Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

GAVE presenteert subsidieprogramma 2002

Datum nieuwsfeit: 21-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Novem

21 februari 2002, Karel V, Utrecht
GAVE presenteert!
Projecten 2001, Programma 2002
GAVE schakelt door

Op 21 februari organiseert Novem vanaf 12.00 uur in Karel V in Utrecht een netwerkbijeenkomst. Novem presenteert hier de inhoud van het Subsidieprogramma GAVE 2002. Tevens worden de in 2001 gehonoreerde projecten in de schijnwerpers gezet. In opdracht van de ministeries VROM, EZ en V&W begeleidt Novem de marktintroductie van klimaatneutrale brandstoffen. Het GAVE programma ondersteunt partijen bij de opzet en uitvoering van projecten.

GAVE 2002 betreft de tweede subsidieronde. Het is een vervolg op GAVE 2001 waar partijen al eerder middels haalbaarheidsprojecten ondersteund werden. In 2002 komen opnieuw haalbaarheidsprojecten voor ondersteuning in aanmerking. Aan het subsidieprogramma 2002 is daarnaast de mogelijkheid toegevoegd om ontwikkelingsprojecten in te dienen. Dit zijn projecten waarin een gedetailleerde blauwdruk voor demonstratie van de keten kan worden uitgewerkt. In 2001 zijn op basis van het Subsidieprogramma Klimaatneutrale Gasvormige Energiedragers (GAVE) zeven aanvragen voor subsidie ingediend. Vier haalbaarheidsprojecten zijn gehonoreerd. Bij de zeven aanvragen zijn in het totaal 32 projectpartners betrokken. De boodschap om projectpartners te zoeken om de gehele keten te ontwikkelen, lijkt daarmee goed te zijn overgekomen. Daarnaast zijn voor een breed palet van brandstoffen aanvragen ontvangen.

GAVE ondersteunt partijen die de introductie van klimaatneutrale brandstoffen willen bevorderen. Daarvoor moeten ketens worden gevormd. Alle schakels van deze keten moeten in een zo vroeg mogelijk stadium aan elkaar gekoppeld worden, om zo de kansen te vergroten dat er daadwerkelijk marktintroductie volgt. Op 21 februari worden op de netwerkbijeenkomst de verschillende schakels uit de keten bijeengebracht. Naast de presentaties, bestaat de mogelijkheid om met Novem, de indieners uit 2001, of eventuele nieuwe partners van gedachten te wisselen. Hiervoor zijn ruimtes gereserveerd. Voor meer informatie over het GAVE programma en de bijeenkomst op 21 februari: gave.novem.nl/ .

Programma en aanmelding

(voorlopig) Programma
12.00 lunch
13.00 Novem Stand van zaken GAVE
13.30 TNO-MEP Productie biobrandstoffen via Fischer-Tropsch 13.50 Gastec Ecogas uit biomassa
14.10 HGP International Met methanol van biomassa naar biomobiel 14.30 DE Productie transportbrandstoffen via Fischer-Tropsch 14.50 Netwerk Facilitering
16.00 Borrel
17.00 Einde

Aanmelding

Naam:
Organisatie:
Adres:
Postcode, Woonplaats:
Telefax:
Telefoon:
E-mail

Aanmelding MHP Management & Secretary Services, Postbus 127, 3950 AC Maarn sturen naar of Fax: 0343-441936
of email (mhp@knoware.nl)
Algemene informatie GAVE-programma

Doelstelling
GAVE staat voor GAsvormige en Vloeibare klimaatneutrale Energiedragers. Het programma beoogt de introductie van deze energiedragers te stimuleren. Wij willen daartoe graag op de hoogte zijn van uw activiteiten, plannen of ideeŽn met betrekking tot alternatieve brandstoffen. In 2001 kon u voor het eerst samen met Novem onderzoeken of het haalbaar is de partijen bijeen te brengen die nodig zijn om een keten voor klimaatneutrale brandstoffen op te zetten. In 2002 wordt nog eenmaal deze mogelijkheid geboden. Als u daadwerkelijk samen met de overige organisaties uit de keten aan de slag wilt, biedt het programma in 2002 voor het eerst de mogelijkheid de keten verder uit te werken. Uiteindelijk zal dit kunnen resulteren in een demonstratieproject.

Wat kan het GAVE-programma voor u betekenen?
De ministeries van EZ, VROM en VenW hebben besloten dat de introductie van klimaatneutrale brandstoffen gestimuleerd moet worden. De komende jaren kan het GAVE-programma daarom ondersteuning aan uw initiatieven geven. Maar alleen als de kans op commerciŽle toepassing groot is. Want alleen dan vindt daadwerkelijk reductie van de uitstoot van CO2 plaats. En daar is het uiteindelijk om te doen. Uw initiatief moet verder een voorbeeld zijn van een project met lage reductiekosten, een groot reductiepotentieel en een duurzaam karakter. En natuurlijk een project waarvan er meerdere zullen volgen.

We kunnen u ook in internationaal verband helpen bij het vinden van de juiste partners voor samenwerking.

Als u tijdig geÔnformeerd wilt worden over de details van de Tenderregeling 2002, is het slim u nu te abonneren op de elektronische nieuwsbrief rond het GAVE-project. U abonneert zich door een e-mail te sturen naar (gave@novem.nl) en daarin uw adresgegevens te vermelden. U kunt bij ons terecht met inhoudelijke vragen met betrekking tot uw initiatief en uw plannen, met vragen over het bijwonen van netwerkbijeenkomsten en met vragen over financiŽle ondersteuning. Actuele informatie kunt u vinden op gave.novem.nl. Tevens bestaat hier de mogelijkheid om rapporten die in een eerdere fase van GAVE al zijn opgesteld direct te downloaden.

UitvoeringHet GAVE-programma resulteert in demonstraties van de introductie van nieuwe ketens voor klimaatneutrale energiedragers in de samenleving. Dit betreft meer dan technologiedemonstratie alleen. Het gaat ook om de organisatorische samenwerking tussen betrokken partijen die nodig is voor een dergelijke keten. Dit vergt een intensieve samenwerking tussen industriŽle, technische en maatschappelijke stakeholders. Het programma vraagt daarom ook veel van u. Ondersteuning vanuit het programma betekent ook dat de overheid samen met u in dit innovatieve proces stapt om er net als u veel van te kunnen leren voor de verdere verduurzaming van de samenleving.

FinanciŽle ondersteuning/subsidiePas bij de publicatie in de Staatscourant (begin 2002) zijn alle details van de financiŽle ondersteuning middels de nieuwe tenderregeling bekend. Voor het totale ketendemonstratieprogramma, dat meerdere jaren beslaat, is § 14 miljoen gereserveerd.

Contactpersonen
∑ Ir. Eric van den Heuvel, tel. 030-2393491, (e.van.den.heuvel@novem.nl) ∑ Ir. Alex Brouwer, tel 030-2393708, (a.w.brouwer@novem.nl) ∑ Ing. Paula Meijer, tel 030-2393774, (p.meijer@novem.nl) ∑ Drs. Bernard du Prť, tel 030-2393599, (b.du.pre@novem.nl) ∑ Ir. Bert Stuij, tel. 046-4202335,
(b.stuij@novem.nl)

Algemene informatie Novem
Novem stimuleert de ontwikkeling en toepassing van energiezuinige en milieuvriendelijke technieken, technologieŽn en instrumenten. Daarbij wordt intensief samengewerkt met het bedrijfsleven (industrie, bouw, handel, transport, land- en tuinbouw), onderzoeksinstellingen, overheden en de energiesector. Novem is een intermediaire organisatie die overheidsbeleid en marktontwikkelingen samenbrengt en de kloof tussen theoretische kennis en praktische toepassing overbrugt. Novem voert het GAVE-programma in opdracht van de Ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Economische Zaken en Verkeer en Waterstaat. Aan de tekst in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Swentiboldstraat 8 Catharijnesingel 59
Postbus 17 Postbus 8242
6130 AA Sittard 3503 RE Utrecht Novem op internet
tel: 046 4202202 tel: 030 2393493 www.novem.nl fax: 046 4528260 fax: 030 2316491 e-mail: (info@novem.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie