Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Breukelen 20-02-2002

Datum nieuwsfeit: 20-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Breukelen
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Breukelen
---


* Nieuws

* Raad en Commissies

* Officiële Bekendmakingen

* Projecten

* Werk in Uitvoering

* Evenementen

* Vacatures

* Discussieforum

U bevind zich hier:

Actueel / Nieuws

HART VOOR UW VERENIGING? DOE MEE AAN DE ANJERACTIE!
Menige vereniging - variërend van zang tot sport kan wat extra inkomsten goed gebruiken. Meedoen aan de Anjercollecte is daarom de moeite waard.

De opbrengsten van de jaarlijkse Anjercollecte gaan naar het Prins Bernard Cultuurfonds. Van de collectanten wordt veel gevraagd. Naast de organisatie kost het langs de deuren gaan veel tijd en energie. Daar staat bij de Anjercollecte een beloning tegenover. Als tegenprestatie voor de organisatie van de collecte en de inzet van vrijwilligers mag de vereniging eenderde deel van de opgehaalde gelden houden en besteden aan een zelf te bepalen doel. Als er 6.000,- zou worden opgehaald, krijgt de vereniging 2.000,- om uit te geven aan iets leuks, extras of noodzakelijks.

Als meerdere verenigingen meedoen, is de gemeente bereid in goed overleg afspraken te maken over wie waar gaat collecteren. De collecte is gepland in de periode van 26 mei tot 1 juni 2002.

Is uw interesse gewekt maar wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Lia Hack. Zij is dinsdag en woensdag bereikbaar op telefoonnummer (0346) 26 09 53 of via (lia.hack@breukelen.nl).
OVERWEGAFSLUITINGEN

In de nacht van vrijdag 22 februari op zaterdag 23 februari 2002 zal de overweg Kortrijksedijk afgesloten zijn van 20.55 tot 05.35 uur. Deze afsluiting is benodigd ten behoeve van een spoorvernieuwingswerk welke in opdracht van NS Railinfrabeheer wordt uitgevoerd.
GEMEENTEGIDS 2002

In mei verschijnt de Gemeentegids Breukelen, editie 2002. De gids is gratis en krijgt een huis aan huis verspreiding.
De komende maanden worden de vermeldingen in de oude uitgave gecontroleerd en aangevuld. Ook de informatie over de gemeente zoals bereikbaarheid, openingstijden, diensten en de samenstelling van de gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders wordt geactualiseerd.

Het jaarlijks uitgeven van een gemeentegids is mogelijk dankzij de advertentie-inkomsten. Wegener Suurland Falkplan, de uitgever, zal ook deze keer weer het plaatselijke bedrijfsleven benaderen met de vraag om te adverteren.

AANBIEDSTATION 25 FEBRUARI EN 4 MAART S MIDDAGS GESLOTEN

In verband met het volgen van een cursus door het personeel, is het aanbiedstation aan de Kanaaldijk-oost in Breukelen maandag 25 februari en maandag 4 maart s middags gesloten.

Gemeenteraadverkiezingen woensdag 6 maart 2002

Op woensdag 6 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. In Breukelen hebben politieke partijen zeven lijsten ingediend op naam van


1. Christen Democratisch Appèl2. VVD3. GROENLINKS/Partij van de Arbeid


4. Streekbelangen 93


5. Algemene Senioren Partij


6. Democraten 66 (D66)


7. SGP ChristenUnie

De lijsten met alle kandidaten liggen ter inzage op de afdeling Burgerzaken.

Kiezen is een recht

In beginsel heeft iedere Nederlander van 18 jaar of ouder stemrecht. De gemeente heeft een lijst van alle geregistreerde kiesgerechtigde inwoners van Breukelen.

Deze mensen ontvangen een oproepkaart voor de
gemeenteraadsverkiezingen op 6 maart. Die kaart moet u meenemen als u gaat stemmen.

Breukelen gebruikt bij deze verkiezingen voor de eerste maal een elektronische stemmachine. Stemmen gaat zo heel eenvoudig. Mocht u deze eerste keer vragen hebben over hoe het moet, dan is er altijd iemand die u een handje kan helpen.

