Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

'Prestaties sociale zaken Breda goed'

Datum nieuwsfeit: 20-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Breda
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Breda

20-02-2002

Prestaties sociale zaken Breda goed
De dienstverlening van de gemeente Breda aan mensen met een bijstandsuitkering is in vergelijking met andere gemeenten op veel punten goed. Dit blijkt uit een landelijk onderzoek waaraan Breda vorig jaar heeft meegedaan. Het college van burgemeester en wethouders legt de resultaten van deze benchmark binnenkort voor aan de Raadscommissie Sociale zaken, Arbeidsmarktbeleid en Welzijn en aan de Participatie Raad Breda.

Vergelijkend onderzoek
Het Ministerie van SZW heeft in 1999 in samenwerking met de VNG het initiatief genomen tot deze benchmark sociale diensten. Doel van deze vergelijking is dat gemeenten leren en daarmee hun eigen beleid kunnen verbeteren. Naast Breda hebben 96 andere gemeenten aan dit onderzoek meegedaan. Gemeten is hoe doeltreffend en doelmatig het gemeentelijke beleid op het gebied van inkomen, arbeidstoeleiding en zorg is geweest. Met andere woorden: hoe goed doet de gemeente het qua tijdigheid, deugdelijkheid en frequentie van aanvragen en herbeoordelingen en hoeveel kosten zijn hiermee gemoeid. Ook is gekeken hoe goed Sociale Zaken bereikbaar is voor haar klanten, naar mogelijke taalbarrières, klachtenafhandeling en de duidelijkheid van de correspondentie.

Snelle afhandeling aanvraag bijstandsuitkering
Waar een gemeente landelijk 37 dagen nodig heeft om een bijstandsuitkering af te handelen, lukt dit Breda in gemiddeld 25 dagen. Wettelijk moet een aanvraag binnen 8 weken zijn afgehandeld. De kosten die Breda hieraan besteedt, zijn in vergelijking met andere gemeenten laag. De kwaliteit van het aanvraagproces is iets hoger dan de gemiddelde kwaliteit van andere gemeenten. Zo is slechts 1,8% van het aantal bezwaarschriften in 2000 gegrond verklaard. Als een klant eenmaal een bijstandsuitkering heeft, hoeft hij zich niet vaak te laten zien bij Sociale Zaken. Wel vindt er regelmatig toetsing en controle plaats of iemand terecht een bepaalde bijstandsuitkering krijgt. Dit gebeurt schriftelijk of via een persoonlijk gesprek. De kosten die de gemeente maakt om geld terug te vorderen of te verhalen van (ex)klanten, zijn in vergelijking met andere gemeenten laag.

Op weg naar werk
Het begeleiden van mensen naar werk is een steeds belangrijker onderdeel van het gemeentelijk beleid. Het aantal bijstandsklanten tussen de 21 en 65 jaar dat in 2000 werk heeft gevonden, is beneden gemiddeld ten opzichte van andere gemeenten die aan het vergelijkend onderzoek hebben meegedaan. Wel is de uitstroom naar gesubsidieerd werk in Breda hoog. De kosten die de gemeente maakt om mensen te begeleiden naar regulier en gesubsidieerd werk, zijn verhoudingsgewijs laag. Ook positief is dat relatief veel Bredanaars die langdurig op een bijstandsuitkering zijn aangewezen, deelnemen aan sociale activering. Hiermee wordt voorkomen dat iemand in een sociaal isolement terechtkomt.

Bijzondere bijstand
Bredase huishoudens met een inkomen tot maximaal 105% van het sociaal minimum hebben in vergelijking met andere steden meer profijt van bijzondere bijstand. De doelmatigheid van de gemeente bij het verstrekken van deze financiële ondersteuning ligt boven het landelijke gemiddelde.
Aanpak en bestrijding bijstandsfraude
Naast het verstrekken van uitkeringen en het begeleiden van mensen naar werk, is er voor Sociale Zaken een belangrijke taak weggelegd in het tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik van een bijstandsuitkering. Zo is het percentage aantal geconstateerde fraudegevallen hoog, wat duidt op een goede opsporing. Het aantal fraudesignalen dat daadwerkelijk leidt tot een fraudeonderzoek, is beneden gemiddeld in vergelijking met de andere benchmarkgemeenten. Hetzelfde geldt voor het aantal opgelegde boeten als percentage van het klantenbestand. Het kost Breda ook ruim minder geld om één geval van fraude te achterhalen, wat duidt op een efficiënte uitvoering.

Goed toegankelijk
De Bredase sociale dienst is beter toegankelijk voor huidige en potentiële klanten in vergelijking met het landelijke gemiddelden. Qua toegankelijkheid voor anderstaligen scoort Breda weer beneden het landelijk gemiddelde. De kwaliteit van het werk is goed. Ook positief is dat het ziekteverzuim van de medewerkers van Sociale Zaken met 5,3% ruim onder het landelijke gemiddelde van 9,5% ligt.

Kwaliteit dienstverlening goed
Al met al scoort de gemeente goed op de snelheid, juistheid en lage uitvoeringskosten waarmee zij bijstandsaanvragen afhandelt. Dit geldt ook voor de tijdigheid van de heronderzoeken, een doelmatige arbeidstoeleiding, de uitstroom naar gesubsidieerd werk, het stimuleren van deelname aan sociale activering, het verstrekken van bijzondere bijstand, fraudeopsporing, het lage ziekteverzuim en de goede toegankelijkheid voor bestaande & potentiële klanten. De gemeente kijkt op korte termijn op welke punten de dienstverlening en uitvoering verder verbeterd kunnen worden.

Breda, 20 februari 2002

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie