Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Economische benutting n.a.v. begrotingsbehandeling Visserij

Datum nieuwsfeit: 21-02-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
Viss. 2002/1338
datum
20-02-2002

onderwerp
Economische benutting n.a.v. de begrotingsbehandeling Visserij d.d. 26 november 2001
TRC 2002/1325

bijlagen
2

Geachte Voorzitter,

Tijdens de begrotingsbehandeling Visserij op 26 november 2001 is door de verschillende fracties nadrukkelijk aandacht gevraagd om spoedige economische benutting van schubvis door beroepsvissers op de binnenwateren mogelijk te maken.

datum
20-02-2002

kenmerk
Viss. 2002/1338

bijlage

Tijdens de begrotingsbehandeling heb ik aangegeven dat ik met de Kamer van mening ben dat economische benutting spoedig gerealiseerd dient te worden. Ik heb hierbij aangegeven dat het echter mijn voorkeur heeft dat betrokken partijen hierover onderling in VBC-verband tot afspraken komen. Concreet heb ik toegezegd dat ik de VBC's in een brief zal verzoeken om binnen enkele maanden tot economische benutting over te gaan.

De bijgevoegde brieven aan de VBC's op de staatswateren en aan de individuele visrechthebbenden en vergunninghouders vormen de uitwerking van deze toezegging. Ik geef in de brieven aan dat partijen voor 1 juni tot afspraken over benutting dienen te komen. Daarbij stel ik dat, indien partijen er onverhoopt niet in slagen om binnen deze termijn tot afspraken over benutting te komen, ik een benuttingsinstrument ter implementatie op zal leggen. De VBC's op de niet-staatswateren heb ik een afschrift van de brief aan de VBC's op de staatswateren toegezonden en verzocht om de hierin geschetste beleidslijn over te nemen.

Ik wil deze gelegenheid tevens gebruiken om een bij de beraadslagingen over dit onderwerp gestelde vraag van de heer Buijs te beantwoorden. De heer Buijs vraagt waarom het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij recent de Friese Bond van Binnenvissers een nieuwe zesjarige huurovereenkomst deed toekomen met daarin de voorwaarde om tot 2008 alle meegevangen schubvis overboord te zetten.

In het Beleidsbesluit Binnenvisserij is met betrekking tot de visrechten gesteld dat de splitsing van visrechten niet verder wordt doorgezet noch, in bestaande huursituaties, zal worden teruggedraaid, tenzij de betrokken visrechthebbenden in onderlinge overeenstemming een andere situatie overeenkomen.

Met betrekking tot de uitgegeven visrechten in de Friese wateren deel ik u mede dat het schubvis-visrecht is verhuurd aan de Federatie Friesland van Sportvissersverenigingen. Het betreffende aalvisrecht daarentegen is verhuurd aan de Friese Bond van Binnenvissers. Deze laatstgenoemde huurovereenkomst geldt voor de periode van 1 mei 1996 tot en met 30 april 2002 en is door de Kamer voor de Binnenvisserij vastgesteld op 20 juni 1996. In haar besluit heeft de Kamer bepaald, dat de verhuring van het aalvisrecht impliceert dat andere meegevangen schubvis dan zeelt onmiddellijk in hetzelfde water teruggezet dient te worden.
De aan de Friese Bond van Binnenvissers aangeboden huurovereenkomst voor het aalvisrecht is derhalve een verlenging van de thans bestaande huurovereenkomst.
Gelet op het voornoemde Beleidsbesluit Binnenvisserij is het vooralsnog niet de bedoeling de overeenkomst op dit moment te wijzigen. Echter, zodra partijen afspraken over benutting hebben gemaakt, kan deze overeenkomst met wederzijdse instemming worden gewijzigd.

Ter informatie deel ik u ten slotte mede dat het besluit over de verhuring van het aalvisrecht, en de hiervoor geldende voorwaarden, voor de periode van 1 mei 2002 tot en met 30 april 2008 op korte termijn zal worden genomen door de Kamer voor de Binnenvisserij.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber

Bijlage:
Brief aan de voorzitter van de VBC (PDF-formaat, 23 Kb)
Voor downloaden van PDF-bestanden: Zie het origineel http://www.minlnv.nl/infomart...2002/par02054.htm . Brief aan de huurders van visrecht en vergunninghouders op de staatsbinnenwateren (PDF-formaat, 23 Kb)


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie