Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

College neemt besluit over subsidie LWO

Datum nieuwsfeit: 20-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Leiden
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Leiden

College neemt besluit over subsidie LWO

Op dinsdag 19 februari heeft het college van burgemeester en wethouders van Leiden een besluit genomen over de subsidie aan de Leidse Welzijnsorganisatie (LWO). Nooit eerder werd de uitvoeringsovereenkomst LWO zo vroeg in het jaar vastgesteld. Uitgangspunten voor het besluit zijn:

· het totale door de LWO te leveren productenpakket moet passen binnen het beschikbare subsidiebedrag;

· het uitvoerend werk, met name waar het zich richt op kwetsbare groepen, wordt in principe ontzien;

LWO en gemeente zijn al geruime tijd met elkaar in discussie over de door de LWO gevraagde subsidie voor de uitvoering van het welzijnswerk in Leiden in 2002. In juni 2001 diende de LWO een begroting 2002 in bij de gemeente, met het daarbij behorende subsidieverzoek van bijna 11 miljoen gulden. Dit verzoek was 1,7 miljoen gulden hoger dan het door de gemeente beschikbaar gestelde subsidiebedrag voor 2002. In tweede instantie bracht de LWO de subsidieaanvraag omlaag, de aanvraag was toen 1,3 miljoen gulden hoger dan het beschikbare subsidiebudget.

Het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget voor welzijnswerk liet de door de LWO gevraagde forse verhoging van de subsidie niet toe. De gemeenteraad bevestigde met de vaststelling van het budget overigens de eerder ingezette beleidslijn dat de kosten van uitvoeringsovereenkomsten gedekt moeten worden binnen de beschikbare subsidie.
De gemeente besloot de LWO vervolgens een subsidie toe te kennen, gebaseerd op het beschikbare subsidiebedrag van 2001, verhoogd met 3,25 % trendaanpassing en een extra verhoging van 2% voor het zogenoemde loongevoelige gedeelte van de subsidie. Hiermee kreeg de LWO een subsidiebedrag toegekend dat bijna 500.000 gulden hoger was dan het jaar ervoor.

Nadat helder was welk budget er beschikbaar was voor welzijnswerk in Leiden, verzocht de gemeente het bestuur/de directie van de LWO een op de beschikbare gelden gebaseerde herziene begroting in te dienen. De LWO bleek daar geen kans toe te zien. Wethouder Buijing en de LWO hebben diverse gesprekken gevoerd om tot oplossingen te komen die voor gemeente en LWO werkbaar zouden zijn. Vervolgens is de LWO gevraagd om inzicht te verschaffen in de producten en de opbouw van de kosten. De gemeente verzocht de LWO een productbegroting te leveren die gebruikt kon worden voor het maken van keuzes.

Op basis van de door de LWO geleverde gegevens heeft de gemeente een lijst van producten en bijbehorende kostprijzen samengesteld. Deze lijst diende als uitgangspunt voor een voorstel van de gemeente, waarin stond welke producten de gemeente in 2002 wilde afnemen. De LWO werd vervolgens uitgenodigd met een alternatief te komen. Uiteindelijk verzocht de LWO de gemeente om keuzes te maken ten aanzien van het door de LWO te leveren productenpakket.

Het college heeft tijdens zijn vergadering van 19 februari met betrekking tot die keuzes het volgende besloten.
1. Signalering / innovatie
Vanaf 2000 is dit product erg in omvang toegenomen. Het gaat om werk dat niet rechtstreeks ten goede komt aan de doelgroepen en ook een functie vervult in het kader van de acquisitie door de LWO. Het product moet worden teruggebracht tot een omvang die meer recht doet aan de oorspronkelijke opzet en de acquisitie moet kostendekkend worden uitgevoerd.

2. Stedelijk jongerenwerk
't Stathuys wordt afgestoten en de beschikbare middelen zijn in 2001 voor een deel ingezet voor een project dat inmiddels is beëindigd. Hierdoor is minder subsidie nodig. De functie wordt daarnaast al geruime tijd niet in zijn volle omvang uitgevoerd. Volgens de LWO is het handhaven van het jongerenwerk op het huidige niveau mogelijk met het voorgestelde budget. In het voorjaar van 2002 zullen op basis van de jongerennota nadere keuzes worden gemaakt voor toekomstige inzet van de budgetten voor jongerenwerk. Dit zal in de uitvoeringsovereenkomst 2003 en later in de afname van producten op het gebied van jongerenwerk worden uitgewerkt. Daarnaast is er sinds enige jaren een flexibel inzetbaar budget van 90.756,04 (f. 200.000,-) beschikbaar. Op basis van het vast te stellen beleid zullen afspraken worden gemaakt over de inzet van dit budget. De LWO is één van de partijen die op de inzet van dit budget kan offreren.
3. Buurtmobiel en straatcontactpersonen (buurtopbouwwerk) De buurtmobiel is mede op basis van de evaluatie stopgezet. Het product straatcontactpersonen is een verzamelnaam voor buurtopbouwwerk in Noord. Gelet op de resultaten van deze producten, zal de gemeente op dit terrein minder producten afnemen. Het college is wel van plan om in het kader van de versterking van de betrokkenheid van bewoners bij de ontwikkeling van Leiden-Noord, maximaal 90.756,04 (f. 200.000,-) vanuit de budgetten WOP Noord beschikbaar te stellen voor activiteiten op het gebied van bewonersparticipatie. Bewonersgroepen die hiervoor in aanmerking komen, krijgen de gelegenheid zelf te bepalen waar en op welke manier de middelen worden ingezet. In een apart besluit zal het college aangeven wat de omvang is van het budget voor bewonersparticipatie in Leiden-Noord, wat de duur is waarvoor het beschikbaar komt en welke criteria gelden voor de inzet van het budget.

4. Thuis op Straat
Het gevraagde bedrag wordt al op een andere manier gesubsidieerd (Grotestedenbeleid). Daarnaast heeft de LWO een ruime reservering voor het project Thuis op Straat. De hoogte van de subsidie is hiermee in overeenstemming gebracht.

5. Stedelijk vormings- en ontwikkelingswerk De subsidiebehoefte van het Volkshuis is de afgelopen jaren sterk gestegen. Door een andere verdeling tussen agogische formatie en formatie beheer is een beperking van de subsidieaanvraag met 56.722,00 (f. 125.000,-) mogelijk. Het aanbod van cursussen zal hierdoor slechts beperkt afnemen.

Op basis van deze voorstellen is er overleg geweest met het bestuur van de LWO over de maatregelen die genomen moeten worden om tot een uitvoeringsovereenkomst te komen waarvan de kosten worden gedekt binnen het beschikbare budget.

Het bestuur van de LWO heeft in bestuurlijk overleg met de gemeente aangegeven dat het niet volledig honoreren van de subsidieaanvraag op bovengenoemde punten in principe uitvoerbaar is, met uitzondering van het buurtopbouwwerk. Om te voorkomen dat de betrokkenheid van de bewoners bij de ontwikkeling van Leiden-Noord negatief zal worden beïnvloed, zal het college nog apart besluiten over een budget voor bewonersparticipatie in genoemde wijk.

Dit besluit is een eerste stap om de financiële positie van de LWO in overeenstemming te brengen met de inkomsten. Op basis hiervan kunnen de consequenties vastgesteld worden in het overleg tussen de gemeente en de LWO. De vervolgstappen die nu moeten worden genomen (welk aanbod kan wanneer en hoe worden gewijzigd of beëindigd) zullen door gemeente en LWO gezamenlijk worden uitgewerkt.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...