Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenten tekenen klimaatconvenant

Datum nieuwsfeit: 21-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Nationaal Dubo Centrum
Zoek soortgelijke berichten

Nationaal Dubo Centrum

donderdag 21 februari 2002

Gemeenten tekenen klimaatconvenant

Tijdens de Nationale Klimaatconferentie op 14 februari jongstleden in Zeist hebben een aantal gemeenten en provincies met vertegenwoordigers van het Rijk (onder meer de ministeries VROM, V & W, EZ en LNV het klimaatconvenant getekend. De kern van deze overeenkomst is dat gemeenten en provincies niet lang vrijblijvendheid uitvoering kunnen geven aan het klimaatbeleid, maar vanaf nu serieus te werk moeten gaan. Voor duurzaam bouwen betekent dit een impuls.

Strikter beleid

Gemeenten en provincies hebben het op zich genomen hun klimaatbeleid te intensiveren. Het is de bedoeling dat de lokale en regionale bestuurders in hun nieuwe beleidsprogramma's ruimte maken voor klimaatbeleid, kennis uitwisseling en duurzaam bouwen. Het is de bedoeling dat over twee jaar 40% van de gemeenten en provincies meer doen aan klimaatbeleid; uiteindelijk moet dat 60 tot 70% van de gemeenten worden. De resultaten moeten de deelnemers verantwoorden aan een stuurgroep.

De klimaatadviseurs van Novem en de Regionale Dubo Consulenten kunnen de gemeenten ondersteunen bij het uitvoeren van respectievelijk energieacties en duurzaam bouwen. Voor de ondersteuning heeft Novem onder andere een zogeheten menukaart ontwikkeld voor klimaatbeleid. Met deze menukaart kunnen overheden thema's en ambities vastleggen om een bijdrage te leveren aan 'verduurzaming'. Gemeenten en provincies kunnen klimaatbeleid maken door bijvoorbeeld bij nieuwbouw te eisen dat er energiezuinige woningen komen of minder parkeerruimte per huis reserveren. Ook kunnen zij openbaar vervoer stimuleren, zonnecollectoren of windmolens plaatsen.

Het ministerie van VROM heeft ongeveer 37 mln aan subsidies om provincies en gemeenten te ondersteunen bij de versterking van het klimaatbeleid. In het convenant staat de voorwaarde dat deze lokale en regionale overheden zelf ook meer moeten investeren. Deze klimaataanpak is nodig om een extra impuls te geven aan de Kyoto-afspraak die Nederland heeft gemaakt om broeikasgassen met vijftig megaton CO2-equivalenten te reduceren in de periode 2008-2012.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie