Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarresultaat Stork: Klein verlies over 2001. Winst in 2002

Datum nieuwsfeit: 20-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Stork Groep NV
Zoek soortgelijke berichten

Stork Groep NV

20-02-2002

JAARRESULTAAT STORK: Klein verlies over 2001. Winst in 2002

Een grote eenmalige voorziening voor desinvesteringen, conjunctuureffecten en hogere aanloopkosten van aerospace programma's hebben voor Stork geleid tot een verlies van EUR 8 miljoen. Diverse maatregelen rechtvaardigen de verwachting dat Stork in 2002 weer winst zal maken.

Om de stagnerende gevolgen van de economie en van "11 september" op te kunnen vangen, is onder meer de capaciteit van de groepen Aerospace en Textile Printing aangepast door - zoals eerder aangekondigd - het aantal arbeidsplaatsen te reduceren. Voor Industrial Components is de capaciteit geflexibiliseerd. Tevens is het portfolio aangepast door het stopzetten van de verliesgevende 'Energy Metals' activiteiten voor de telecomindustrie.
Een andere belangrijke maatregel is het sterk reduceren van het working capital. Versterking van de managementteams van de strategische activiteiten alsmede een scherpere aansturing moeten leiden tot betere resultaten.

Om redenen van transparantie en business logic heeft Stork de Galvano activiteiten van de groep Textile Printing en de elektronisch-mechanische activiteiten van de groep Aerospace in een nieuwe groep Industrial Components bijeengebracht.

Netto resultaat
Stork heeft over het boekjaar 2001 EUR 8 mln verlies gemaakt (2000: nettowinst EUR 63 mln). Het netto resultaat per aandeel van EUR 5,- bedraagt EUR (0,24)(2000: winst EUR 1,91).

Dividendvoorstel
Alhoewel het netto resultaat 2001 negatief is, wordt voorgesteld een dividend uit te keren op basis van de behaalde resultaten uit de strategische activiteiten. Daarmee blijft de invloed van de eenmalige herstructureringslasten voor de Capital Assets (desinvesteringen) buiten beschouwing. Aan de Algemene Vergadering van

Aandeelhouders zal worden voorgesteld een contant dividend uit te keren van EUR 0,45 per aandeel.

Bedrijfsresultaat strategische activiteiten
Het bedrijfsresultaat van de strategische activiteiten bedraagt EUR 69 mln (2000: EUR 120 mln). Uitgedrukt in procenten van de netto-omzet bedraagt het resultaat 4% (2000: 7%).

Het bedrijfsresultaat van Textile Printing bedraagt EUR 26 mln en ligt daarmee 33% beneden het resultaat over 2000 (EUR 39 mln). Hoofdoorzaken zijn tegenvallende economische ontwikkelingen, de effecten van "11 september" op de grafische activiteiten en verschuivingen van de textielactiviteiten naar Azië. Daarnaast blijft de verwachte groei van digitale drukmachines achter.

Poultry & Food Processing heeft evenals in 2000 een uitstekend resultaat behaald van EUR 14 mln (2000: EUR 13 mln). De sterke marktpositie van Poultry & Food Processing werd op basis van technologie en marktkennis verder versterkt. Het marktaandeel werd verder vergroot. Daarnaast werden belangrijke doorbraken gerealiseerd op de markt voor Convenience Food.

Het bedrijfsresultaat van Aerospace bedraagt EUR 4 mln en ligt daarmee EUR 22 mln beneden het resultaat over 2000 (EUR 26 mln). De internationale luchtvaartindustrie ondervond reeds in het begin van 2001 enige tegenwind, die ook de Aerospace-activiteiten van Stork beïnvloedde. Desondanks verstevigde Stork Aerospace zijn basis verder door deelname aan een groot aantal nieuwe vliegtuigprogramma's. Wel resulteerde dit in toegenomen aanloopkosten. De Aerospace-activiteiten werden verder negatief beïnvloed door de gevolgen van de aanslagen van 11 september. De Aerospace Services-activiteiten merkten dit direct. Bij Aerospace Industries-activiteiten werkt dit op wat langere termijn door. Maatregelen voor de reductie van de personeelscapaciteit zijn reeds aangekondigd en inmiddels in uitvoering.

Het bedrijfsresultaat van Industrial Components bedraagt EUR 9 mln negatief. Dat is een verschil van EUR 19 mln met 2000 (EUR 10 mln). De dramatische omslag in de semiconductorindustrie had een grote negatieve invloed op deze groep die slechts in beperkte mate werd gecompenseerd door de stabiele activiteiten voor de medische industrie. De productie van onderdelen voor batterijen voor mobiele telefoons ("Energy Metals") is wegens slechte vooruitzichten beëindigd. De kosten hiervoor zijn in het bedrijfsresultaat verwerkt. De capaciteit is inmiddels geflexibiliseerd.

Het bedrijfsresultaat van Technical Services heeft zich ook in 2001 goed ontwikkeld en bedraagt EUR 34 mln. Dat is een lichte verbetering ten opzichte van 2000 (EUR 32 mln). De ontwikkelingen werden positief beïnvloed door een verdere verschuiving van nieuwbouw- naar onderhoudsactiviteiten. In 2001 werd slechts in beperkte mate invloed gevoeld van de economische teruggang. Enige margedruk ontstond met name in de services voor de infrastructuur en in de testactiviteiten.

Bij Capital Assets (desinvesteringen) is sprake van een negatief resultaat van
EUR 76 mln (2000: EUR 33 mln negatief) als gevolg van de bij het halfjaar genomen grote voorziening. In de tweede helft van het jaar waren er geen additionele negatieve ontwikkelingen en dientengevolge waren er geen extra voorzieningen noodzakelijk. Inmiddels is de desinvestering van de Capital Assets op een kwart na voltooid. De verkoop van de twee grotere resterende activiteiten (Food & Dairy Systems en Stork ICM Australië) is uitgesteld in afwachting van een beter verkoopklimaat.

Netto-omzet
Door gerealiseerde desinvesteringen (Capital Assets) daalde de netto-omzet ten opzichte van 2000 met 15% tot EUR 2.196 mln. Van deze netto-omzet had EUR 1.859 mln betrekking op de strategische activiteiten. Deze steeg met 2% ten opzichte van 2002. Deze stijging wordt veroorzaakt door enerzijds een goede ontwikkeling bij Poultry & Food Processing (+10%) en Technical Services (+12%), welke echter anderzijds gedeeltelijk teniet werden gedaan door omzetdaling bij Textile Printing (-16%), Aerospace (-3%) en Industrial Components (-12%).

Totale orderontvangst
De orderontvangst bedroeg in 2001 EUR 2.189 mln, waarvan EUR 1.900 mln door de strategische activiteiten (afname: 5% voor de strategische activiteiten).

Orderportefeuille van de strategische activiteiten De orderportefeuille aan het eind van het jaar is ten opzichte van 2000 gestegen
en bedroeg EUR 1.209 mln (2000: EUR 1.131 mln), waarvan nog te produceren
EUR 672 mln (2000: EUR 623 mln).

Vermogenspositie
Het eigen vermogen bedroeg ultimo 2001 EUR 434 mln. De solvabiliteit is met 33,5% op peil gebleven (2000: 33,7%).

Personeel
Per 31 december 2001 waren 16.919 medewerkers bij het concern werkzaam (per 31 december 2000: 18.939). Als gevolg van desinvesteringen nam het personeelsbestand per saldo af met 1.565. Ultimo 2001 waren 1.635 tijdelijke medewerkers bij het concern werkzaam (2000: 2.407). Gelet op de omstandigheden heeft Stork besloten de salarissen van de leden van de Groepsraad (bestaande uit de directeuren van de strategische activiteiten en de leden van de Raad van Bestuur) voor 2002 te bevriezen.

Doelstellingen
De uitvoering van de strategie van Stork stond door de stagnerende wereldeconomie in 2001 sterk onder druk. Doelstellingen voor 2005 zijn daardoor niet meer haalbaar gebleken. Door de economische ontwikkelingen en de toegenomen onzekerheid kunnen in deze fase geen nieuwe concrete doelstellingen voor groei en netto-rendement worden afgegeven. Wel zijn goede vorderingen gemaakt met de portfoliomaatregelen (desinvestering van Capital Assets-activiteiten).

Rol en invloed Joint Strike Fighter
Indien het parlement akkoord gaat met de Nederlandse participatie in de verdere ontwikkeling van het nieuwe Amerikaanse gevechtsvliegtuig de Joint Strike Fighter, zal Stork daarin een aanzienlijk deel voor haar rekening nemen. Van de omzet die dit project, gespreid over een groot aantal jaren, voor het Nederlandse luchtvaartcluster kan betekenen, kan circa de helft (EUR 5,5 mrd) gerealiseerd worden door Stork. In de ontwikkelingsfase en de aanloop naar de productie (2002-2010) betekent dit voor Stork een omzet van circa EUR 400 mln. Deze activiteiten versterken de bestaande competenties en passen binnen de bestaande infrastructuur van Stork.

Vooruitzichten
De economische ontwikkelingen zijn momenteel nog zo onzeker dat Stork het niet mogelijk acht om nu concrete uitspraken te doen over het resultaat van geheel 2002. Echter door de getroffen maatregelen in 2001 en de verdere verbeteringsacties in 2002 is de verwachting gewettigd dat Stork in 2002 weer winstgevend zal zijn.

Raad van Bestuur


*Zie bijlage voor de jaarcijfers 2001

Informatie voor de pers:
Stork N.V.
Dick T. Kors
Tel.: (035) 695 75 55
Mobiel: 06 51 984 054

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...