Alle stembureaus zijn open van 07.30 uur tot 21.00 uur.

Met deze ruime openingstijden is het voor iedereen mogelijk om van het kiesrecht gebruik te maken. Uw werkgever is verplicht om u de gelegenheid te geven om uw stem uit te brengen, voor zover het u niet lukt om dat buiten werktijd te doen.

Waar kiest U

Elke kiesgerechtigde inwoner van Breukelen ontvangt een oproepkaart om te stemmen. Daarop staat het stembureau waar de kiezer zijn of haar stem kan uitbrengen. Het is mogelijk om daarvan af te wijken en te kiezen voor een andere locatie.

In totaal kan er op 9 plaatsen gestemd worden te weten:
- Gemeentelijke Sporthal, Broekdijk Oost 28

- Koetshuis (gemeentehuis Boom en Bosch), Markt 13

- Verzorgingshuis "De Aa", De Aa 7, hoofdingang

- Openbare basisschool "De Regenboog", Heycoplaan 13

- Zwembad t Kikkerfort, Scheperweg 14.a


- Zuidmolukse kerk, Karel Doormanweg 49


- Verenigingsgebouw, D.v.Troostwijkstraat 20

- Verenigingsgebouw "Irene", Wagendijk 43


- Verzorgingshuis Overdorp, Dreef 1

Verandering van stembureau moet vooraf aangevraagd worden bij de afdeling burgerzaken. Een schriftelijk verzoek moet uiterlijk 14 dagen voor 6 maart zijn ingediend. U kunt ook tot 1 maart uw oproepingskaart bij burgerzaken laten veranderen. Dat vraagt een bezoek aan het loket.

Stemmen bij volmacht

Bent u verhinderd om persoonlijk te stemmen, dan kunt u iemand machtigen. Dat gaat heel simpel. U draagt uw oproepkaart over aan een andere kiezer door de achterkant van de kaart in te vullen en te tekenen. De gevolmachtigde moet uw stem tegelijk met zijn/haar eigen stem uitbrengen in het stemdistrict waar de gemachtigde kiezer staat geregistreerd. Het aantal volmachtstemmen per persoon is twee.

U kunt een volmacht ook schriftelijk aanvragen via een speciaal doorvoor bestemd formulier. Dat ligt bij de afdeling burgerzaken van de gemeente. Het verzoek moet uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingsdag ingediend zijn. De door u gemachtigde persoon krijgt een volmachtbewijs en moet uw stem tegelijk met zijn of haar eigen stem uitbrengen.

Gemeenteraad gaat college controleren
De rol van de gemeenteraad en het college van wethouders verandert binnenkort. De raad en het college vormen samen het bestuur van de gemeente. Het college doet voorstellen waarover de gemeenteraad besluit. De wethouders maken deel uit van de gemeenteraad en beslissen zelf mee over eigen voorstellen. Het college voert vervolgens de besluiten uit.

Na de gemeenteraadsverkiezingen op 6 maart wijzigen de rollen. Het college kan veel vaker dan nu, zelf besluiten nemen. De gemeenteraad bepaalt de randvoorwaarden waar het college zich bij de uitvoering aan moet houden. De raad controleert vervolgens of het college zich daaraan houdt. In de nieuwe situatie maken de wethouders geen deel meer uit van de gemeenteraad. Ze stemmen niet meer mee over voorstellen. Na 6 maart telt de Breukelense gemeenteraad 15 leden. De raad vormt een nieuw college van burgemeester en wethouders. Een raadslid dat wethouder wordt, verlaat de gemeenteraad. Haar of zijn plaats wordt ingenomen door de eerst niet-gekozen kandidaat van dezelfde politieke partij.

Met de wet dualisering gemeentebestuur" ontstaat op gemeentelijk niveau een situatie die vergelijkbaar is met de verhouding tussen de Tweede Kamer en het kabinet. Met dat verschil dat de burgemeester ook in de nieuwe situatie voorzitter is van zowel de gemeenteraad als van het college.

De raadsleden kunnen - net als nu gebruik maken van de diensten van de ambtelijke organisatie. Desgewenst kunnen ze een ambtelijk secretaris aantrekken die een en ander coördineert.
---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie