Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Analyse noemt cultuur in Wageningen dynamisch en gevarieerd

Datum nieuwsfeit: 20-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Wageningen
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Wageningen

Cultuur in Wageningen: dynamisch en gevarieerd

Bureau 'Buys Culturele Profielen' uit Nijmegen heeft in opdracht van het college van burgemeester en wethouders een analyse gemaakt van de culturele infrastructuur in Wageningen. Ook zijn enkele aanbevelingen gedaan die op middellange termijn uitwerking zouden kunnen krijgen. Aanleiding tot deze analyse was de vraag op welke manier de culturele sector een bijdrage kan leveren en kan worden versterkt, ten behoeve van de ambitie en profilering van de gemeente Wageningen.

Op basis van interviews met lokale cultuurmakers en organisatoren in zowel de professionele als de amateuristische kunstbeoefening, alsmede beschikbare gegevens en nota's is Buys tot de conclusie gekomen, dat Wageningen een dynamisch en zeer gevarieerd cultureel leven kent. Ook ten opzichte van gemeenten van vergelijkbare grootte scoort onze gemeente in dat opzicht bovengemiddeld. Met name de samenstelling van de bevolking, zowel wat betreft leeftijd, scholing en de multiculturele achtergrond, biedt een vruchtbare voedingsbodem voor het bruisende culturele klimaat in Wageningen. In vergelijking met elders blijkt Wageningen erg veel evenementen en festivals te hebben, waarvan Beelden op de Berg en het Bevrijdingsfestival zelfs nationale belangstelling trekken. Buys wijst er op, dat een belangrijk kenmerk van Wageningen is dat er naast de vele activiteiten die door de professionele instellingen en de amateurverenigingen worden georganiseerd, er in de periferie van de georganiseerde cultuur een zeer groot spectrum is van culturele activiteiten en impulsen die spontaan ontstaan (de zogenaamde vrije culturele sector). Juist die aktiviteiten en sfeer moeten worden gekoesterd, omdat Wageningen met name daaraan ook haar stedelijke allure ontleend. Een punt van zorg is echter dat deze activiteiten en ook de vernieuwing daarvan onder druk komen te staan ten gevolge van de individualisering en verzakelijking.

De gemeente, WUR (universiteit), culturele organisaties en het bedrijfsleven zullen moeten samenwerken om de bijzondere culturele potentie van Wageningen te beschermen en behouden. Ook de professionele instellingen hebben daarin een belangrijke rol en zullen hun mogelijkheden voor dat doel meer moeten inzetten, door het aanbieden van faciliteiten en deskundigheid.
Buys attendeert erop dat het belangrijk is de filmfunctie te behouden. De amateuristische kunstbeoefening is zeer omvangrijk en gevarieerd. De mate van cultuurbeoefening en deelname in Wageningen is erg hoog.

Buys concludeert dat de culturele sector over sterke troeven beschikt om 'Wageningen aan te wenden als complete stad'. Buys doet in dat verband ook de suggestie een soort cultuurmakelaar aan te stellen die de slagkracht en de onderlinge samenwerking in de culturele sector zal versterken. Ook de samenwerking tussen de culturele organisaties, gemeente, bedrijfsleven en de WUR zal een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van een aantrekkelijk woon-, werk en leefklimaat in Wageningen en aan het imago van Wageningen als universiteitsstad.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie