bezien of deze nog actueel zijn.

Vanaf november 2000 is de nieuwe Drank- en Horecawet van kracht geworden. Ook voor de sportkantine heeft dit gevolgen. Eén van die gevolgen is de verklaring `Sociale Hygiëne': per sportvereniging moeten minstens twee personen deze in het bezit hebben. Deze personen worden als leidinggevenden op de drankvergunning en bestuursreglement vermeld.

Verklaring Sociale Hygiëne

U kunt de verklaring Sociale Hygiëne halen door u in te schrijven voor het examen van 20 april 2002. Door middel van zelfstudie bereidt u zich voor op het examen. In de week voorafgaande aan het examen wordt er in uw regio een examentraining georganiseerd. De kosten bedragen 91,- per persoon inclusief boeken, examen en examentraining.

Aanmelden

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt gekozen voor een (goed te bereiken) locatie voor het examen. U kunt een inschrijfformulier aanvragen bij de stichting Symbiose, Henri Elbersen (046) 420 82 99 of John Wijts (046) 420 80 27. Per e-mail
(HEL@Symbiose.nl) of (JWI@Symbiose.nl). Inschrijven kan tot 2 maart 2002. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging voor het examen en voor de examentraining. Op deze bevestiging staan de plaats en tijd van het examen vermeld.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie