Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbaar uitkoopbod Ari - Transiciel Benelux N.V.

Datum nieuwsfeit: 21-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Euronext Brussels
Zoek soortgelijke berichten

Euronext Brussels

Euronext deelt mee - 21/02/2002

Ari - Transiciel Benelux N.V. / Ariane Group N.V.

Openbaar uitkoopbod - Markttransfert Schrapping. 1) Openbaar Uitkoopbod (Ter aanvulling van het bericht in de Koerslijst van 18.01.2002 verschenen) In het kader van het openbaar bod tot aankoop (OBA) van 21.01.2002 tot 15.02.2002, heeft de vennootschap naar Belgisch recht Transiciel Benelux N.V., 100% filiaal van de vennootschap naar Frans recht Transiciel N.V. 3.252.834 van de bestaande gewone aandelen naar Belgisch recht Ariane Group N.V. op het ogenblik van het bod verworven. Thans zijn 3.252.834 van de 3.388.453 bestaande gewone aandelen, of 96% van het kapitaal van de vennootschap Ariane Group N.V. in het bezit van de bieder die via een openbaar bod tot uitkoop aanbiedt de 135.619 nog in omloop zijnde gewone aandelen van de vennootschap Ariane Group N.V. te verwerven , tegen de prijs van EUR 10,33 per aandeel. - De aandelen dienen van cp. 1 tot en met 30 voorzien te zijn. - Het uitkoopbod loopt van 21.02.2002 tot en met 13.03.2002. - De prijs van de zo aangekochte aandelen zal op 20.03.2002 betaalbaar zijn. - Het OBA is voorwaardelijk (zie prospectus). (N.B. : De warrants uitgegeven door Ariane Group in 1999 en 2001 ten gunste van personeelsleden, die niet genoteerd zijn op Euronext Brussels, zijn ook betrokken in het bod). - Kosten : Alle kosten (de taks op de beursverrichtingen van 0,17% met een maximum van EUR 250,- per transactie inbegrepen) vallen ten laste van de bieder. Daar tegenover staat dat de administratiekosten, die indien nodig toegepast worden door elke instelling of financiële bemiddelaar die geen loketinstelling is, gedragen zullen worden door de verkopers. - Prospectus: beschikbaar bij BBL sinds 21.01.2002. - N.B.: De gewone aandelen Ariane Group N.V. die niet worden aangeboden in de uitkoopregeling, zullen automatisch toekomen aan de vennootschap Transiciel. Na afsluiting van het uitkoopbod zullen de fondsen nodig voor de betaling van de gewone aandelen Ariane Group N.V. die niet werden aangeboden, gedeponeerd worden bij de Deposito- en Consignatiekas, Wetstraat, 71 1040 Brussel Tel : 02/233 78 61, overgedragen worden ten gunste van de houders van gewone aandelen Ariane Group N.V. die niet op het bod ingingen. (N.B. : Hetzelfde geldt voor het bedrag betaalbaar aan de houders van inschrijvingsrechten (warrants) uitgegeven door Ariane Group N.V. in 1999 en 2001 die niet genoteerd zijn op Euronext Brussels). 2) Markttransfert en Schrapping : Ingevolge het openbaar bod tot uitkoop hierboven vermeld en overeenkomstig het artikel 60 van het KB van 8 November 1989 gewijzigd door het KB van 11 Juni 1997 en het KB van 21 april 1999 , zullen de gewone aandelen van de vennootschap Ariane Group N.V. vanaf 13.03.2002 na beurs worden geschrapt. Bijgevolg zullen diezelfde effecten vanaf vrijdag 22.02.2002 van de Continumarkt
- Groep A1 overgebracht worden naar de Enkele Fixing (Temporary listings) - Groep A8, tot en met hun schrappingsdatum. Om louter technische redenen, zullen deze veranderingen de annulatie in het verhandelingsysteem van alle openstaande orders tot gevolg hebben. De tussenpersonen moeten in het verhandelingsysteem vóór de marktopening op vrijdag 22.02.2002 de op donderdag 21.02.2002 aanwezige, en geldig blijvende orders opnieuw inbrengen. - Loketinstelling: BBL. 2 Bij de afsluiting van het bod gaat (gaan) de marktautoriteit (en) van de betrokken effectenbeurs automatisch over tot de schrapping van de effecten die op die beurzen waren genoteerd.

Bron: Euronext
Provider: Euronext Brussels

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie